Novinky a názory / zprávy

Udržitelnost v architektuře a ve výstavbě

Vydavateľstvo EUROSTAV tentokrát aj v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) pripravili v poradí už 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie na tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe.

EARCH.CZ , 11. 4. 2014

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Konferencia sa konala 10. apríla 2014 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratislave a zúčastnilo sa jej vyše 160 architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry. Hlavnou témou tohoročnej konferencie boli Inovácie v udržateľnej architektúre.

Inšpiratívne príklady zo zahraničia

Odborný program konferencie bol rozdelený do 4 blokov, pričom hneď v prvom bloku bola hlavnou spíkerkou hlavná architektka Kodane Tina Saaby. Sympatická Tina veľmi zrozumiteľným spôsobom predstavila svoju víziu a plán ako urobiť z hlavného mesta Dánska – Kodane udržateľné mesto. Jej ambíciou je, aby bolo mesto do roku 2025 CO2 neutrálne. Do naplnenia tejto vízie sú už zapojení nielen špičkoví odborníci ale aj obyvatelia mesta, ktorí sa s myšlienkou veľmi rýchlo identifikovali a pomáhajú ju – svojim životným štýlom – aj napĺňať. Jej prezentácia vyvolala veľký ohlas najmä u architektov a aj obrovské uznanie, pretože už dnes je Kodaň pokladaná za jedno z najpríjemnejších a najudržateľnejších miest v Európe. Nemecký architekt Martin Haas, nezávislý architekt BDA, hosťujúci profesor na Univerzite v Pennsylvánii vo Philadelphii, USA a zakladateľ haascookzemmrich STUDIO 2050, ktorý bol v čase, keď ešte pracoval v architektonickej kancelárii Behnisch architekti, zodpovedný za víťazný projekt udržateľnej budovy Norddeutsche Landesbank Bank v Hannoveri, vo svojom príspevku zdôraznil, že je potrebné, aby si spoločnosť ako celok stanovila nový rebríček hodnôt, ktorý si bezpochyby vyžiada radikálne nové ekonomické modely. „Pred nami všetkými stojí otázka ako zabezpečiť rovnováhu ľudí, ich sídiel a životného prostredia. Je jasné, že musíme zmeniť naše myslenie, čo sa týka spoločenských hodnôt, spôsobu spolunažívania v mestách, každodenných životných šablón, našej mobility a vnímania architektúry. Celé naše zastavané prostredie musí byť podrobené skúške, pretože ovplyvňuje spôsoby správania, zvyky a sociálny rozvoj“. Účastníkom konferencie ukázal niektoré zo svojich projektov, v ktorých sa snažia reflektovať práve nový spôsob uvažovania pri navrhovaní budov a sídiel s dôrazom na pohodu a komfort pre ľudí ale aj na udržateľnosť výstavby. Zaujímavý príspevok mala aj holandská architektka Birgit Dulski, ktorá prezentovala skúsenosti z Holadska pokiaľ ide o obnovu historických budov. Zdôraznila, že v záujme zachovania cenovo dostupného využívania historických objektov, musíme nájsť spôsoby ako skombinovať zásahy v záujme energetických úspor a/alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie s ochranou kultúrnych a historických hodnôt. V Holandsku vytvorili stratégie a nástroje na hodnotenie trvalo udržateľného prevádzkovania historických budov a majú skúsenosti s mnohými pilotnými projektami. O niektorých z nich porozprávala aj na konferencii.

Nechýbali príklady aj zo Slovenska

Aj keď na Slovensku sme s výstavbou udržateľných budov ešte len na začiatku, na konferencii sa podarilo predstaviť viacero z nich. Napríklad architekt Marko prezentoval projekt Zelené átrium, ktoré je v súčasnosti vo výstavbe v Trnave a ašpiruje na titul prvý pasívny bytový dom na Slovensku, a prvá budova na Slovensku s certifikátom LEED PLATINUM. Okrem tohto projektu, boli predstavené aj hotové realizácie, ako napr. závod Schindler alebo budova Ecopoint v Košiciach. Aj mesto Bratislava prezentovalo, že robí kroky k zvýšeniu udržateľnosti. Zuzana Hudekova z Magistrátu hlavného mesta predstavila európsky projekt GUGLE, v rámci ktorého sa v Bratislave zrekonštruuje niekoľko vybraných budov do vysokého energetického standardu.

Technologické inovácie v praxi

Celý jeden blok bol venovaný práve tejto téme a úvodný príspevok predniesol dánsky architekt Kasper Guldager, ktorý pôsobí v spoločnosti GXN, ktorá je zameraná na výskum ekologického dizajnu pomocou digitálnych metód a inovačných materiálnych riešení. Vo svojej prednáške predstavil 5 inovačných stratégii, ktoré napomáhajú v navrhovaní lepších budov a lepšieho životného prostredia pre ľudí. Okrem neho v tomto bloku sa účastníci konferencie dozvedeli o celom rade nových technológií, ktoré boli s úspechom využité pri realizácií viacerých udržateľných budov na Slovensku aj v zahraničí. Išlo napríklad o inovácie v oblasti skiel a transparentných konštrukcii, o možnostiach a výhodách použitia oceľových konštrukcií v udržateľných budovách, o inováciách v oblasti TZB ako sú napríklad chladené stropy, atď. Štvrtý blok bol venovaný BIM modelu, ktorý sám o sebe znamená významnú inováciu v projektovaní, realizácií a prevádzkovaní udržateľných budov. Dôkazom toho bola napr. aj prezentácia R. Feika, ktorý ukázal využívanie BIM v praxi na príklade Campusu Ekonomickej univerzity vo Viedni.

Partnerom ceny VISIO 2020 bola už tradične spoločnosť HOLCIM.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 11. 4. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři