Novinky a názory / historie a teorie

ARCH 11 | 2012: Verejné a pre verejnosť

Zdá sa naozaj, že aktuálne scenáre pre architektúru verejných stavieb sú zamerané predovšetkým na komerčné funkcie a privátne investície, ktoré musia prinášať zisk.

Andrea Bacová , 12. 11. 2012

Pri zostavovaní tohto čísla ARCHu sme, bohužiaľ, na Slovensku nenašli žiadnu aktuálnu verejne financovanú verejnú architektúru, ktorú by sme vám mohli predstaviť. Počas roka sme však zopár takýchto stavieb publikovali (prestrešenie átria Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ARCH 05/2012; úpravu námestia v Liptovských Sliačoch, ARCH 06/20112; Letný pavilón SNG, ARCH 09/2012, nájomné bytové domy ARCH 03 – 04/2012). Stavieb verejných je skutočne u nás ako šafranu. Je to jednoducho fakt – odraz skutočnosti takej, aká je. Neobjavili sme žiadnu novú školu, nemocnicu, športovisko, dom sociálnej starostlivosti. Možno nabudúce...

Zdá sa naozaj, že aktuálne scenáre pre architektúru verejných stavieb sú zamerané predovšetkým na komerčné funkcie a privátne investície, ktoré musia prinášať zisk. Obchod, gastronómia, relaxačné voľno-časové aktivity sa sústreďujú do obchodno-spoločenských centier, ktoré sa stávajú novým fenoménom mestského i predmestského prostredia. Majú nielen špecifický urbanistický charakter, ale predovšetkým vytvárajú nové typy mestskej architektúry s vysokou mierou polyfunkčnosti, ktorá už dávno prekročila hranice dlho zaužívanej schémy mestského polyfunkčného domu druhej polovice 20. storočia. Polyfunkcia bratislavských Bellušových Družstevných domov bola založená na jednoduchom horizontálnom rozvrstvení budovy do viacerých funkčných celkov, ktoré boli jednoznačne čitateľné aj v architektúre týchto mestských domov. Princíp vygeneroval postupne tri charakteristické vrstvy – parter, telo domu a ustúpené strešné podlažie.

Polyfunkcia súčasných obchodno-spoločenských centier sa rozvinula až do takej polohy, že vytvárajú zložité komplexy, v rámci ktorých bez problémov fungujú viaceré – predtým samostatné – domy i architektúry. Horizontálne vrstvenie, tak ako sme ho poznali predtým, sa tu neuplatňuje. V prípade týchto nových typologických druhov mestských domov už nejde len o polyfunkciu. Sú to skutočne celkom nové urbanisticko-architektonické štruktúry, multifunkčné organizmy, komplexy so špecifickou kondíciou a režimom fungovania, ktoré nazývame menami, pretože ich nevieme inak jednoducho pomenovať. Najnovší Centrál, kde sú v pasáži obchody, je tam hotel, administratívny dom, bazén, prístupný širokej verejnosti, a množstvo zelene v priľahlých exteriérových priestoroch vám prinášame v tomto čísle ARCHu. Do jedného urbanistického uzla a do jedného architektonického komplexu (a dokonca aj celkom výnimočne bez dilatácií) sú tu skomprimované obchodný dom, administratíva a hotel. Ich spájajúcou kostrou sú komunikačné priestory, z ktorých sa podarilo vytvoriť kvalitný zážitkový verejný priestor – s množstvom rôznorodých scén, vizuálnych podnetov a prírodných prvkov. Je to však už naozaj iná dimenzia spoločnej komunikácie a užívania takýchto spoločných či „kolektívnych“ domov.

Andrea Bacová

     

OBSAH

TÉMA: VEREJNÉ A PRE VEREJNOSŤ

13 ÚVODNÍK

AKTUÁLNE14 SÚŤAŽE, VÝSTAVY, INFORMÁCIE

ROZHOVOR18 POSUNULI SME TO ĎALEJ, NEBOLI SME LEN LOKÁLNI LOKAJI...Ivan Kubík a Jolana Foglová v rozhovore s Andreou Bacovou

REALIZÁCIE K TÉME22 IVAN KUBÍK – JOLANA FOGLOVÁ: POLYFUNKČNÝ AREÁL CENTRÁL, BRATISLAVAAndrej Alexy: Centrál – budúce centrum mesta?

28 MARTIN PAŠKO: REFINERY GALLERY, BRATISLAVAKorina Krchniaková: Čierne zlato bratislavskej kultúrnej scény

34 IMRICH PLEIDEL: GALÉRIA S FOTOATELIÉROM, ŠAĽAKornel Kobák: Veľký dom v malom svete

38 JÁN M. BAHNA – JURAJ KURPAŠ: REKONŠTRUKCIA SYNAGÓGY A ŽIDOVSKEJ ŠKOLY, LEVICEŠtefan Šlachta: Synagógy – memento našich dejín

42 PÉTER KOVÁCS – ISTVÁN LENGYEL: FAKULTA INFORMATIKY, UNIVERZITA DEBRECÍNAndor Wesselényi-Garay: Od stien po hmoty

48 JURIJ KOBE – ROK ŽNIDARŠIČ: BÁBKOVÉ DIVADLO, MARIBORAndrej Hrausky: Stroj v starom prestrojení

AKTUÁLNA REALIZÁCIA54 PAVEL SUCHÁNEK: VILA Y – DOM SO SOLÁRNOU ELEKTRÁRŇOU, IVANKA PRI DUNAJIJán M. Bahna: Vila Y v Ivanke... alebo „Aké to je, keď vám platia za to, že ráno vyjde slnko?“

TEÓRIA K TÉME60 ZOLTÁN HOLOCSY: VEREJNÝ PRIESTOR_2012

K TÉME64 LADISLAV NAGY: BERLÍN, HAMBURG, INNSBRUCK – VŠADE KUS CHIPPERFIELDA

INÁ KULTÚRA67 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY 67 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – MLADÍ, STARÍ A CESTOVANIE V ČASEENGLISH SUMMARY68 PUBLIC AND FOR THE PEOPLE

Klíčová slova:

+ arch časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři