Novinky a názory / názory a komentáře

Pár slov k...

Mám jen několik svých osobních postřehů k současnému bouření na fakultě. Spolek posluchačů architektury si před pár lety předsevzal, že kromě přípravy Dušana se pokusí zasáhnout do chodu fakulty zejména nalezenim osobností do nového senátu, který by byl plodný a akceschopný, a posléze i nalezení osobnosti nového děkana. Hledání kandidátů do senátu byla dlouhá a nelehká práce a provázely ho diskuse nejen s příslušnými kandidáty, ale i s osobnostmi české architektury působících mimo školu. Volba do AS podle mého názoru dopadla skvěle a byla zřejmě ohromným překvapením pro pedagogický sbor působící na škole. Kdo od té doby navštívil nejakou schuzi senátu (nebylo to mnoho lidi), mohl si povšimnout naprosto jasné pozitivní změny. Lidé nově zvolení do AS, ale i pár lidí mimo senát, se začali ihned zajímat o hledani nového děkana. Volba nového děkana byla věc dopředu známá a nikým neutajovaná, takže na hledání nových kandidátů se mohli podílet všichni. První velký zájem o volby děkana se ale objevil až v době představování kandidátů, kdy se o informovanost studentů postarali členové AS (plakáty po škole...). >>>

EARCH.CZ , 26. 11. 2002

Výsledek prvního kola, který se, mně z neznámých důvodů, neobjevuje na plakátcích visící po celé škole, tedy 6-5-4, podle mého názoru ukazuje, že nic nebylo předem dohodnuto, že jednotliví senátoři se rozhodovali podle svého vlastního přesvědčení a že současný senát je vícenázorový, což je v demokracii zdravé a přínosné. To, že se volbou vyslovený názor neshoduje s názorem určité skupiny studentů, podle mého není popřením demokracie - zastupitelské demokracie, jak připoměl na prvním představování kandidátů p.arch.Koucký. Okolo se objevují stále více radikální názory, které sice provázejí každou revoluci, které jsou vždy přednášeny s jistou arogancí (zejména rozhovory s P.P.), ale bývají podle mě dost slepé a bez možnosti řešení. Výkřiky jako že je třeba zrušit senát, jsou naprosto krátkozrakou vizí. Za prvé: P.P., kdo jsou Ti skvělí noví senátoři, kteří zvolí toho pravého děkana? Najde se v současném senátu někdo, kdo by byl po svém případném odvolání ochoten znovu kandidovat nebo dokonce dál učit? Jsou tam fakticky tak blbí lidi, že si zaslouží tolik arogance? Není třeba diskuse o něco lepším řešením? Chci ještě vylovit svou naprostou důvěru v současný senát a věřím, že volba děkana byla objektivní, i když se také neshodla s mým osobním názorem. Jirkabiza@yahoo.com

Klíčová slova:

EARCH 1.0

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři