"Architektura je primárně službou humanitě," tvrdí první černošský laureát Pritzkerovy ceny. Foto: Erik Jan Ouwerkerk
Novinky a názory / historie a teorie

Architektura jako služba humanitě. Jaké stavby přinesly Francisu Kéré prestižní Pritzkerovu cenu?

Laureátem Pritzkerovy ceny pro rok 2022, nejvyššího ocenění za celoživotní dílo na poli architekturu, se stal rodák ze západní Afriky Diébédo Francis Kéré (1965). Ocenění si odnesl za svůj sociálně i environmentálně odpovědný přístup k architektuře. Své budovy z lokálních materiálů a za podpory místní pracovní síly realizuje především v afrických státech, které se potýkají s problémy v oblastech vzdělanosti, zdravotnictví a životní úrovně. Seznamte se s jeho důležitými projekty, které navrhl společně se svým studiem Kéré Architecture.

"Architektura je primárně službou humanitě," tvrdí první černošský laureát Pritzkerovy ceny. Foto: Erik Jan Ouwerkerk
Diébédo Francis Kéré, rodák z Burkiny Faso, vystudoval architekturu na Technische Universität v Berlíně. Dnes v tomto městě sídlí i jeho ateliér Kéré Architecture. Svou tvorbu však zasvětil převážně prostředí, z nějž pochází. Vůbec první stavbu realizoval roku 2001 ve své rodné vesnici Gando. Jedná se o základní školu, za níž si odnesl cenu Aga Khan Award for Architecture 2004 – ta dlouhodobě sleduje převážně inovativní počiny v oblasti sociální architektury. Foto: Siméon Duchoud
Do procesu realizace základní školy v Gando byli záměrně intenzivně zapojení místní obyvatelé. Cílem architekta totiž nebylo pouze vytvořit na místě kvalitní a potřebnou stavbu, ale zároveň místním zprostředkovat pracovní příležitosti a naučit je odborným dovednostem. Foto: Erik Jan Ouwerkerk
Ve druhé stavební etapě, roku 2004, v Gando vznikly i nové domky pro učitele. Byly realizovány jako série adaptibilních modulů, jejichž velikost i tvar odpovídá tradičním chýším v regionu. Foto: Erik Jan Ouwerkerk
Jedním z nejambicióznějších počinů Francise Kérého je nepochybně výstavba takzvané "Opera Village" opět v Burkině Faso. Na konceptu realizace nové vesnice s ubytováním pro obyvatele, školou, zdravotním zázemím a kulturním centrem pracoval společně s německým režisérem Christophem Schlingensiefem. Foto: Kéré Architecture
Projekt vesnice uspořádané okolo spirálové budovy opery vznikl roku 2010. Stavby se realizovaly postupně v několika dalších letech. Budova opery na místě ale chybí dodnes. Foto: Kéré Architecture
Součástí "Opera Village" se stalo i středisko sociální a zdravotní péče (2012−2014). Budova se skládá ze tří na sebe navazujících jednotek určených samostatným zdravotním oddělením. Každá jednotka je uspořádaná kolem svého zastíněného dvora, který plní roli čekárny. Foto: Kéré Architecture
Stavba sociálního a zdravotního střediska upoutává pozornost nepravidelně rozmístěnými okenními otvory s výrazným betonovým ostěním. Kéré jejich rozmístění vysvětluje tak, že každý z otvorů nabízí výhled do okolí jinému uživateli centra – stojícímu lékaři, čekajícímu návštěvníkovi nebo pacientovi na lůžku. „Zdá se, že každé okno visí na zdi jako rám obrazu a zachycuje jiný aspekt krajiny,“ charakterizuje Kéré svůj koncept. Foto: Kéré Architecture
Kéré se skrze své odvážné realizace zaměřené na podporu života v afrických komunitách brzy zapsal do celosvětového povědomí. Již roku 2016 mu byla uspořádána samostatná výstava ve Spojených státech amerických – konkrétně v Muzeu moderního umění ve Filadelfii. Kéré zde prezentoval modely svých budov zapojené do efektní instalace z oceli a pestrobarevných vláken. Foto: Tim Tieboutb
Instalace byla inspirována odlišnými urbanistickými plány – pravoúhlou mřížkou Filadelfie a organickou strukturou architektovy rodné vesnice Gando. Propojením těchto dvou světů – geometrických ocelových konstrukcí a organických vláken – chtěl Kéré demonstrovat jak velkou rozdílnost těchto míst, tak i jejich společné znaky. Mezi ty patří například způsoby, jakými lidé architekturu využívají, co v ní hledají a k čemu ji potřebují. Foto: Tim Tieboutb
O rok později se Francis Kéré zapojil do projektu i ve Velké Británii. Pro Kensingtonský park v Londýně navrhl dočasný Serpentine Pavilion, který zde stál v letních měsících roku 2017. Tématem se znovu stalo propojení kulturních odkazů Kérého rodné Burkiny Faso s experimentálními stavebními technologiemi. Foto: Iwan Baan
Pavilon ve tvaru stromu svou dřevěnou střechou chránil návštěvníky před ostrým letním sluncem a zároveň byl schopen shromažďovat dešťovou vodu a odváděti ji do drenážního systému, aby později mohla zavlažovat okolní park. Foto: Iwan Baan
V souladu s přírodou se pohybuje i Kérého Xylem Pavilon (2019) ve Spojených státech amerických. Přístřešek realizovaný pro Tippet Rise Art Center v Montaně doplnil kopcovitou krajinu, v níž centrum každoročně pořádá letní umělecká sympozia. Foto: Iwan Baan
Francis Kéré realizování sociálně odpovědné architektury v regionech, které se potýkají s humanitárními problémy však nikdy neopustil. Dokazují to jeho poslední realizace, mezi něž patří i Technologický institut Burkina z roku 2020. Foto: Kéré Architecture
Technologický institut Burkina je založen na systému opakujících se modulů uspořádaných kolem centrálního dvora. Moduly jsou od sebe odsazeny tak, aby mezi nimi mohl proudit vzduch a tak prostor dvora ochlazovat. Foto: Kéré Architecture
Horkým africkým podmínkám byla uzpůsobena i poslední realizace Francise Kérého Startup Lion Campus v Keni (2021). Kampus informačních a komunikačních technologií zde vznikl proto, aby mladým lidem v regionu zprostředkoval vzdělání na vysoké úrovni a otevřel přístup k mezinárodním pracovním příležitostem. Foto: Kéré Architecture
Komplex uspořádaný kolem otevřeného dvora kopíruje místní svah a nabízí možnost shromáždit se buď uvnitř budovy nebo na rozlehlých střešních terasách. Ty odstiňují pergoly porostlé popínavou vegetací. Foto: Kéré Architecture
Tvar budovy s vysokými komíny je inspirován mohylami, které v regionu budují termiti. Jejich funkce je především ventilační. Vytváří komínový efekt a přirozeně tak ochlazují pracovní prostory. Teplý vzduch se odvádí směrem nahoru, zatímco ten čerstvý dovnitř přichází speciálními nízkoúrovňovými otvory. Foto: Kéré Architecture
V současnosti Kéré pracuje hned na několika vládních budovách v Africe - se svým studiem navrhl nový parlament, který má vyrůst v hlavním městě Beninské republiky Porto Novo... Foto: Kéré Architecture, vizualizace
... a novou budovu parlamentu vypracoval také pro Burkinu Faso. Foto: Kéré Architecture, vizualizace

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři