Novinky a názory / zprávy

Studenti druhého ročníku navrhovali bytový dům

Studenti Fakulty architektury na ČVUT v Praze navrhovali bytový dům. Vítězný návrh studenta Petra Lhoťana je umístěn v Karlíně. Na přehlídce projektů Druhá kůže byli oceněni tři nejlepší.

EARCH.CZ , 21. 3. 2017

Výstavba bytů v ČR momentálně spíše stagnuje, přesto je “bytovka” pro studenty Fakulty architektury ČVUT první velkou úlohou, na které pracují. A podle poroty studentské soutěžní přehlídky Druhá kůže zvládají návrh bytových staveb na překvapivě vysoké úrovni. Vítězný projekt Petra Lhoťana řeší dostavbu bloku v Karlíně, student na něm pracoval, stejně jako loňská vítězka, v ateliéru děkana FA ČVUT prof. Ladislava Lábuse.

Studentská soutěžní přehlídka Druhá kůže na Fakultě architektury ČVUT v Praze již šest let sleduje kvalitu projektů a otevírá diskusi o metodice navrhování bytových staveb na FA ČVUT. Předmětem přehlídky jsou projekty, které studenti vypracovali zpravidla ve druhém ročníku v rámci předmětu ATBS - Ateliér bytová stavba. Do soutěže bylo letos nominováno 26 projektů z 12 návrhových ateliérů. Zasedání poroty a vyhlášení vítězů se konalo 28. února 2017.

Porota ve složení Jakub Kynčl (knesl+kynčl architekti), Martin Rössler (Prostor 008), Jaroslav Šafer (Šafer Hájek Architekti), Václav Girsa (FA ČVUT) a Hana Seho (FA ČVUT) se shodla na třech vítězných projektech, které považuje za víceméně rovnocenné. Pro regule soutěže porota po diskuzi rozhodla o jednom vítězi a dvou návrzích, které se umístily na druhém místě. Třetí místo nebylo uděleno. U všech oceněných projektů vyzdvihla porota práci s náročným vztahem ke kontextu okolního prostředí.

Výsledky soutěžní přehlídky Druhá kůže 2016/17:

1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek) - Dostavba bloku v Karlíně

2. místo: Vojtěch Bodlák (Ateliér Mádr – Malošíková) - Proluka u kolejí, Kolín

2. místo: Rudolf Nikerle (Ateliér Zavřel – Ščudla) – Rotterdam Noord

1. místo: Petr Lhoťan (Ateliér Lábus – Šrámek) - Dostavba bloku v Karlíně

Mým řešením dostavby bloku je návrh polyfunkční budovy disponující dvoupodlažními podzemními garážemi s přístupem z ulice Pernerova. Budova je členěna na tři hmoty, které respektují stávající urbanismus bloku a navazují na slepé fasády okolních domů. V přízemí komplexu se nachází obchodní prostory přístupné z ulice Thámova a z vnitrobloku, zatímco celé druhé podlaží je vyhrazeno administrativě. Zbylé čtyři podlaží plní obytnou funkci. Ve třetím podlaží se nachází zelená střešní terasa, která je společná pro tři byty. Každé obytné patro obsahuje více typů bytů a zabraňuje sociální segregaci. Uliční fasáda svou pravidelností navazuje na tradici řádových fasád a její francouzská okna jsou vybavena ustupujícím ostěním, které pomáhá byty lépe proslunit. Ve vnitrobloku se zachovává motiv francouzských oken, která jsou však organizována volným řádem, především podle potřeby vytvořit soukromý prostor, a současně umožnit výhled do vnitrobloku. Byty jsou vybaveny také balkony, které umožňují výhled do širšího okolí. Všechny fasády jsou navrženy v povrchové úpravě omítkou.

2. místo: Vojtěch Bodlák (Ateliér Mádr – Malošíková) - Proluka u kolejí, Kolín

Bytový dům v Kolíně leží bezprostředně vedle trati a v blízkosti lávky, spojující dvě části Kolína, rozdělené Labem a právě tratí. Právě díky lávce a blízké vlakové zastávce, je toto místo – sloužící i jako pomyslná vstupní brána do centra Kolína - poměrně frekventované, čemuž však jeho vzhled neodpovídá. Ve svém návrhu jsem se snažil zakončit řadu domů jdoucích z centra a respektovat jak uliční čáru, tak přirozený odstup od trati. Jelikož se jedná o exponované místo - na konci vyvýšené opěrné zdi - projekt si klade za cíl být i jakousi novou dominantou této lokality. Kromě bytového domu s částečně komerčním parterem je navrhována i úprava veřejného prostranství bezprostředně přiléhajícího k domu, tak je vytvořeno nové “náměstí“, na nějž ústí tvarově pozměněná lávka. Samotný dům je rozdělený do dvou hmot – věži a bloku, mezi něž je vloženo schodiště. Ve věži jsou situovány prostorné byty s volným plánem a výhledem, v bloku pak rodinné mezonetové townhousy se zahradou či terasami. Pod celým pozemkem se nalézají garáže.

2. místo: Rudolf Nikerle (Ateliér Zavřel – Ščudla) – Rotterdam Noord

Bytový projekt je situovaný v severnej časti holandského mesta Rotterdam. Mojou úlohou bolo spracovať juhozápadnú časť bloku. Konceptom je súvislý bytový blok, ktorý jednoznačne rozdeluje priestor na verejný a poloverejný. Má lineárny tvar a s miernými odstupmi lemuje pôvodnú uličnú čiaru. Smerom k viaduktu je línia budovy najdlhšia. Tu je budova odskočená od uličnej čiary, aby fasáda nebola príliš monotónna. Posun tejto časti budovy umožní jej dlhšie preslnenie, keďže pozemok trpí tienením susediacej budovy. Smerom k rieke je blok otvorený, kde sme získali k nej nový prístup plný zelene, ale zároveň bola zachovaná určitá intimita v bloku. Južne nárožie je výrazne vyššie oproti ostatným častiam bloku a tým vytvára dominantu. Tu sa nachádzajú kancelárie a priechod do vnútrobloku.V prízemí z ulice sú vstupy do bytových sekcii a komerčné priestory pre obchody a kaviarne. Typická schodišťová sekcia obsluhuje dva 3+kk a jeden 2+kk byt. Niektoré byty v 2.NP majú aj predzahrádky, ktoré sú strechou komercie v prízemí. Garáže, kočíkarne a technické miestnosti sú umiestnené v podzemí. Fasáda má pôsobiť prísne a má byť jasné, že sa jedná o holandské bývanie. Južná dominantná čásť s kanceláriami je z ľahkého obvodového plášťa. Vytvára figúru na fasáde. Pozadie gúry tvoria živo a hravo rozmiestnené francúzske okná. Ustupený ľahký obvodový plášť vytvára podlubie.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 21. 3. 2017
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři