Novinky a názory / historie a teorie

Beton TKS 3 | 2015 : Sanace, rekonstrukce a diagnostika

V aktuálním čísle časopisu Beton se mimo jiné blíže seznámíme s různými metodami sanace betonových konstrukcí a prostřednictvím autorky Blanky Zlamalové navštívíme Silo Tower v Olomouci.

EARCH.CZ , 12. 6. 2015

DVĚ VÝZNAMNÁ LETOŠNÍ VÝROČÍ

V letošním roce oslavuje časopis Beton TKS patnáct let svého působení na naši odbornou veřejnost. U lidského jedince je 15. výročí významné, protože se stává občanem – dostává občanský průkaz a vztahují se na něj mnohá práva, která dříve neměl (např. podnikat a za určitých podmínek i ženit se).

Jak to vypadá u časopisu? Vzhledem k tomu, že jsem byl od prvopočátku u jeho zrodu (navazoval i na časopis Sanace, jehož jsem byl šéfredaktorem), mohu odpovědně prohlásit, že časopis předčasně dospěl, a dá se říci, že se vyvaroval i „dětských nemocí“, které jsou u nově vzniklých periodik logicky průvodním jevem. Pamatuji si ještě na dlouhotrvající diskuze redakční rady, kolik sloupců textu má být na jedné stránce (v prvním ročníku byly dva a široký vnější okraj, nyní jsou převážně tři) a jakou barvu mají mít okraje. Do roku 2009 měl totiž každý ročník svoji charakteristickou barvu.

Pokud se zamýšlíme nad tím, co způsobilo tento úspěšný nástup „nového časopisu“ v již tak přeplněném trhu tiskovin, tak bych asi musel na první místo dát kolektiv, který stál u zrodu časopisu. Ten byl z velké části tvořen již zku­šenými odborníky, a to odborníky jak po stránce profesní, tak manažerské. Jmenovat a zdůraznit zde někoho by znamenalo „zapomenout“ na jiného, jehož význam je nutné též ocenit.

Z celého kolektivu se proto zmíním jen o paní šéfredaktorce Ing. Janě Margoldové, CSc., která byla dobrou, ale i přísnou duší tohoto malého kolektivu tvůrčích lidí – redakční rady časopisu. Jmenuji ji, protože jsem se teprve před měsícem dozvěděl, že ze svého místa šéfredaktory odchází. Neopouští však „potápějící se loď“, ale dobře fungující stroj, který svým přičiněním přivedla k dokonalosti. Pokud tuto pomyslnou štafetu předává své nástupkyni paní Ing. Lucii Šimečkové, věřím, že časopis bude i nadále v dobrých rukou, a nezbývá mi, nežli jménem svým i svých kolegů z redakční rady vzdát Ing. Janě Margoldové, CSc., hold a popřát jí mnoho úspěchů v jejím dalším odborném a soukromém životě.

Pokud bychom se zaměřili na výročí s číslicí 5 na konci, je nutno si připomenout i 25. ročník sympozia Sanace 2015, které organizuje Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a které se uskutečnilo již tradičně v květnu 2015 v Brně. Na rozdíl od předchozích sympozií, která se konala v rámci areálu Brněnského výstaviště, konalo se toto v historických budovách, postavených v roce 1911 pro „C.K. Českou vysokou školu technickou Františka Josefa v Brně“. I když stáří budov je více než 100 let, nedávná citlivá rekonstrukce činí tyto budovy, nyní využívané Fakultou stavební, stále moderními. Organizátoři sympozia totiž vzali v úvahu přání některých účastníků, bývalých studentů Fakulty stavební, navštívit nové prostory fakulty a v rámci tohoto jubilejního ročníku zorganizovali odbornou exkurzi do moderních výukových prostor a laboratoří fakulty. Účastnící sympozia se mohli seznámit se současným, ale i budoucím vývojem této, v naší zemi největší, Fakulty stavební. K zajímavým akcím v rámci slavnostního večera jistě patřila i návštěva výzkumného centra AdMaS.

Stěžejním bodem sympozia však byly odborné přednášky, které ve stručnosti hodnotily pětadvacetiletý vývoj v oblasti sanace betonových konstrukcí. Musíme si totiž uvědomit, že před 25 lety ještě nebyl internet, nebyl e-mail a diluviální PC sice umožňovaly psát omezeně texty a hrát „piškvorky“, ale se současnými PC měly jen málo společného. Obdobné to bylo i u ostatních přístrojů, které využívaly elektronické součástky. Tento pokrok se zvláště projevil u přístrojů pro diagnostiku stavebních konstrukcí a PC pro projektování staveb.

Pozornost si zasloužil článek doc. Ing. Ladislava Klusáčka, CSc., který ve svém příspěvku shrnul pokroky v tomto dlouhém období ze svého hlediska – hlediska zkušeného projektanta. Na sympoziu se objevilo mnoho zajímavých příspěvků a každý z účastníků si mohl odnést (a jistě odnesl) mnoho nových námětů pro svůj další profesionální život. I přátelská setkání, která se navazují a uskutečňují v rámci konání sympozia, patří k velkým pozitivům těchto odborných konferencí.

Jak úspěšné vydávání časopisu Beton TKS, tak hojná účast na sympoziu Sanace 2015 svědčí o tom, že naše odborná veřejnost se dobře připravuje na předpokládaný rychlý rozvoj investiční činnosti v oblasti stavebnictví.

prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.President SSBK

OBSAH

ÚVODNÍK

DVĚ VÝZNAMNÁ LETOŠNÍ VÝROČÍLeonard Hobst / 2

TÉMA

VÝVOJ NEDESTRUKTIVNÍCH METOD PRO ZKOUŠENÍ BETONU OD ROKU 1990

Petr Cikrle, Ondřej Anton / 3

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA VÝVOJEM RADIAČNÍCH METOD VE STAVEBNICTVÍ ZA POSLEDNÍCH 25 LETLeonard Hobst / 8

PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

VADY A PORUCHY OPRAV BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Z POHLEDU OBJEDNATELE A MAJETKOVÉHO SPRÁVCEJan Hromádko / 11

SANACE A REKONSTRUKCE

DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V PRAXIJiří Litoš / 21

ANALÝZA, DIAGNOSTIKA A SANÁCIA TRHLÍN V STENÁCH BETÓNOVÝCH NÁDRŽÍJuraj Bilčík, Jiří Dohnálek / 26

NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE

EN 1504 VÝROBKY A SYSTÉMY PRO OCHRANU A OPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – ZÁSADY A METODY SANACEPetr Tůma /32

VÝPOČET ŠÍŘKY TRHLIN – 3. ČÁSTJiří Šmejkal, Jaroslav Procházka /36

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

SILO TOWER – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA SILABlanka Zlamalová / 41

NOVÝ ŽIVOT TOVÁRNÍCH KOMÍNŮ S VODOJEMYJana Hořická, Jan Pustějovský / 45

VĚDA A VÝZKUM

METÓDA ÚROVNÍ PRIBLÍŽENIA V MC2010: POUŽITIE PRE ŠMYK PRI PRETLAČENÍAurelio Muttoni, Miguel Fernández Ruiz / 48

HISTORIE

ČESKÝ MRAKODRAP MEZI ŽELEZOBETONEM A OCELÍPetr Vorlík / 58

FUNKCIONALISTICKÁ TOVÁRNA VAN NELLEFABRIEK V ROTTERDAMU A JEJÍ PROMĚNAJitka Prokopičová /66

AKTUALITY

ING. VLADIMÍR VESELÝ OSLAVIL VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM /20

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ PRO STUDENTY, STAVEBNÍ INŽENÝRY DO 30 LET A SENIORY NAD 70 LET /33

JUBILEJNÍ XXV. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SANACE 2015 A II. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2015 /35

REŠERŠE /40

INŽENÝŘI Z CACE BODOVALI V EVROPSKÉ SOUTĚŽI EFCA YOUNG PROFESSIONALS 2015 /44

VZPOMÍNKA NA ING. VLADIMÍRA TVRZNÍKA, CSC. /56

MEZILABORATORNÍ POROVNÁVACÍ ZKOUŠKY ČERSTVÉHO BETONU /70

SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /72

FIREMNÍ PREZENTACE

Betosan /25Dlubal Software /31Fibre Concrete 2015 /39Redrock /55CCC 2015 /3. strana obálkyČBS ČSSI /3. strana obálkyCZ SVB /4. strana obálky

Klíčová slova:

beton časopis rekonstrukce

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři