Novinky a názory / názory a komentáře

Otevřený dopis vedoucímu katedry architektury FSv docentu Dvořákovi

Otevřený dopis, forma komunikace zdá se, čím dál více oblíbenější v současné společnosti. Jeden takový se objevil na síti sítí i v souvislosti s katedrou architektury Fakulty stavení ČVUT v Praze.

EARCH.CZ , 22. 11. 2013

Vážený pane docente Dvořáku, vážení zaměstnanci katedry architektury.

Jmenuji se Petr Vacek a jsem studentem pátého ročníku oboru Architektura a stavitelství. Nyní studuji v jihokorejském Incheonu na univerzitě INHA. Přestože se nacházím daleko od domova, zajímám se aktivně o dění na katedře. Blíží se volba děkana, brzy bude potřeba vybrat nového vedoucího katedry a v neposlední řadě přichází reakreditace našeho oboru. Rád bych prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu reagoval na vývoj událostí, které se mě týkají, které ve mně vzbuzují mnoho otazníků vyžadujících odpověď.

  1)      Mé motivace   Po čtyřech letech studia oboru A+S jsem se rozhodl studovat v zahraničí především proto, abych si rozšířil obzory a zkusil jinou formu výuky. Nyní dovedu pohlížet na předchozí studium z jiného úhlu pohledu a troufám si tedy porovnávat. Také svoje postřehy mohu diskutovat se spolužáky z jiných výměnných pobytů: Vojtěch Šedý a Daniela Barancová zde na INHA, Filip Šefl a Zuzana Šikulová na ročním studiu architektury v Lublani; dále s bývalými spolužáky, vynikajícími studenty, kteří přestoupili v rámci magisterského studia na jiné univerzity: Jan Gašpárek a Nguyen Trong Hai na Fakultě architektury ČVUT, Jakub Kopecký na TUL Liberec, Kristýna Lhotková na magisterském studiu v Holandském Delftu.  Tito všichni mi dávají možnost diskutovat a zjišťovat, jak studium architektury vypadá jinde. A věřte nebo ne, liší se v mnohém. Naše verze výuky se mi jeví jako stagnující až upadající. Z pohledu studenta však nyní nacházím mnoho potenciálů, které náš obor má, a které nejsou využity. Není mi lhostejná kvalita výuky, není mi lhostejné, jak, kým a v jakém prostředí jsem vzděláván já a moji spolužáci. Toto jsou mé motivace účastnit se diskusí o budoucnosti oboru A+S.   2)      Nadcházející změny katedry   Jak jsem uvedl v úvodu, nadcházející období je pro směřování katedry klíčové. V listopadu tohoto roku dojde k volbě děkana fakulty stavební. Ten ze své pozice vypisuje výběrové řízení na vedoucího oboru. Taktéž příští rok pravděpodobně dojde k výměně vedoucího katedry architektury. Na Vaše místo nastoupí člověk, jehož jednání bude po dalších několik let velmi citelně ovlivňovat charakter výuky. Kdo tento člověk bude, by mělo zajímat především studenty, neboť ti jsou důvodem celé instituce a v neposlední řadě, přiznejme si to, zdrojem financí. Do třetice proběhne v následujícím roku reakreditace oboru (o dobách akreditací jednotlivých oborů lze získat informace na fakultních stránkách): jedná se o velice důležitý proces, během něhož může být do dalšího čtyřletého období zavedeno mnoho citelných změn učebních osnov.   3)      Workshop KatArZE 2013 ::: vize-ka.blogspot.cz   V průběhu předešlého semestru mne a několik dalších přátel spojených napadla myšlenka uspořádání workshopu pro studenty i učitele. Jeho záměrem by bylo shromáždění podnětů a názorů pro zlepšení fungování školy. Na rozvoji ideje jsme pracovali: jednodenní moderovaný brainstorming, kterého by se mohli zúčastnit studenti i učitelé; během této akce by vystoupili hosté s krátkými vstupy k tématu (děkanka Fakulty stavební, vedoucí katedry a podobně…) a následně by probíhaly týmové diskusní skupiny, v jejichž závěru by následovala prezentace názorů ostatním. Nejlepší nápady by byly oceněny symbolickou cenou. Vznikne tedy objektivní soubor nejen studentských myšlenek, které vedení fakulty či oboru může využít při dalším rozhodování o směřování výuky. Nejedná se o žádnou formu revoluce či buřičství; naopak, jde o nenásilný a velice demokratický způsob diskuse, s jejímiž výsledky bude moci vedení naložit podle svého vědomí a svědomí.  Cílem workshopu je otevřít konstruktivní dialog mezi vedením katedry, studenty a vyučujícími. Dialog, který momentálně chybí. Souhlasil jsem s tím, že se budu účastnit workshopu jako spoluorganizátor. Pochopte tedy mojí zainteresovanost.   4)      Vývoj workshopu od myšlenky až po realizaci. … Realizaci?   Vy jste, pane docente, zřejmě s vývojem událostí dobře obeznámen díky Ing. arch. Janu Hořejšímu, který naši myšlenku podporoval a byl připraven jednat s vedením ohledně realizace. Přesto vývoj stručně připomenu: S různými členy katedry jsme diskutovali nad tím, jak by mohl workshop vypadat a kdy by bylo vhodné jej uspořádat. Došli jsme k tomu, že akce jistě bude přijata pozitivně pro její potenciální přínos. A také, že organizačně všechno můžeme zajistit z naší pozice tak, že vedení školy nebude zatíženo žádnými povinnostmi ani výdaji. Původní termín konání akce byl zvolen na jaro nadcházejícího roku, kdy bude čas na dostatečnou přípravu i klidný průběh. Avšak během posledních dnů vydalo vedení katedry v souvislosti s blížícím se termínem reakreditace pokyn pro shromáždění poznámek k celkovému konceptu výuky, a to do počátku prosince 2013. Proto jsme rychle přehodnotili situaci a rozhodli se, že termín konání akce bude 23. listopadu 2013. Jedině tak totiž bude možné případně zapracovat závěry z něho vzešlé do studijních osnov pro další čtyřleté období. Jistě tedy chápete závažnost situace. Bohužel, náš záměr nebyl vedením oboru podpořen.

5)      Moje otazníky   Dne 11. listopadu 2013 byli obesláni zaměstnanci katedry s myšlenkou uspořádání workshopu KatArZE 2013 (vize-ka.blogspot.cz) a s výzvou ke spolupráci. Cituji část zprávy: „cílem je zamyšlení a snaha o formulování konkrétních námětů, které jsou adresovány vedení školy.“ Osobně jsem tedy očekával pozitivní reakce a podporu. Ovšem setkali jsme se s velice zvláštními reakcemi, kterou zde zveřejňuji z postu spoluorganizátora workshopu:  -          Místo očekávané podpory přišla krátká zpráva od Doc. Ing. arch. Zuzany Peškové, v níž pana architekta Hořejšího žádá, aby se nepouštěl do aktivit, pro jejichž organizování nemá dostatečnou kompetenci. -          Místo očekávané podpory jsem se včera dozvěděl, že jste, pane docente, prostřednictvím pana Chalupy zrušil rezervaci atelieru D pro konání workshopu, protože s jeho konáním nesouhlasíte.   Ptám se sám sebe, proč je uspořádání workshopu blokováno vedením katedry? Vždyť právě vedení by se v první řadě mělo zajímat o potřeby studentů. Zajímá se však? A pokud ano, jak jsou tyto potřeby reflektovány? Á propos, jaké kompetence jsou potřeba k uspořádání workshopu? Měl jsem doposud za to, že žádné.  Proč mají proaktivní a obětaví lidé červenou? A nebo je aktivní přístup na půdě katedry nežádoucí? … Workshop nepřinese nic špatného, naopak, vedení získá mnoho cenných informací a námětů. Opravte mne, jestli se mýlím, ale předpokládám, že není v silách vedoucího katedry, aby se zároveň staral o chod, vyučoval, vedl vlastní projekční činnost a ještě se ptal vyučujících a studentů na jejich postřehy ohledně studia. Pokud bych se nacházel ve Vaší pozici, myšlenky získané workshopem bez nutnosti podílet se na jejich organizaci bych vítal s otevřenou náručí.    Pokládám Vám tedy jednoduchou otázku: Proč bráníte uspořádání workshopu?   6)      Závěr   Vaše reakce mne znepokojila natolik, že jsem se rozhodl pro sepsání otevřeného dopisu. Otevřeného proto, že situaci považuji za závažnou a chci vybídnout k reakci nejen Vás, ale také zaměstnance katedry a především studenty.   Vedení katedry chystá změny. Je dost možné, že při plánování postupuje podle určité strategie a vize o budoucím směřování oboru již existuje (nepředpokládám totiž, že by se katedra architektury vyvíjela bez konceptu). Potom ovšem pokládám za férové a demokratické, aby tato strategie byla zavčas představena a konzultována se studenty.   Nevím, zdali v předchozí době zaznělo na půdě katedry, že na organizaci workshopu se podílí kromě mne také Jan Gašpárek a Jakub Kopecký. To proto, že myšlenka na jeho uspořádání začala vznikat ještě v době, kdy oba kolegové byli studenty naší fakulty (byli by nyní v pátém ročníku). Zájem o uspořádání akce ovšem projevují i studenti napříč oborem. Nejsme žádní revolucionáři ani buřiči. Nechceme pouze kritizovat, ale naopak umožnit efektivní diskusi mezi studenty, učiteli a vedením nenásilnou a velice seriózní cestou.   Vážený pane docente, žádám Vás tímto o zodpovězení mé otázky a o vysvětlení Vaší motivace bránit workshopu. Pokládám Vás za seriózního člověka, a proto doufám, že mi rozumíte a neberete tuto záležitost jako osobní útok ať už můj či ostatních spoluorganizátorů.     Tento dopis společně s Vámi obdrželi prostřednictvím e-mailu všichni zaměstnanci katedry architektury, dále děkanka Fakulty stavební, Prof. Ing. Alena Kohoutková, proděkan pro pedagogickou činnost Prof. Ing. Jiří Máca; dopis byl zároveň zveřejněn pomocí sociálních sítí, blogu vize-ka.blogspot.cz a také jej publikuji na svém blogu vacekpetr.com, na němž je i možnost diskuse.   Čestně prohlašuji, že tento dopis je mojí vlastní iniciativou, reflektuje moje názory a na jeho sepsání se nepodílel nikdo další. Moji otázku podporuje Bc. Vojtěch Šedý, který v současnosti studuje na stejné zahraniční univerzitě.     Očekávám Vaší reakci     V Incheonu, South Korea, 20.11.2013    S pozdravem       Bc. Petr Vacek     Moji otázku podporují   Bc. Vojtěch Šedý Bc. Jan Gašpárek Bc. Jakub Kopecký   Více na blogu Petra Vacka zde.  

Upozornění: Články publikované v rubrice Názory nejsou oficiálním stanoviskem redakce EARCH.CZ. Texty zde uvedené jsou vždy názorem autora či autorů podepsaných pod textem.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 22. 11. 2013
  • zdroj: * blog Petra Vacka

Klíčová slova:

otevřený dopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři