Novinky a názory / zprávy

Velký krok pro Brno. KAM dokončila návrh nového územního plánu

Přes 2800 stran textu a 20 výkresů o velikosti přesahující výškou a šířkou dva metry. Kancelář architekta města Brna ve středu 19. prosince 2019 dokončila a odevzdala návrh nového územního plánu. Dokument, který město potřebuje ke svému dalšímu rozvoji, by měl začít platit nejpozději do konce roku 2022.

Kancelář architekta města Brna , 27. 12. 2019

„Na návrhu pracoval přes rok tým více jak dvaceti lidí různých profesí – od architektů a urbanistů až po vodohospodáře nebo právníky, kteří pomáhali s přípravami textové části. Vše jsme stihli podle harmonogramu. Teď projde návrh kontrolou a úpravami a v dubnu bude veřejně projednán,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. 

Po vypořádání námitek a připomínek bude v roce 2021 následovat druhé veřejné projednání. Klíčový termín pro schválení nového územního plánu je konec roku 2022. V tomto roce totiž podle stavebního zákona skončí platnost stávajícího, pětadvacet let platného územního plánu. 

„Nejsložitější a nejdelší na celém procesu bude fáze projednání návrhu a vypořádání všech připomínek. Bude nutné nový plán odsouhlasit, což v Brně nebude jednoduché. Čím je město větší, tím je to komplikovanější. Naším úkolem je dokument projednat tak, aby byl výsledný návrh akceptovatelný pro všechny. Brno totiž nový územní plán nutně potřebuje,“ dodal Sedláček. 

Foto: eArch

Zpracováním návrhu nového územního plánu byla kancelář městského architekta pověřena v září 2018. Poprvé si tak Brno po vzoru ostatních velkých měst – Prahy, Plzně a Ostravy, zpracovává územní plán samo. Jde o rozpracovaný plán, který má za sebou už jedno společné jednání. Pokynů k jeho proměně a dokončení, které vydalo zastupitelstvo města, byly téměř dva tisíce.  

Stávající Územní plán města Brna platí od roku 1994, je tak jeden z nejstarších v České republice a nevyhovuje aktuálním potřebám. Důsledky této situace pociťuje město každý den – nejvíce v dopravě a bydlení. Plochy určené pro bydlení jsou v současném územním plánu prakticky vyčerpané, nebo nové zástavbě brání další komplikace, například neexistující protipovodňová opatření.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři