Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 1-2 | 2014 : Made for the people

První dvojčíslo letošního roku vyzdvihuje architekturu, která je přátelská k uživateli.

Andrea Bacová , 7. 2. 2014

Architektúra má slúžiť ľudom. Je to jej primárne poslanie, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné požiadavky, ktoré sú na ňu v súčasnosti kladené. Je však zároveň aj špecifickým druhom umenia, v ktorom estetické hodnoty zohrávajú dôležitú, principiálnu úlohu. Kvalitná architektúra disponuje nielen pozitívnymi úžitkovými, ale aj estetickými hodnotami. Sú predpokladom na to, aby bola užívateľmi vnímaná ako harmonický a fungujúci celok. Vyváženosť estetických a mimoestetických hodnôt dodáva architektúre potrebnú dávku rovnováhy, ktorá je senzitívnym užívateľom veľmi rýchlo rozpoznateľná – v jej atmosfére či v geniu loci.

Sú to práve tie matematicky nevyčísliteľné parametre krásy a účelnosti, ktoré dokážu v mnohých prípadoch architektúru veľmi jednoznačne personifikovať ako príťažlivú, sympatickú, pôsobivú, introvertnú alebo inú. Krása a účelnosť architektúry sú v čase pretrvávajúce hodnoty. Zároveň sú tými najpravdivejšími a stále najlepšie fungujúcimi kritériami, pomocou ktorých môžeme architektúru posudzovať. Aj keď cesta k ich dosiahnutiu je predsa len premenlivá, vždy smeruje k jednému – ku kvalitnej architektúre, ktorú aj v tomto práve štartujúcom 19. ročníku časopisu budeme naďalej sledovať.

Prvé tohoročné dvojčíslo ARCHu vyzdvihuje architektúru, ktorá je priateľská k užívateľovi, akceptuje jeho rozmanitosti, je ohľaduplná voči jeho požiadavkám a možnostiam a zároveň prezentuje architektúru, ktorá bez zbytočnej pózy a snahy byť svetovou veľmi reálne reaguje na v európskom kontexte lokálne podmienky sympaticky malého a sympaticky kozmopolitného slovenského teritória.

Prajem vám príjemné čítanie v novom „omladzujúcom“ re-dizajne ARCHu.

Andrea Bacová

Obsah :

9 ÚvodníkAktuálne10 Súťaže, výstavy, informácieRozhovor14 Zaujímajú nás „výmysly“ - Soňa Pohlová a Tomáš Žáček v rozhovore s Andreou BacovouRealizácie k téme20 Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček: Polyfunkčný bytový dom Polárka, Senec Ľuba Selcová: Polárka ako zmrzlina alebo ako hviezda?26 Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher: Bytový dom Panoráma, Bratislava Alexandra Meierová: Malý veľký dom32 Zoran Samoľ, Barbora Šajgalíková: RD 05, Slovensko Danica Pišteková: Sebaistá plachosť38 Stanislav Šutvaj, Ján Potoma: Univerzitná knižnica, Katolícka univerzita, Ružomberok Zuzana Gažíková: Knižnica na úrovni doby44 Monika a Bohuš Kubinskí: Svetelný prvok Sky, Centrála Slovenskej sporiteľne, Bratislava Ivan Petelen; Roman Popelár: Vznášajúci sa kvetVýsledky súťaží48 Záhradnícka/Bajkalská ulica, BratislavaProjekty54 Architekti Šebo Lichý: Nová Einsteinova, BratislavaTeória55 Pavol Paňák: Poznámky k regionalizmuRecenzie60 Kristína Rypáková: Zimný prieskum VŠVU 2013/2014 – Katedra architektonickej tvorby61 Andrea Bacová: Víno / Architektúra / Krajina62 Oldřich Ševčík: „Typologie po anglicku“ čili Systematická a poutavá odpověď na otázku, z čeho se běžné dějiny našich domů, domovů a domácností a náš každodenní život skládajíIná kultúra63 Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – p()rn()English summary64 Made for the people

Klíčová slova:

+ arch časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři