Novinky a názory / zprávy

Česká republika jako první předala pozemek po EXPO 2015

Česká republika jako první stát z pětapadesáti zemí, jež stavěly vlastní pavilony, předala pozemek, na kterém stál ceněný český pavilon z modulů. Pro stát a pro stavitele pavilonu KOMA Modular to znamená kromě dobrého jména i výrazné úspory.

Jiří Kout , 2. 2. 2016

Modulární stavební technologie od vizovické společnosti KOMA Modular potvrdila, že je ideálním stavebním systém z hlediska rychlosti výstavby, sekundárního využití i dopadu na životní prostředí. Navíc český pavilon z pera brněnského ateliéru Chybík Krištof AA, který v Milánu získal prestižní bronzovou medaili za architekturu a stavební technologii, je již složen v České republice a čeká na své sekundární využití ve Vizovicích.

Modulární stavební technologie zaujala svojí rychlostí i variabilností

Když v prosinci 2013 vybrala porota, kterou tvořili Eva Jiřičná, Miroslav Řepa, Zdeněk Lukeš, Michael Klang, Vladimír Soukenka a David Vávra, jako vítězný návrh modulární pavilon ateliéru Chybík Krištof AA a výrobce a stavitele společnosti KOMA, zavládla u veřejnosti jistá zdrženlivost. S podobnou technologií u tak velikých veřejných soutěží nebyly v České republice prakticky žádné zkušenosti. Navíc rozpočet celé zakázky byl obecně považován za minimální (Celkové náklady na stavbu, údržbu a demontáž budovy bez vnitřní expozice a provozu činí 69.950.000 Kč). Panovaly tedy obavy z toho, že cena výstavby pavilonu naroste tzv. nechvalně známými vícepracemi. Po dvou letech, kdy je již pavilon rozebrán, převezen v České republice a pozemek, na kterém pavilon stál, je předán organizátorům, je na čase se za českým pavilonem trochu ohlédnout.

Česká republika, která se na EXPO 2015 přihlásila před třemi lety jako 123. účastnická země, byla již první ze všech vystavovatelů, kdo pavilon dokončil a zprovoznil vnitřní expozici. V době kdy ostatní vystavovatelé zatím vyráběli základovou desku, český pavilon již stál. A jak byl rychle postaven, byl i rychle rozebrán. „Díky modulární konstrukci společnosti KOMA a díky tomu, že se obešla na rozdíl od jiných pavilonů bez betonového podloží, jsme dnes mohli pozemek vrátit organizátorům, kteří nyní provedou rozbory půdy.“ vysvětlil 27. 1. 2016 na oficiálních stránkách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 MILÁN generální komisař Jiří František Potužník. Česká republika tedy drží prvenství v rychlosti prací dál.

Jak uvádí oficiální web české účasti na EXPO 2015, většina pavilonů na výstavišti ještě stojí a na řadě z nich se ani nezačalo pracovat. Jedním z důvodů jsou prý i spory o nezaplacené účty za stavbu, provoz pavilonů a za spotřebované energie. V kontextu výše zmíněného je působení České republiky možná až nečekaně bezproblémové. „Už ve výběrovém řízení jsme po stavitelích pavilonu chtěli, aby jej demontovali do konce roku, abychom v lednu mohli parcelu uvést do původního stavu,“ říká Jiří F. Potužník. A co bylo ujednáno, to bylo také splněno. „My jsme se spolehli na naše vlastní montéry – ti pavilon postavili, rozebrali a nyní ho budou znovu dávat dohromady u nás ve Vizovicích,“ dodává ředitel KOMA Modular Stanislav Martinec.

Česká republika se riziku předražených prací a dodatečných vícenákladů vyhnula tím, že pavilon na EXPO pronajímala za předem stanovenou cenu. Majitel KOMA Modular se navíc na vlastní náklady postará o to, že budova oceněná BIE a mezinárodní porotou architektů nalezne další využití i po Světové výstavě.

Modulární výstavba je ideální pro sekundární využití

Co si můžeme představit pod pojmem „stavba šetrná k životnímu prostředí“? Ekologičnost stavby by se měla posuzovat z hlediska celého životního cyklu budovy. Vzhledem k tomu, že jednou ze základních výhod modulární architektury je její lehká přenositelnost a variabilita (rozebrané moduly lze celkem lehce přeskládat do budovy se zcela jinou funkcionalitou), je šetrnost modulárního pavilonu vůči životnímu prostředí poměrně jasná. „Logicky jsme zvolili modulární konstrukční systém, který představuje nejjednodušší způsob výstavby dočasné architektury pavilonu s možností opětovného rozebrání a výstavby na jiném místě. Přesně to jsme chtěli ukázat světu. Jde o velice dobře udržitelné řešení ve smyslu efektivního využití vynaložené investice – na rozdíl od posledního Expa v Šanghaji, kde většina tehdy nablýskaných pavilonů leží dnes za plotem bez jakéhokoliv využití.“ vysvětlil portálu EARCH.CZ architekt Ondřeje Chybík. Generální komisař Potužník se pro stejný portál vyjádřil slovy: „Jiné státy na stavbu pavilonů používají beton – desítky a stovky kubíků, my pouze montovanou stavbu, která posléze získá sekundární využití a ze své podstaty tak naplňuje smysl recyklace.“

Šetrnost modulární výstavby však není pouze v lehké přenositelnosti modulů. Technologicky řízená výroba klade důraz na co možná nejefektivnější využití všech materiálů – tím je omezen odpad. Důležité je si také uvědomit, že na stavební parcele nedochází k dlouhé, prašné a hlučné výstavbě. Převoz již hotových modulů omezuje nákladné a ekologicky náročné transporty různorodých stavebních materiálů.

Z pavilonu EXPO bude také centrum modulární architektury

Moduly z původního pavilonu budou určeny k opětovné výstavbě v areálu KOMA ve Vizovicích a stane se z nich zázemí společnosti a centrum modulární architektury. „Celých 20 let se snažíme o sdělení, že obytné kontejnery nejsou jen nehezké holobyty, ale že se jedná o vysoce efektivní a variabilní výstavbu, která může být také krásná. Modulární architektura je v Západní Evropě, Japonsku, či v Severní Americe velmi atraktivní oblastí architektury, která svoji podstatou umožňuje velmi netradiční řešení. Svojí variabilitou a „rozebíratelností“ umožňuje stavby relativně lehce přemisťovat, měnit jejich původní uživatelské poslání, či realizovat tzv. domy rostoucí v čase“ vysvětluje Stanislav Martinec, ředitel společnosti KOMA. Již na rok 2017 připravuje KOMA bohatý program Centra modulární architektury, který se bude skládat z přednášek, konferencí, výstav či školení. Modulární pavilon tak bude sloužit k popularizaci modulární architektury.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři