Novinky a názory / zprávy

Která městská část Prahy je nejzelenější a která nejhlučnější? Odpovědi nabízí nová aplikace

IPR spouští novou aplikaci Katalog městských částí Foto: IPR

277 kulturních zařízení na Praze 1, 116 ha zeleně na Praze 7, 14 km značených cyklotras na Praze 4. Webová aplikace Katalog městských částí z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) zobrazuje nejrůznější informace o všech 57 městských částech i o Praze jako celku. Databáze obsahuje statistické údaje z nejrůznějších oblastí jako je ekonomika, veřejná vybavenost či životní prostředí. IPR 6 let starou aplikaci nyní kompletně přepracoval a doplnil o nové funkce i data.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 1. 8. 2022

Katalog městských částí zobrazuje data IPR zpracované pro účely Územně analytických podkladů, která jsou vztažena ke konkrétní městské části. Paleta informací, které katalog nabízí, je opravdu široká – vedle základních informací jako je rozloha, hustota zalidnění či věková struktura obyvatel, obsahuje databáze i mnohem méně obvyklé informace – například počet nákupních center, počet aktivních společností, nebo třeba počet obyvatel na jednoho lékaře. Zjistit se zde dá také to, kolik lidí z městské části denně odjíždí pryč za prací a kolik naopak dojíždí.

„Každé město a primárně Praha je velký komplexní systém. Pokud chceme plánovat zodpovědně a ve všech souvislostech, bez potřebných dat se neobejdeme. Díky tomu pak můžeme lépe určit, ve které městské části chybí škola, kde Pražané nemají v docházkové vzdálenosti park nebo třeba tramvaj, kde je třeba postavit supermarket. Velkou výhodou Katalogu městských částí je i to, že data lze mezi sebou porovnávat,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

Aplikace nyní nově umožňuje porovnávání vybraných dat pomocí grafu a také nabízí využití dat jednotlivých metrik pro vlastní analýzu díky nabídce stažení v různých formátech.

„Katalog městských částí slouží nejen samosprávám, komunálním politikům, či těm, kteří se zabývají územním plánováním, ale také široké veřejnosti. Oceňují ho například studenti či novináři, kteří píší o tématech spojených s Prahou, a samozřejmě také obyvatelé, kteří si mohou dohledat zajímavé informace o místě, kde žijí, či si naopak dle preferovaného zázemí vybrat místo, kde by žít chtěli. Nyní jsme tuto široce prospěšnou aplikaci rozšířili o nové funkce a data,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Foto: Katalog využijí nejen samosprávy a politikové, ale také široká veřejnost čítající studenty nebo novináře

V katalogu lze například zjistit, že nejvyšší počet pracovních příležitostí lidé najdou na Praze 1 či že nejvyšší hustota zalidnění je na Praze 2. Co se veřejné vybavenosti týče, v počtu nejvíce domovů se seniory vede Praha 10, naopak nejnižší kapacita mateřských škol je na Praze 6. Praze 17 „vede“ s nejvyšším počtem nezaměstnaných osob, stejná městská část však zároveň vynaložila největší investice v přepočtu na obyvatele. 75,9 % obyvatel Prahy 4 žije v oblastech s překročeným limitem nočního hluku, podle demografické prognózy IPR je Praha 4 zároveň na prvním místě s výhledem na nejvyšší počet obyvatel v roce 2050.

 „Jsem hrdý na to, jak IPR využívá a dále pracuje s daty, které shromáždí. Využíváme je denně v našich studiích, analýzách, doporučeních. Naši práci tento měsíc ocenila i společnost Esri, která IPRu udělila jedno z nejprestižnějších světových ocenění na poli dat a geografie, a to právě za dlouhodobou práci s daty a jejich využití pro městské plánování a zmírnění dopadů na klimatickou změnu,“ doplňuje Boháč.

Aplikaci Katalog městských částí najdete zde.

Klíčová slova:

Praha veřejný prostor ekologie

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři