Novinky a názory / zprávy

Nocovky a švarcsystém. Česko bude na 18. bienále architektury reprezentovat projekt zaměřený na mladé architekty

Vítěz otevřené soutěže k účasti na 18. bienále architektury v Benátkách 2023 vyhlášen Foto: NGP

Z otevřené výzvy k účasti na 18. bienále architektury v Benátkách 2023, kterou v květnu vyhlásila Národní galerie Praha, vzešel vítězný návrh s pracovním názvem The Laboratory of No-More Precarious Future (Laboratoř již ne-více-prekarizované budoucnosti). Vybrala ho porota složená ze špičkových odborníků. Projekt poukazuje na palčivé problémy architektonické profese v současnosti, kterým jsou mladí architekti a architektky vystavováni, např. toxické pracovní prostředí přesčasů a „nocovek“, chybějící sociální zajištění tzv. švarcsystému nebo neplacených stáží.

Národní galerie Praha , 1. 7. 2022

Mezinárodní bienále architektury v Benátkách je největší a nejprestižnější přehlídkou současné architektury a aktuálních architektonických tendencí. Národní galerie Praha je garantem české reprezentace na této mezinárodní přehlídce. Vybrané řešení se zabývá jednou z klíčových otázek současnosti – mohou mladí architekti a architektky pracující v prekarizovaných podmínkách stavět lepší svět? Koncept je postaven na jedinečné myšlence a výzkumu profesních podmínek zaměstnávání mladých architektů a architektek v českém i mezinárodním kontextu. Aktuální nestandardní situace, kdy je Český a Slovenský pavilon uzavřen, umožňuje autorům nalézt nové inovativní digitální a prostorové řešení nezatížené minulostí.

„Hledali jsme nejvhodnější koncept na téma laboratoř budoucnosti, které obstojí na mezinárodním poli. Naším cílem je dostat Českou republiku zpátky na mapu architektury. Toxicita profesního prostředí architektury takovým tématem bezpochyby je. Do poroty byli přizváni zástupci všech důležitých oblastí – představitelé zahraničních institucí, kurátoři a kurátorky, pedagogové, členem poroty je děkan, architekt a umělecký kritik. Výsledek je konsenzem širokého spektra pohledů na disciplínu s přesahem do současného umění,“ říká Alicja Knast, generální ředitelka Národní galerie Praha.

Porota jednomyslně rozhodla o vítězném projektu s pracovním názvem The Laboratory of No-More Precarious Future (Laboratoř již ne-více-prekarizované budoucnosti) od mladých kurátorek a architektek Karolíny Pláškové a Elišky Pomyjové a motion designera a pedagoga UMPRUM Jana Netušila.

„Nemůžeme navrhnout lepší svět v toxickém prostředí, to je centrálním tématem vítězného příspěvku,” konstatovala porota. „Problémy pracovních podmínek, prekarizace, a vykořisťování jsou klíčovými pro disciplínu architektury. Věříme, že tento projekt pomůže razit cestu ke spravedlivější architektuře a sociálně rovnější profesi. Existuje propojení mezí tím, co stavíme a jakým způsobem stavíme? Pokud mají architekti pracovat eticky a vytvářet lepší budoucnost, nemohou fungovat v toxické kultuře profesního prostředí.”

Komisařka české reprezentace Helena Huber-Doudová dodává: „Koncept výstavy spočívá na již uskutečněném a publikovaném výzkumu pracovních podmínek mladých architektů a architektek v ČR. Reference autorského týmu, výstavy Drazí architekti a Pře(d)stav si Prahu, nás přiměly vložit důvěru do rukou vítězného týmu. Již uskutečněný výzkum českého prostředí vyšel v časopisu ERA 21 s názvem Podhoubí architektury a je dostupný online.”

Vítězný projekt navrhuje ”laboratoř pro kolektivní přemýšlení a sdílení know-how”. Sestává z digitálního hubu/kiosku před českým pavilonem v Giardini, který může fungovat i jako podium pro setkávání a diskuse s řadou mezinárodních hostů. Ve výstavním prostoru v Arsenale bude zrekonstruováno 1:1 imerzivní, znepokojující prostředí architektonické kanceláře s napojením na online prostředí. Webová stránka poskytne vizualizace dat a bude sloužit jako fórum pro veřejnost. Publikace shrne mezinárodní výzkum k danému tématu.

Národní účast České republiky na bienále se uskuteční za podpory Ministerstva kultury.

Porota

MINISTERSTVO KULTURY ČR

  • Zuzana Jandlová, vedoucí Oddělení bilaterálních vztahů Ministerstva kultury ČR

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

  • Helena Huber-Doudová, komisařka české reprezentace pro 18. benátské bienále v roce 2023 a kurátorka Sbírky architektury
  • Radka Neumannová, ředitelka Sekce strategie a plánování

EXTERNÍ ČLENOVÉ

  • Andreas Ruby, ředitel Swiss Architecture Museum v Basileji
  • Eva Franch i Gilabert, kurátorka a pedagožka Princeton University School of Architecture
  • Osamu Okamura, architekt a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci 
  • Marek Pokorný, ředitel Galerie Plato, Ostrava
  • Marcin Szczelina, architekt, kurátor a publicista
  • Yvette Vašourková, architektka, teoretička a pedagožka (CCEA MOBA)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři