Novinky a názory / zprávy

V architektonické soutěži na obecní úřad obce Hovorčovice zvítězil výrazný solitérní objekt

V létě minulého roku vyhlásila dvouapůltisícová středočeská obec Hovorčovice ležící při severních hranicích hlavního města Prahy otevřenou architektonickou soutěž, jejíž předmětem byl návrh nového sídla obecního úřadu. V jednofázové soutěži se sešlo celkem 41 návrhů, z nichž porota udělila první cenu projektu architektů Jana Lebla a Jakuba Adamce. Předsedou poroty byl prof. Jan Šépka, kterého z nezávislých členů poroty doplnili dále architekti David Mateásko ze Studia M.A.D. a Vojtěch Sosna z Atelieru bod architekti. V Hovorčovicích najdeme dvě budovy základní školy od architekta Ondřeje Tučka. „Porota oceňuje rozhodnutí zadavatele přistoupit k řešení obecního úřadu v Hovorčovicích formou architektonické soutěže. Tato volba potvrdila význam architektonických soutěží při řešení tak důležitého tématu, jako je právě nalezení výrazu prvního domu obce. Vysoká účast a řada kvalitních projektů je dokladem správné volby hledání architektonického řešení formou architektonické soutěže," prohlásili porotci.

EARCH.CZ , 6. 1. 2021

Obec Hovorčovice zná novou podobu sídla svého Obecního úřadu. Při dvou hodnotících zasedáních poroty, která byla složená z odborníků z řad zkušených architektů a ze zástupců obce, bylo hodnoceno celkem 40 soutěžních návrhů. Oceněny byly tři návrhy a dva získaly odměnu. 

Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích - 1. cena, Jan Lebl, Jakub Adamec, vizualizace

Porota diskutovala u předložených návrhů především otázky urbanistického začlenění, architektonického výrazu, řešení dispozic a ekonomickou náročnost. Zřejmě největší diskuse vznikla nad samotným výrazem obecního úřadu. V zásadě návrhy reprezentovali dva póly, kdy jeden zastával spíše civilní řešení a druhý se vydával cestou výrazné dominanty. V této souvislosti byla vždy diskutována otázka kontextu a měřítka každého návrhu. Po prvním hodnotícím zasedání byl zúžený počet návrhů zhodnocen odborníkem na energetickou náročnost budov.

Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích - 1. cena, Jan Lebl, Jakub Adamec, vizualizace

První místo získal návrh architektů Jana Lebla a Jakuba Adamce, který dle poroty nejlépe splnil všechny hodnotící kritéria, mezi která patřila celková kvalita architektonického a urbanistického řešení, míra splnění požadavků zadání a hospodárnost a ekonomická přiměřenost návrhu. Vítězný návrh je výrazným solitérním objektem zdařile definujícím formální veřejný prostor obce. Zároveň objekt tvoří sebevědomou protiváhu dominantě kostela. Jako jedněm z mála, se vítězům podařilo jednoznačně vystihnout formu „obecního úřadu“. Objekt je kompaktní a přináší kvalitně řešené a přehledné dispozice s důrazem na význam vstupního prostoru a centrální dvorany se schodištěm. 

Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích - 2. cena, Radka Kurčíková, Ondřej Blaha, Anna Svobodová, vizualizace

Druhé místo obsadil návrh autorů Radky Kurčíkové, Ondřeje Blahy a Anny Svobodové. Návrh porotu zaujal užitím citlivého architektonického detailu a rozpracováním tématu podloubí. Civilní výraz objektu je adekvátní odpovědí na současný pohled na roli veřejné správy malé obce. Třetí místo bylo uděleno návrhu architekta Přemysla Juráka, který nabídl alternativní přístup k urbanistickému dotvoření návsi ve formě polootevřeného nádvoří. 

Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích - 3. cena, Přemysl Jurák, vizualizace

Jedním z odměněných je návrh architektů z atelieru OTA Ondřeje Fialy, Tomáše Henela a Šárky Gulašiové. Projekt přinesl kultivované řešení solitérního objektu s tradiční vesnickou formou v současné interpretaci. Odměněn byl také návrh slovenských ateliérů TŘI.ČTRNÁCT architekti a DOXA, autorů Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Juraj Červený a Daniela Sabová. Návrh si odměnu zasloužil zajímavým urbanistickým řešením propojujícím obě významná obecní prostranství.

Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích - odměna, OTA atelier, vizualizace

Oceněným a odměněným návrhům byla rozdělena celková částka 300 tisíc korun. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast a velké úsilí, které do svých návrhů vložili. Všechny zúčastněné návrhy budou představeny na plánované výstavě v hovorčovické škole. Termín výstavy bude upřesněn v návaznosti na stav karanténních opatření. Návrhy, které získali cenu nebo odměnu je možné si prohlédnout na webových stránkách obce nebo na webu ČKA v soutěžní sekci.

Foto: eArch
Nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích - odměna, TŘI.ČTRNÁCT architekti, DOXA / Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Juraj Červený, Daniela Sabová, vizualizace

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 6. 1. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři