Novinky a názory / historie a teorie

Beton TKS 3 | 2017 : Sanace a rekonstrukce panelových sídlišť

Sídliště z betonových panelů najdeme v každém větším, někdy i menším, městě v České republice. Co dělat ale tehdy, když jim dochází životnost? Jakým způsobem betonová monstra rekonstruovat? To vše se dozvíte v novém čísle Beton TKS.

EARCH.CZ , 15. 6. 2017

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK) již před čtvrtstoletím založily právnické osoby s cílem vytvořit a chránit společné zájmy v oblasti sanací betonových a železobetonových konstrukcí. Byli jsme v té době doslova hnáni potřebou vtisknout našemu oboru jasný rámec a profesní čistotu. Vybudovat organizaci, která bude zastupovat ty, kteří berou svojí profesi vážně a přistupují odpovědně k problematice sanací betonových konstrukcí.

Soustředili jsme se na formulování správných postupů a uvádění nových technologií do oboru. Tato činnost vyústila ve vydávání technických podmínek pro sanace betonových konstrukcí, které jsou v současnosti distribuovány již ve své třetí generaci a tvoří základní odborný materiál pro všechny investory, projekční, inženýrské i dodavatelské firmy, které se oborem zabývají. Snažíme se být aktivní v oblastech standardizace, normalizace a technicko-ekonomických informací. V této oblasti jsme například spolupracovali s Ústavem pro racionalizaci ve stavebnictví na formulaci směrných cen pro náš obor.

Že se potkáváme právě na stránkách časopisu Beton TKS, také není náhoda. Stáli jsme, společně s našimi kolegy ze Svazu výrobců cementu, Svazu výrobců betonu a České betonářské společnosti, u jeho založení a jsme hrdí na jeho vynikající odbornou úroveň. Prostřednictvím svých členů anebo jako garant pořádáme odborná školení a semináře pro všechny, kteří to se sanacemi betonových konstrukcí myslí vážně a kteří se tomuto oboru chtějí věnovat.

Společně s WTA CZ jsme připravili program autorizace profesionálů, kteří před zkušební komisí obhájí své znalosti a mohou tak na trhu nabídnout svou vysokou odbornost. Do dnešního dne složilo tyto zkoušky více než padesát kolegů, skutečných odborníků na sanace. Nabízíme možnost ověřit si konkrétní technologii anebo službu a získat tak pro ní garanci našeho profesního sdružení.

Každoročním vyvrcholením naší činnosti je pak mezinárodní odborné sympozium Sanace. Je to jen pár dnů, kdy byl v Brně slavnostně ukončen již 27. ročník, jehož tématem byly Sanace a rekonstrukce objektů v kontextu památkové ochrany. Na této tradiční a otevřené platformě měl každý možnost setkat se jak s našimi členy, tak se zástupci potencionálních investorů, výrobců mate¬riálů, dodavatelských a inženýrských firem, se zástupci významných škol, studenty i širší odbornou veřejností. V letošním roce byl program navíc rozšířen o nová témata propojením s mezinárodní konferencí Popílky ve stavebnictví pořádané Asociací pro využití energetických produktů. Měli jsme radost, že v současné době informačních technologií, nových médií a vyspělých možností komunikace lidé stále nacházejí potřebu hovořit spolu osobně. Diskutovali jsme o jednotlivých příspěvcích, ptali jsme se a odpovídali si na otázky. Nechyběla vysoká odborná úroveň, slušnost, úcta i emoce.

Svět kolem nás se neustále rychle vyvíjí, je proto třeba stále rychleji reagovat na nové impulsy. Naše sdružení tak stojí před dalším procesem transformace. V následujícím období bychom se chtěli ještě více otevřít dalším zájemcům o náš obor, nabídnout jim zajímavé podmínky a posílit význam sdružení. Budeme intenzivně pracovat na prohlubování spolupráce s ostatními profesními asociacemi. A naším cílem stále zůstává upevňování profesní příslušnosti, vysoké odborné úrovně a z toho plynoucí hrdost na profesionálně odvedenou práci. V neposlední řadě se chceme zaměřit na prosazování vyžadování odborné způsobilosti při zadávání a provádění jednotlivých zakázek jak soukromými, tak i veřejnými investory.

Žijeme v prostředí prudkého rozvoje digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. I díky tomu máme dnes k dispozici špičkové technologie, o kterých se našim předkům ani nesnilo, umíme řadu věcí namodelovat ve virtuálním prostředí, technické vybavení nám umožňuje pracovat s velmi vysokou přesností a možnosti výměny informací jsou téměř neomezené. Vše se snažíme optimalizovat, zpřesňovat a zrychlovat, abychom dosáhli co možná nejvyšší efektivity. Přesto někde v hloubi sebe sama víme, že to nestačí. Každá věc i každá činnost potřebuje svůj čas a energii, kterou jí věnujeme. Ať se jedná o investiční záměr, architektonický návrh, projekční práce, statické modely, přípravu stavby, vlastní realizaci, provozování stavby, nebo její opravu a sanaci

Stavebnictví a s ním i obor sanací ale nevytváří virtuální svět, je skutečné a hmatatelné. Stále nám nabízí ten skvělý pocit, že když se ohlédneme, je za námi něco vidět. Rád používám myšlenku, která říká: „Dělejme vše tak, jak v danou chvíli nejlépe dovedeme, příště to budeme umět určitě o trochu lépe a nebudeme se bát ohlédnout“.

Ing. Aleš Jakubík, prezident SSBK

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 15. 6. 2017
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři