Novinky a názory / názory a komentáře

Několik poznámek k volbám

Rád bych připojil několik poznámek k diskusi o volbě kandidáta na děkana FA ČVUT. Jsem přesvědčen, že všichni senátoři volili podle svého nejlepšího přesvědčení. Já jsem se rozhodoval také tak. Nerozumím představě, že senát volbu „upekl“ předem. Myslím, že počty hlasů v prvním kole ukazují, že senát nebyl v otázce volby jednotný. Jsem přesvědčen, že stále můžeme prosadit potřebné změny na škole. Prosím také všechny členy akademické obce, aby se dále aktivně účastnili diskusí a aktivit, které mají směřovat reformě FA. Rád objasním svoje postoje na příštím setkání studentských členů AS se studenty. Na závěr pouze technická poznámka: V případě odstoupení člena AS postupuje na jeho místo první pod čarou z loňských voleb do AS. Jiří Opočenský student, člen AS

EARCH.CZ , 25. 11. 2002

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři