Novinky a názory / zprávy

Studie ukazuje, jak by po rekonstrukci mohlo vypadat okolí Negrelliho viaduktu

Na sympoziu „Viadukt – příležitost pro kreativní město“ byla organizací CCEA představena architektonická studie využití prostorů v okolí Negrelliho viaduktu, který bude od příštího roku procházet komplexní rekonstrukcí. V projektu je vytipováno šest iniciačních lokalit, které by díky proměně mohly celou oblast oživit a být tak tahákem nejen pro místní, ale i ostatní obyvatele Prahy.

EARCH.CZ , 30. 9. 2016

Z celkového počtu 74 oblouků Negrelliho viaduktu CCEA definuje 44 k novému využití. Iniciační prostory jsou sdruženy do šesti celků, které jsou vždy definované odlišným veřejným prostorem. Vyplněním prostor pod oblouky kavárnami, bistry, galeriemi, dílnami, obchůdky a studii vzniká živelný městský charakter přilehlých veřejných prostranství s předzahrádkami, drobným mobiliářem a vegetací.

Jeruzalémský ostrov

Větší dimenze oblouků, které v minulosti sloužily pro podjezd vlaků z Denisova nádraží do Karlína, umožňuje umístění plošně náročnějších a rozsáhlejších provozů. Dva oblouky necháváme otevřené tak, abychom zpřístupnili plánované náměstí v rámci projektu Vienna Insurance Group ČR.

Karlínská brána

Hlavní vstup do Karlína reprezentuje křížení viaduktu a ulice Sokolovské, hlavní komunikační páteře této městské části. V daném místě maximálně zklidňujeme dopravu, podporujeme pěší a vytváříme podmínky pro reprezentativní nástup do Karlína.

Negrelliho náměstí

Negrelliho náměstí vidíme jako ústřední prvek společenského života, jehož potenciál už byl prokázán prostřednictvím testovací akce. Tento prostor vnímáme jako „měkký“, nepříliš formální, navazující na původní krajinný charakter v okolí viaduktu. Pobytové plochy volíme vysypané mlatem. Stávající vegetaci se snažíme v maximální míře uchovat a doplňujeme ji souvislým stromořadím mezi parkovacími stáními.

U Kasáren

Mírným navýšením před prostorem viaduktu se snažíme vymezit vůči poměrně rušné přilehlé komunikaci, abychom docílili patřičné míry klidu pro předzahrádky kaváren, galerií a obchůdků umístěných v obloucích. Daný prostor skýtá aktivní provoz s přihlédnutím k revitalizaci historicky významné stavby kasáren, kterou přebírá do svého majetku Ministerstvo spravedlnosti.

Park Viadukt

Při vnější straně libeňské větve viaduktu ponecháváme triangl se stromy a využíváme jeho přírodního charakteru k vytvoření parku s plnohodnotným využitím. Reorganizací dopravy propojujeme park s aktivitami pod oblouky. Karlín tak získá další možnost pro pobyt v zeleni. Navíc se jedná o prostor, který opět navazuje na historii a připomíná, že těleso viaduktu bylo postaveno do volné krajiny. Park se také stává spojnicí mezi Karlínem a Vítkovem, vedoucí po stezce z Trocnovské ulice.

Více informaci o projektu: web / Facebook

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.Partneři: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, Městská část Praha 8 a Konsorcium pro Karlín.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 30. 9. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři