Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 01-02 | 2013: Impulzy pre mesto

Presah architektúry do verejného priestoru je čoraz výraznejší. Dokonca mnohí tvrdia, že to, čo sa dotýka verejnosti, sa stáva pre architektúru posolstvom a zároveň aj jej kľúčovou úlohou.

Andrea Bacová , 25. 2. 2013

e sympatické a pozitívne, že v období prísnej racionality a dôrazu na technológie sa objavujú signály, ktoré zdôrazňujú aj iný rozmer architektúry. Kvalitná architektúra je schopná vysielať do svojho okolia impulzy s neopakovateľnou atmosférou. Priestor, ktorý vytvára, má svoju farbu, vôňu, zvuk, tóny, ale aj charakteristickú príchuť a haptické vlastnosti. A nielen ten vo vnútri – interiér –, ale aj ten vonkajší – exteriér – je pre celkový zážitok z vnímania architektúry dôležitý. Stačí, ak si predstavíme historické sakrálne stavby, antické chrámy alebo moderné výškové budovy... Je nesporné, že každá z nich formuje okolie, spoluvytvára priestorovú štruktúru mesta a prispieva k jeho identite. Zdôrazňovanie „verejného“ posolstva architektúry je dôkazom senzibilnejšieho vnímania súčasných problémov a všeobecne humánnejších postojov.

A ak na chvíľu zabudneme na pragmatické a komerčné scenáre, budeme pravdepodobne schopní vnímať architektúru všetkými zmyslami, tak ako o tom píše Juhani Pallasmaa v aktuálnej knihe Oči kůže, v ktorej kritizuje prevažujúcu vizualitu a vizuálne vnímanie architektúry v dnešnej technologickej a konzumnej kultúre. Upozorňuje, že naša skúsenosť je vytváraná kombináciou piatich zmyslov a väčšina architektúry vzniká pod zorným uhlom jediného zmyslu – zraku. Potlačenie ostatných zmyslov vedie k ochudobneniu nášho životného prostredia, čo spôsobuje pocity odlúčenia a odcudzenia. Dokonca si v týchto súvislostiach môžeme oživiť v pamäti Itala Calvina a jeho kultové Neviditeľné mestá, vyzdvihujúce estetiku priestoru fiktívnych miest vytvorenú ľuďmi, ktorí ich obývajú, a vzťahmi, ktoré medzi sebou vytvárajú. Je naozaj príjemné čítať o mestách zabudnutých, veselých, vznešených, smutných – jednoducho takých, ktoré majú hlboký sociálny rozmer. A čitatelia so zmyslom pre filozofiu určite radi siahnu pri hľadaní týchto súvislostí po Poetike priestoru od Gastona Bachelarda, ktorá je mimoriadnym filozofickým pojednaním nielen o intímnych priestoroch, ktoré obývame. Vnímanie architektúry všetkými zmyslami dáva impulzy k vytvoreniu odlišných názorov na jej samotnú podstatu – na to, čím dnes v skutočnosti je. Takýto postoj je šancou pre uplatnenie „mäkších“, humanistickejších rozmerov architektúry, ale zároveň aj sviežim narušením zaužívaných stereotypov. Stačí len zmeniť uhol pohľadu.

Andrea Bacová

Obsah

TÉMA: IMPULZY PRE MESTO

9 ÚVODNÍK

AKTUÁLNE10 SÚŤAŽE, VÝSTAVY, INFORMÁCIA

ROZHOVOR14 ARCHITEKTÚRU TREBA NAJSKÔR STVORIŤKornel Kobák a Peter Vitko v rozhovore s Andreou Bacovou

REALIZÁCIE K TÉME18 PETER VITKO – KORNEL KOBÁK: ADMINISTRATÍVNE CENTRUM REDING TOWER 2, BRATISLAVAImrich Pleidel: Reding Tower 2 – koľko stojí primeranosť?

24 ĽUBOMÍR ZÁVODNÝ – TOMÁŠ AUXT – TOMÁŠ BARTKO: CASSOVAR BUSINESS CENTER – CBC I. A II., KOŠICEJán Krcho: Biznis centrum Cassovar ešte raz

30 KOPA A INÍ: SPOTS – KONVERZIA VÝMENNÍKOVÝCH STANÍC NA KULTÚRNE BODY, KOŠICEAndrea Bočková: Od OSTu k SPOTu, POSTUP

34 ANTONÍN NOVÁK – PETR VALENTA – EDUARD ŠTĚRBÁK: NÁRODNÉ CENTRUM ZÁHRADNEJ KUTLÚRY – ZÁHRADNÍCTVO, KROMĚŘÍŽJan Kratochvíl: Tesařství, Ježíš a my

40 JURAJ ALMÁSSY – PETER BOUDA – RICHARD ČEČETKA – IVAN MASÁR: REKONŠTRUKCIA AREÁLU KLÁŠTORA DOMINIKÁNOV, KOŠICEZuzana Labudová: Nový zápis do tela miesta

PROJEKTY K TÉME44 PETER KOBAN: RADNICA, PRAHA-SMÍCHOV45 MARCEL ŠÍPKA: BRÁNA DO TATIER, ŠTRBSKÉ PLESO

VÝSLEDKY SÚŤAŽE46 JÁN M. BAHNA: OBYTNÝ KOMPLEX PARKHILL – AMFITEÁTER, BRATISLAVA

K TÉME50 ANDREA BOČKOVÁ: SPRÁVA O VÝSKYTE A ŠÍRENÍ EHMK NA VÝCHODNOM SLOVENSKU51 IVAN MATUŠÍK: DILEMA KAMENNÉHO NÁMESTIA52 REINHARD SEISS: MESTO NA OKRAJI MESTA55 VERONIKA KOTRADYOVÁ – DUŠAN KOČLÍK – STANISLAV MAJCHER: BACH/BAETCH IN THE CITY57 SILVIA BAŠOVÁ: CITY-PROMENÁDY58 MICHAL BOGÁR: BRATISLAVA METROPOLIS / SEMINÁR O METROPOLITNEJ KRAJINE A JEJ RYTMOCHRECENZIE58 IGOR THURZO: KRAJINE A SÍDLU PRENIKNÚŤ POD POVRCH 60 IMRO VAŠKO: REFLEKTÍVNA MISIA RE-IMAGINATÍVNOSTI A KONŠTRUOVANIA LEPŠÍCH BUDÚCNOSTÍ

INÁ KULTÚRA61 RENATA REHOROVSKÁ: VÝSTAVA ROKU 2012 – JANA ŽELIBSKÁ 62 ĽUBO STACHO: TÉMA VIERY VO FOTOGRAFIÁCH JINDŘICHA ŠTREITA 63 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY 63 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – ROZPRÁVKY VÍŤAZIAENGLISH SUMMARY64 STIMULI FOR TOWN

Klíčová slova:

časopis + arch

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři