Novinky a názory / zprávy

CCEA představilo architektonickou studii proměny Negrelliho viaduktu

V pondělí 26. září 2016 byla poprvé představena architektonická studie využití prostorů v okolí Negrelliho viaduktu, který bude od příštího roku procházet komplexní rekonstrukcí. Studie byla představena v rámci sympozia „Viadukt – příležitost pro kreativní město“, kterou organizovalo CCEA pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové.

EARCH.CZ , 29. 9. 2016

Po několikaletém úsilí se CCEA – Centru pro středoevropskou architekturu podařilo díky podpoře primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové a za podpory z Programu švýcarsko-české spolupráci vytvořit první ucelenou architektonickou studii využití prostoru pod Negrelliho viaduktem. Studie navazuje na projekt rekonstrukce, kterou připravuje SŽDC a SUDOP PRAHA.

Studie vychází z víceletých příprav, které v sobě obnášely výstavy, workshopy, symposia, jednání s veřejností a zvyšování kolektivního povědomí o kvalitě a potenciálu Negrelliho viaduktu. Architektonická studie je první fází projekční činnosti, které povedou k realizaci kreativního inkubátoru pod viaduktem a úpravě přilehlých veřejných prostor. Na studii spolupracuje hl. m. Praha, CCEA MOBA a SŽDC.

Studie byla představena na symposiu Viadukt – příležitost pro kreativní město, kde již úspěšně transformované viadukty – Le Viaduc des Arts (Paříž), Gurtel Viadukt (Vídeň), IM Viadukt (Curych) představili hosté ze zahraničí. Zástupce SUDOP PRAHA na sympoziu rovněž představil projekt rekonstrukce právě Negrellihp viaduktu.

Primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová na zahájení symposia uvedla: „Tak významná stavba a důležitá pražská historická památka si zaslouží pozornost a nové využití v rámci plánované rekonstrukce. Příklady z Curychu, Vídně či Berlína dokazují, že je možné skloubit železniční provoz na viaduktu s aktivním využitím prostorů pod stavbou. Navíc s kreativním program se Negrelliho viadukt stane významným místem nejen pro Karlín ale pro celou Prahu.“

Jak uvádí autoři studie z ateliéru MOBA studio: „Hlavním tématem studie je vytvoření dostatečného zázemí pro aktivní veřejný prostor. Bohužel dnes je většina okolních domů v rukou soukromých majitelů a není možné očekávat, že do budoucna dojede k oživení parteru ze samotných domů. Z tohoto důvodu je pro nás Negrelliho viadukt iniciátorem zkvalitňování parteru této zapomenuté části cen¬tra města. Aby iniciační potenciál byl funkční, provedli jsme analýzu uliční sítě, pohybu aut, cyklistů, chodců v území.”

Studii podpořila paní primátorka Adriana Krnáčová, dále Konsorcium pro Karlin a na prvním symposiu v roce 2015 o budoucím vyžití prostoru pod Negrelliho viaduktem zaznělo ze strany Národního památkového ústavu, který zastupoval pan Ladislav Špaček, toto: „Vždycky jsme zastávali ten názor, že zneužití viaduktu, jak vypadá dnes, je to nejhorší, co může pro památku být. Vždy jsme byli pro to, aby se většina oblouků využila, ale aby se to řešilo koncepčně a jednotně a aby se nepopíral tvar oblouků, jejich architektura.“ Kromě hl. m. Praha, CCEA a SŽDC se pravidelných jednání zúčastňují zástupci TSK, MČ Prahy 8, oblastní správa SŽDC pro Prahu a SUDOP PRAHA jako hlavního projektant rekonstrukce.

Do studie jsou promítnuty požadavky veřejnosti, které byli definovány v rámci Petice za zkultivovaní prostoru pod Karlinským viaduktem, kterou doposud podepsalo více jak 1200 občanů. Studie také počítá s novými stavbami a rekonstrukcemi, které v území připravuje jak veřejný sektor v první řadě hl. m. Praha a Ministerstvo spravedlivosti, tak soukromé subjekty (čtvrť kolem Masarykova nádraží, prostor na místo čerpací stanice u Pobřežní ulice).

Studie taky pracuje s technologií a navrhuje technické řešení, které zabrání poškozování pískovcového kamene v době nízkých teplot. Navržené zásahy do oblouků jsou řešeny bez konstrukčních zásahů do mostního tělesa, které je kulturní památkou. Z celkového počtu 74 oblouků definujeme 44 k novému využití.

Iniciační prostory jsou sdruženy do šesti celků, které jsou vždy definované odlišným veřejným prostorem: Park Viadukt, U Kasáren, Negrelliho náměstí, Karlínská brána a Jeruzalémský ostrov. V dlouhodobé perspektivě předpokládáme, že podobně jako ve většině rozvinutých měst dojde také k úpravám a zefektivnění ústředního autobusového nádraží na Florenci. Ve výrazném prostoru větvení viaduktu tak navrhujeme Divadelní náměstí, o jehož zastřešení lze uvažovat pro zajištění celoročních aktivit.

Transformací a reorganizací prostor a okolí Negrelliho viaduktu vytváříme katalyzátor pro družení nejen karlínských sousedů, ale i ostatních obyvatel Prahy. Vyplněním prostor pod oblouky kavárnami, bistry, galeriemi, dílnami, obchůdky a studii vzniká živelný městský charakter přilehlých veřejných prostranství s předzahrádkami, drobným mobiliářem a vegetací.

Přednášející hoste ze zahraničí: Didier Dely a Emmanuelle Hoss z Semaest (Le Viaduc des Arts, Paris), Silja Tillner z Tillner & Willingers (Gurtel viadukt, Vienna), Gerry Schwyter z EM2N (Im Viadukt Zurich).

Více informaci o projektu: web / Facebook

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.Partneři: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, Městská část Praha 8 a Konsorcium pro Karlín.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 29. 9. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři