Novinky a názory / zprávy

Nejlepší dopravní řešení jsou v Plzni a Luhačovicích

V prvním ročníku soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“ [1] získala nejvyšší ocenění spojená s finanční prémií 100.000,– Kč města Luhačovice a Plzeň. Luhačovice (viz foto) byly oceněny za okružní křižovatku na náměstí 28. října, která je zároveň funkční dopravní stavbou i uměleckým dílem. Plzeň získala ocenění za přestavbu trolejbusové zastávky v ulici Na Dlouhých, která výrazně zvýšila bezpečnost cestujících.

Petr Vaněk , 11. 10. 2002

Plzeň, přestavba trolejbusové zastávky
Třetí městský obvod Plzně si odnesl i další ocenění, spojené s finanční prémií ve výši 50.000,– Kč, a to za realizaci obytné zóny na Nové Hospodě. Stejnou částku získala i obec Krmelín v okrese Frýdek–Místek za zklidnění průtahu silnice I. třídy procházejícího touto obcí. Posledním oceněným je město Cheb, které získalo Cenu časopisu Moderní obec za atypickou okružní křižovatku u nádraží. Slavnostní vyhlášení vítězných řešení za přítomnosti vyhlašovatelů soutěže a členů odborné komise [2] proběhlo 24. 9. 2002 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze.[1] Cílem soutěže je prostřednictvím ocenění uvést v širší známost kvalitní projekty realizované v České republice a inspirovat k jejich následování. Oceněné projekty musí mít za následek zlepšení životního prostředí a bezpečnosti chodců a dalších účastníků silničního provozu, a to na úkor rychlosti automobilové dopravy.Do prvního ročníku soutěže přihlásila města a obce z České republiky celkem 10 projektů. Z nich tři byly z Karlovarského kraje, dva z Plzně, dva z Ostravského kraje a po jednom z Prahy, Hradce Králové a Luhačovic. Nejvíce bylo do soutěže přihlášeno okružních křižovatek (celkem 4 projekty).[2] Vyhlašovateli soutěže jsou program Doprava pro 21. století (společný dopravní program Nadace Partnerství a Nadace VIA), Ministerstvo dopravy a spojů, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec. Členy odborné komise, která hodnotila kvalitu přihlášených projektů, byli: - Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc. (Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT) - Doc. Ing. Petr Slabý, CSc. (Katedra silničních staveb Stavební fakulty ČVUT) - Ing. Pavel Skládaný (Centrum dopravního výzkumu) - Ing. arch. Eva Staňková (Občanské sdružení Vaňkovka) - Ing. Jiří Růžička (Urbanistické středisko Brno) - RNDr. Miroslav Kundrata (Nadace Partnerství) - Helena Lenda (Nadace VIA) - Ing. Robert Müller (Ministerstvo dopravy a spojů ČR) - Josef Dytrych (předseda dopravní komise Svazu měst a obcí ČR) - Mgr. Lýdia Stoupová (šéfredaktorka měsíčníku Moderní obec)
Luhačovice, okružní křižovatka
Program Doprava pro 21. století (Doprava 21) je společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA, který vznikl v roce 2000. Doprava 21 chce přispět k tomu, aby dopravní systém v naší zemi nabízel kvalitní služby i těm, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí používat ke svému přemisťování osobní automobil. Hlavním prostředkem, který Doprava 21 využívá k naplnění svých cílů, jsou granty udělované na podporu inovativních dopravních projektů. V současné době také ve spolupráci s odborníky ze Stavební fakulty ČVUT v Praze připravuje vydání publikace o zklidňování dopravy, určené orgánům místní správy.

Klíčová slova:

EARCH 1.0

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři