Novinky a názory / názory a komentáře

Rozhovor s designérem Gray Hollandem - díl 3.: Budoucnost patří kreativitě

Gray Holland, vedoucí oddělení designu společnosti Nemetschek Allplan, nás přesvědčí o tom, že budoucnost směřuje k tzv. Inovativnímu věku, který se již začíná projevovat především nárůstem kreativity stále většího počtu lidí.

Jaroslav Sládeček , 2. 7. 2012

Dnešní softwarové nástroje umožňují během procesu navrhování vysokou úroveň automatizace. Existují nějaká omezení této automatizace?

Ne, jediným omezením je kreativita. Ta je totiž vrcholným vyjádřením našeho lidství, a proto by podpoření kreativity uživatele mělo být cílem všech prostředků a nástrojů. Toho lze docílit odstraněním věcí které zatěžují. Podívejme se na obrovské množství úsilí, potřebné k vytvoření plánů pro jiné evropské regiony. Rozdíly mezi jednotlivými regionálními stavebními předpisy a formáty výkresů nutí architektonické návrhy aby byly specificky regionální, což má samozřejmě vliv na architekty a inženýry samotné. Nebylo by skvělé, kdybyste se jako architekt nebo inženýr mohl zaměřit hlavně na vytváření osobitých prostorů, pak byste na návrh jen aplikoval místní standardy a poté by se konstrukční a výkresové požadavky doplnily automaticky? Představte si, jak by "drag & drop" aplikace švýcarských, francouzských nebo českých standardů změnila pracovní vytížení nebo dokonce úspěšnost vašeho podnikání. V okamžiku, kdy lze regionální znalosti „aplikovat“, pak se dosah architekta může stát mezinárodním. Když takováto automatizace vznikne, pak už o tom nebudete vůbec přemýšlet, budete jen reprodukovat varianty výkresů s jistotou, že průběžné změny v modelu jsou úspěšně aktualizovány všude. Zní to jako fantazie, ale přesně takto má software pro automatizaci fungovat. To nám lidem také umožňuje soustředit se na to, v čem jsme nejlepší: na kreativní vyjadřování myšlenek.

Na své přednášce v Praze jste zmínil nástup Inovativního věku. Přinese tento věk zásadní změny ve způsobu práce architektů a projektantů, která je dnes bez CAD softwaru nemyslitelná?

Nejprve chci zdůraznit, že v Inovativním věku se již nacházíme. „Budoucnost už nastala, jen není rovnoměrně rozložená“, je skvělá fráze, která vysvětluje tento koncept. Apple nabízí skvělé příklady produktů a služeb Inovativního věku, ale převážná část světa zjevně nefunguje na této úrovni. Hlavním znakem „věku“ ve vývoji lidstva je opuštění zdrojů, které věk přinesl a byly masově spotřebovávány. Agrární věk přinesl jídlo a dovolil člověku usadit se a opustit předchozí kočovný způsob života. Průmyslový věk přinesl masově přístupné sériově vyráběné produkty. Fordův velký výrok prohlašoval, že lidé pracující v továrnách si mohou dovolit auta, která sami produkují, což naprosto přeměnilo společnost (člověk se stal opět "mobilním"). Informační věk přinesl shromažďování lidských znalostí, jako Knihovna Kongresu, do čtyř koutů světa. Nyní jsou informace mobilní, tudíž v podstatě všude. To vedlo k přesycení informacemi, a proto jsou vůdci informačního věku ti, kdo nabízejí přístup k informacím jednodušši a rychlejší (např. Google). To je významný posun od vůdců v průmyslovém věku, kterými byli výrobci a distributoři sériově vyráběných produktů. Každý z těchto "věků" představoval zásadní změnu v masové dostupnosti směrem od těch několika privilegovaných a tím došlo k narušení a přeměně společnosti od základů. Inovativní věk je obrovskou expanzí kreativity; inovativní řešení pro celý trh budou všemi vytvářena i spotřebovávána. To je původce změn tohoto věku - masy budou tvůrci i spotřebiteli zároveň, takže i tržní potenciál pro inovace bude obrovský.

Google a New York Times nepatří do Inovativního věku, Facebook a Wordpress ano. Google a NY Times nabízejí informace, které hledáme, jednosměrným způsobem (Informační věk). Facebook a Wordpress usnadňují jak vytváření tak konzumaci obsahu, a to v multiplexním dialogu, který jakožto společný zájem roste exponenciálně každý den. Oba podporují lidi v tvorbě příběhů o sobě a tím inspirují další, aby se i oni podělili o ty své. Takový příval tvořivosti tu nebyl od dob vzniku knihtisku a stejně jako byli převálcováni klášterní rukopisci, mají NY Times dnes co dělat, aby zůstaly důležité. Každý měsíc je na Facebooku sdíleno třicet miliard příspěvků, to je jedna miliarda kousků denně! Celkově vzato tak nyní vytvoříme celosvětově každé dva dny tolik dat, kolik bylo naměřeno od počátku lidstva do roku 2003. Firmy, které umožňují největší podporu kreativity, budou mít v tomto věku vedoucí úlohu. Dovedu si představit, že inovační CAD nástroje vytvoří novou masu designerů a architektů. To bude zásadní změna, zrovna tak jako Wordpress a internetové blogy navždy změnily tvář žurnalistiky. Nechci tvrdit, že dovednosti a znalosti inženýrů a architektů nejsou potřebné, jen namítám, že pouhé lpění na aspektu „školeného pracovníka“ v profesi je nebezpečné a tyto služby budou nakonec dodávány externě nebo budou automatizovány. Záznamy, archivace a předávání informací o budově už nebudou tvůrčí hodnotou, ale přímo podmínkou – klíčem se stane kreativní využití těchto informací. Soutěž na trhu nebude otázkou znalostí místních stavebních norem, spíše to bude o schopnosti poskytnout inovativní řešení za konkurenceschopnou cenu. Historie je nevyhnutelná - pokud zamrznete na starém paradigmatu, riskujete, že se stanete nedůležitým.

Co se v architektonickém průmyslu nezmění, je, že bude i nadále náročným počinem – po stránce finanční i z hlediska zdrojů materiálu. Z toho důvodu budou mít inovativní CAD nástroje obrovský vliv na vyjádření a realizaci nových nápadů; navíc to podpoří i efektivní využití materiálů a navrhování energeticky úsporných budov. Jedná se o optimalizaci omezeného růstu reálného světa, což se příliš netýká toho nového "virtuálního prostoru" a jeho potenciálu na internetu. Někdo nazývá internet 8. kontinentem. Kdo naplní tento kontinent virtuální architekturou? Jak se bude lišit od svých skutečných příbuzných? Jedno je jisté, tento nový virtuální kontinent nepotřebuje 2D plány - potřebuje 3D modelování a snadné využití informatiky s tím spojené. Navíc nás čekají nové příležitosti jako je návrh a tvorba přesvědčivých 4D interakcí, které ještě čekají na své objevení.

Pokračování příště. Ostatní části rozhovoru: 1. díl najdete zde, 2. díl najdete zde, 3. díl najdete zde. 4. díl najdete zde.

 

Článek vznikl za podpory společnosti Nemetschek Allplan.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.Foto: eArch

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři