Novinky a názory / architektonické soutěže

Architektonická soutěž hledá nejlepší návrh nové svazkové školy Pode Vsí

Probíhá architektonická soutěž pro svazkovou základní školu Foto: Zdroj: City Upgrade

Jednofázová architektonicko–urbanistická soutěž o návrh. Tématem je stavba základní škola pro obce Kozomín, Odolena Voda, Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves a Úžice v Odoleně Vodě s kapacitou 540 žáků.

City Upgrade , 10. 6. 2022

Předmětem architektonické soutěže o návrh je řešení svazkové školy, která bude nejen splňovat a respektovat požadavky na tradiční vyučovací metody, ale bude pracovat s novými pedagogickými přístupy ke vzdělání, moderními metodami a formami výuky. Důležité je navrhnout takové řešení využití budovy a areálu školy, které umožní variabilitu užití tříd, společných prostor vnitřních i venkovních prostor. Základní škola a její areál budou doplňovat chybějící veřejnou vybavenost Odoleny Vody a spádových obcí,  musí být tedy přístupné veřejnosti. Důležitým aspektem návrhu je i udržitelnost ve vztahu ke klimatu a také k ekonomičnosti provozu.

Vybrané místo pro svazkovou školu se nachází na okraji stávající zástavby Odoleny Vody. Krajina navazující na hranu zástavby dále pokračuje hodnotnými krajinnými prvky a zajímavou terénní modelací. Citlivá práce s krajinným rázem a s urbanismem sídla s orientací na přírodě blízké řešení je nezbytná.

Porota

MgA. Markéta Zdebská – předsedkyně poroty

Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch Ondřej Králík

Ing. arch. Ondřej Píhrt – náhradník nezávislý
Hana Plecitá, starostka obce Odolena Voda

Mgr. Martin Hakauf, starosta obce Panenské Břežany

Petr Koukolíček, starosta obce Kozomín – náhradník nezávislý
Radim Fojtů, starosta obce Postřižín – náhradník nezávislý

Mgr. Petr Kovařík, starosta obce Veliká Ves – náhradník nezávislý
David Hrdlička, starosta obce Úžice – náhradník nezávislý

Ceny

  1. cena – 1 000 000 Kč
  2. cena – 800 000 Kč
  3. cena – 600 000 Kč

Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být případně odměněny částkou na odměny v souhrnné výši 400.000 Kč

Termíny

Vyhlášení: 30.5. 2022

Termín odevzdání: 29. 8. 2022

Více informací zde.

  • autor: City Upgrade *
  • publikováno: * 10. 6. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři