Novinky a názory / historie a teorie

Kniha FUA

FUA TUL má první velkou ročenku ve své historii.

FUA TU Liberec , 30. 8. 2013

Fakulta umění a architektury TUL vydává knihu mapující uplynulý, prací a akcemi nabitý, akademický rok 2012/2013. V poměrech českých vysokých škol nemá téměř 500 stránková publikace s prostým názvem -FUA- obdoby. Děkan fakulty, architekt Zdeněk Fránek, důvody vydání knihy v editorialu popisuje slovy: „Kniha má vyslat řadu signálů, že existujeme, v jaké jsme formě, a že máme svůj cíl." Jedná se o jasný signál z města pod Ještědem. Škola ukazuje své karty. ​

Po diskuzích tvůrců (studentů 2. ročníku architektury Marka Nedelky a Matyáše Fialky) a děkana Zdeňka Fránka je jasné, že studenti naplnili děkanův záměr a vznikla tak struktura knihy, která bude vycházet pravidelně každý rok.

Představuje úspěšné absolventy, diplomové a bakalářské práce, všechny ateliéry školy, úspěšné projekty studentů i pedagogů a události, které se v průběhu posledního roku udály. Představuje nový web, cesty a aktivity ve světě. A to vše zakončené základy, z nichž liberecká fakulta, založená v roce 1994, vychází.

Fakultu čeká v příštím školním roce řada zásadních událostí. Budou podrobně zaznamenávány v dalších ročenkách a vznikne tak unikátní soubor knih o životě jedné z českých uměleckých škol, která žije společným duchem. ​

Oproti jiným školám, pyšnící se staletou tradicí, tato mladá škola umění a architektury vyniká dynamičností a flexibilitou. Tuto dynamiku autoři vyjádřili barevným gradientem. Ideu publikace, její unikátní, z účelu a obsahu vzešlou grafiku, popisují autoři takto: „Kniha je dělená do 30 složek po 16 stranách. Každá složka nese jinou intenzitu jedné barvy (tento rok je to růžová). Řazení složek je této gradaci podřízeno. Od základů po vlastní složky absolventů. Díky odhalenému hřbetu vazby vidíme i navenek přechod od sytě růžové až po bílou. Tedy zvenku vidíme dovnitř knihy. To vše sešité černou a bílou nití. Jasně a přímo.“   Kniha je k zakoupení osobně na děkanátu fakulty nebo lze objednat mailem na fua@tul.cz za 500,- (+ poštovné).

Klíčová slova:

publikace

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři