Karel Hubáček (23. února 1924 – 23. listopadu 2011) Foto: Archiv rodiny Karla Hubáčka
Novinky a názory / historie a teorie

Architekti už nemusí obětovat čest pro získání nabubřelých projektů. Karel Hubáček o profesní etice

Karel Hubáček usiloval o kvalitní architekturu, ale kvůli vidině dobré zakázky nikdy neustoupil ze svých morálních zásad – před listopadem 89 ani po něm. Byl angažovaný architekt – tedy snažil se dělat více, než mu životní podmínky a architektonická profese umožňovaly. Na jaře 1990 o etice architektonické práce promluvil na valné hromadě Obce architektů. Jeho myšlenky jsou stále aktuální, u příležitosti stého výročí jeho narození je připomínáme.

EARCH.CZ , 28. 2. 2024

Čas, který nás čeká, nebude pro naši profesi příznivý, pokud nebudeme vytvářející se společnosti soustavně a úporně připomínat společenskou úlohu a poslání našeho řemesla.

Poctivě a profesionálně. I proto, že už nemusíme obětovat občanskou čest pro získání mocenských, nabubřelých projektů.

Vývoj hospodářství, opřený o obecné myšlení, morálku, znalosti a víru, určí míru sociálních a ekonomických společenských možností. Ekonomika státu jistě nebude rozmařilá. Proto cílem naší snahy mohou být jen stavby, které svým posláním znásobí do nich vložené naděje a prostředky.

A to už je politika. Politika konstruktivní, ovlivněná ochranou etických hodnot a zároveň nutná i k ochraně našeho řemesla. Bez fanfár a okázalosti, bez manýry a módnosti, bez podlézavosti a mazanosti.

Je nutné, a je to i v našem zájmu, usilovně pracovat tam, kde se rodí společenské vazby a zároveň s nimi i podmínky pro naši práci. Aktivní účastí v komunálních volbách, účastí v obecních radách v místech našeho působení, ať už jako poslanci, poradci nebo zástupci různých institucí.

Pokud architekti nebudou aktivně ovlivňovat přípravu investičních záměrů, přistane se pravděpodobně jejich práce dařit. Proto by měli být právě tam, kde se tvoří analýza společenské možnosti a kde se hledá odpověď na otázku, co se vytvořit má a proč.

Karel Hubáček, Bez fanfár a okázalostí, Architekt, 1990, č. 14, s. 3

Text byl publikován s laskavým svolením Obce architektů.

Foto: Karel Hubáček

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři