Novinky a názory / zprávy

Město Žatec hledá administrátora architektonické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru

Odbor rozvoje města Žatce hledá administrátora architektonické soutěže, která by měla vyřešit revitalizaci místního Havlíčkova náměstí. Cílem soutěže je obnovit významný veřejný prostor v centru sídlištní čtvrti Podměstí a podpořit tak jeho historickou i kulturní hodnotu.

A dál? , 25. 9. 2019

Odbor rozvoje města Žatce hledá administrátora architektonické soutěže. V současné době je vypsáno výběrové řízení právě na tuto činnost. Předmětem architektonické soutěže je revitalizace Havlíčkova náměstí - veřejného prostoru s parkovou úpravou v jádru sídlištní čtvrti Podměstí.  

Náměstí lemované obchodním domem, kulturním domem a výškovou bytovou stavbou vzniklo během 70. let a společně tvoří zajímavý urbanisticko -architektonický celek. Nové okrskové centrum navrhl v druhé polovině 60. let Ing. arch. Vratislav Štelzig ve spolupráci s Ing. arch. Františkem Machačem z Krajského projektového ústavu Ústí nad Labem.   

S odkazem na tehdejší vnitropodnikovou soutěž přišel v loňském roce spolek A dál? S iniciativou obnovy tohoto náměstí v obdobném duchu: nechat promluvit architekty v architektonické soutěži a pro tento park - náměstí tak najít nejvhodnější soudobou formu. Město Žatec, které sídlištní plochy postupně obnovuje a jeho zastupitelé uznávají kvality tohoto místa, se proto rozhodlo využít principy soutěže a podpořit tak jeho historickou a kulturní hodnotu.

  • autor: A dál? *
  • publikováno: * 25. 9. 2019
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

architektonická soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři