Česko bude na 18. bienále architektury řešit aktuální palčivé problémy architektonické profese Foto: Národní galerie Praha
Novinky a názory / zprávy

Na 18. bienále architektury v Benátkách bude Česká republika řešit téma prekarizace

Pro českou prezentaci na 18. výstavě architektury La Biennale di Venezia 2023 představí Národní galerie Praha projekt „The Office for a Non-Precarious Future“ (Kancelář ne-prekarizované budoucnosti). Výstava poukazuje na aktuální palčivé problémy architektonické profese, které jsou mladí architekt/ky nuceni řešit. Výchozí otázkou je: jak mohou architekt/ky navrhovat lepší svět, pokud sami pracují v toxickém pracovním systému?

Národní galerie Praha , 12. 5. 2023

Téma prekariazce a pracovních podmínek je v současnosti jedna z nejvíce diskutovaných problematik. Projekt „The Office for a Non-Precarious Future“ si v kontextu profese architekta klade klíčovou otázku – mohou mladí architekti pracující v prekarizovaných podmínkách vytvářet lepší svět? Koncept výstavy vychází z „Průzkumu pracovních podmínek mladých architektů a architektek“, který proběhl v roce 2020. Ten se zaměřil na profesní podmínky zaměstnávání mladých architekt/ek v českém kontextu. Z něj vyplývá, že skoro 50 % mladých profesionál/ek pracuje jako externisté pouze pro jednoho dodavatele bez benefitů zaměstnaneckého poměru (mj. zdravotní a sociální pojištění). Takto vysoké číslo s sebou nese další problematické ukazatele: 62 % mladých lidí překračuje standardní pracovní dobu, včetně příležitostné až pravidelné práce o víkendu (66 %) a 32 % mladých profesionál/ek se nemůže spolehnout na pravidelný nebo smlouvou stanovený příjem.

Výstava autorského týmu architektky, facilitátorky a výzkumnice Elišky Havly Pomyjové, architekta Davida Neuhäusla a motion designéra a pedagoga UMPRUM Jana Netušila nejen prezentuje aktuální stav, ale hledá i nová řešení. Projekt vybrala porota složená ze špičkových odborníků z ČR i zahraničí v rámci otevřené výzvy. „Výstava je koncipována jako work-in-progress. Téma slouží nejen jako upozornění na současný stav, ale také jako impuls pro diskusi v mezinárodním měřítku. Rezidenti a návštěvníci výstavy budou mít možnost se zapojit do hledání řešení v různých úrovních výstavy.“ uvedla komisařka české reprezentace Helena Huber-Doudová, kurátorka architektury ve sbírce Současného a moderního umění NGP. Součástí prezentace je rezidentský program pro mladé architekt/ky, uměl/kyně, kreativní kolektivy a studenty i možnost pro návštěvníky podílet se na hledání řešení budoucnosti.

Foto: Národní pavilon na alternativní výstavní lokaci v Arsenale se otevře 20. května 

Samotná výstava je rozdělena do dvou částí. Segmentovaný výrobní prostor „Továrny“ reprezentuje status quo oboru. Bílé monitory na individuálních pracovních místech vzhlíží k architektonizovanému oltáři, úkony a hierarchie jsou jasně dané. Animovaná infografika znázorňuje složité pracovní podmínky mladých architektů v České republice v podobě dat a diagramů. „Laboratoř“ funguje jako experimentální prostor architekt/kám k tomu, aby této disciplíně vdechli spekulativní, kolektivní koncept, vyzývající ke spolupráci při hledání lepší budoucnosti pro každého. Pracovní stoly, stojany a interaktivní obrazovka nabízí informace a způsoby řešení v rámci dobré praxe („best practice“), zároveň také slouží pro formulaci idejí návštěvníkům a rezidentům.

Česká republika se vzhledem k rekonstrukci Českého a Slovenského pavilonu v Giardini della Biennale bude na 18. bienále architektury výjimečně prezentovat v prostorách Arsenale v části Artiglierie. Národní galerie Praha spolu s Ministerstvem kultury ČR díky Národnímu plánu obnovy (NPO) tak našly pro rok 2023 vhodnou alternativní výstavní lokaci. Historická budova Českého a Slovenského pavilonu bude sloužit jako digitální hub, který doplní hlavní prezentaci.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Otevření národního pavilonu v Arsenale a digitálního hubu v Giardini: 20. 5. 2023

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři