Novinky a názory / názory a komentáře

ČKA | Otevřené prohlášení k procesu "boje proti korupci"

Po delší zralé úvaze a zdrženlivosti, ale po výraznějších podnětech z posledních dnů, se cítí Česká komora architektů (ČKA) povinna informovat veřejnost o procesu úpravy legislativních norem a dalších opatření, které jsou veřejnosti představovány jako nástroje, mající způsobit změnu v neudržitelném stavu zadávání veřejných zakázek i nakládání s ostatními veřejnými statky.

Česká komora architektů , 21. 4. 2011

Činí tak na základě dlouhodobé zkušenosti a konečného neklamného poznání dosavadního přímého účastníka procesu. Připravila proto krátkou úvodní tiskovou konferenci, které je rozhodnuta zahájit proces nezbytné opoziční artikulace a komentáře procesu, který je jinak veřejnosti představován jako proces, který přinese změnu a zlepšení.

Jan Sapák místopředseda České komory architektů

K PROČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEDOJDE

Česká komora architektů se cítí zavázána informovat veřejnost o marných očekáváních na zlom ve veřejných zakázkách. ČKA v posledních dvou letech výrazně zesílila svou iniciativu, která se snažila před veřejnými autoritami opravdové a zásadní změny při zadávání veřejných zakázek, zejména zakázek v úseku veřejných staveb. V poněkud idealistické víře se zapojila do několika veřejných rozprav k tématu v naději, že jsou také ostatními partnery vedeny upřímně. Činila tak nejen na základě zákonného pověření, ale z hlubokého osobního odhodlání a přesvědčení o nutnosti transparentního zadávání veřejných zakázek a férové soutěže.

V zájmu dosažení vzpomenutého cíle uskutečnilo vedení Komory nebývale velké množství osobních jednání s představiteli veřejné moci, především na úrovni téměř všech zainteresovaných ministerstvech. Nejenom to – s velkou vervou se účastnila rozprav tzv. „Platformy za transparentní veřejné zakázky“ a práce pracovní skupiny pro úpravu zákona o veřejných zakázkách. Pro úspěch věci a při vidině zájmů osob v rozhodovacích pozicích přinesla všechny své dobré zkušenosti na tomto poli. Mimo jiné také opakovaně upozorňovala na propastný rozdíl v počtu architektonických soutěží (jednoho z nejvíce transparentních procesů) mezi praxí v ČR a v porovnání všemi státy „vyspělého světa“.

 

Nyní ale Česká komora architektů po zralé úvaze a vyhodnocení situace nemá jinou volbu než prohlásit, že většina úprav zákona o zadávání veřejných zakázek připravených MMR k zahájení legislativního procesu, je pouze kosmetickými úpravami. Žádný pokrok směrem k čistému soutěžení a uvážlivému hospodaření s veřejnými prostředky plánované změny bohužel nepřinesou.

Po zkušenostech z jednacích procesů poslední doby se jen stěží můžeme ubránit dojmu, že celá veřejná artikulace boje proti korupci je jen umně předstíraná. Ve skutečnosti žádnou změnu nemůže, ale ani nemá způsobit. Česká komora architektů nepovažuje za účelné účastnit se nadále procesů, které k deklarovanému výsledku ve skutečnosti vůbec nesměřují.

Česká komora architektů se bude dále k tolik potřebné změně snažit přispět jako veřejná odborná opozice. Předpokládá, že tak přinese společnosti užitečnější vklad, než tomu bylo doposud v přímém zapojení do neplodných jednání.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři