Novinky a názory / zprávy

Dům Jana Palacha se změní v památník

Národní muzeum uzavřelo architektonicko-uměleckou soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech. V původním rodinném domě Palachových vznikne památník a nová expozice věnovaná Janu Palachovi, jeho životu a sebeobětování a širším historickým souvislostem doby a jeho činu.

EARCH.CZ , 6. 6. 2016

Architektonické soutěže, kterou Národní muzeum vyhlásilo 9. října 2015, se zúčastnilo 31 soutěžících. Z jejich návrhů byly oceněny tři nejlepší. Návrhy hodnotila sedmičlenná porota, kterou jmenoval generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Porota byla sestavena z významných osobností české architektury, výtvarného umění, filmové dokumentaristiky a vědy.

Vítězem se stal koncept architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z MCA atelier s.r.o., na druhém místě se umístil návrh architektů Tomáše Zavorala a Jiřího Rozkovce, jako třetí pak byl oceněn Szymon Rozwałka z architektonické kanceláře RO_AR Szymon Rozwałka architects.

U vítězného návrhu porota především ocenila komplexně intelektuálně zvládnutý přístup s přesně promyšlenou dramaturgií expozice směřující k interpretaci Palachova odkazu. Původní dům je ve vítězném návrhu zachován ve své nejzákladnější stavební substanci, přičemž autoři do něj navíc vklínili hranu symbolizující komunistický režim. Hrana směřuje k záblesku světla a k opuštěnému rodinnému stolu, který zároveň může mít význam společného stolu národa, jenž se stal opuštěným. V interiéru Palachova domu působí sugestivně štěrbinové světlo z neúplně zaslepených oken. Atmosféru celého prostoru doplní torza Palachových pokojů s nezakrytými okny.

Všechny návrhy si můžete prohlédnout na výstavě Architektonických návrhů na podobu památníků Jana Palacha v Nové budově Národního muzea.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 6. 6. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři