Novinky a názory / historie a teorie

Stavební příručka - druhé aktualizované vydání již v prodeji!

Souhrn nejvyhledávanějších informací z norem, vyhlášek a zákonů - 2. aktualizované a významně rozšířené vydání mimořádně úspěšné a odborníky velice žádané publikace.

EARCH.CZ , 13. 6. 2014

Stavební příručka - 2., aktualizované rozšířené vydání 2014 / To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů

Kolektiv autorů: Remeš Josef, Utíkalová Ivana, Kacálek Petr, Kalousek Lubor, Petříček Tomáš a kolektiv

V tomto vydání najdete podklady pro projektování dle novýc h legislativních předpisů a další potřebné informace, které v prvním vydání chyběly nebo jim nebylo věnován dostatečný prostor. Autoři přinášejí ucelený a přehledně rozčleněný výběr z nejdůležitějších požadavků a to na základě vlastních projekčních zkušeností, ale i postřehů čtenářů prvního vydání. Najdete zde vymezení stavebních ploch, minimální světlé výšky, krytí inženýrských sítí i třídy betonu a oceli. Významně je posílená je stať stavební fyziky.

256 stran, 249 Kč

V knize mimo jiné najdete:

• Typologie prostor bytu• Bezbariérové stavby• Parkovací stání• Vzájemné odstupy staveb• Stropní konstrukce• Schodiště a šikmé rampy• Střechy• Komíny• Ochranná pásma• Podlahy• Tíhy a hmotnosti materiálů• Beton a betonářská ocel• Počty zařizovacích předmětů• Stavební fyzika• Energetické hodnocení budov

Více ZDE

Při nákupu přes e-shop uveďte heslo: PŘÍRUČKA a získáte slevu 15%!

Klíčová slova:

Grada Stavební příručka

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři