Novinky a názory / zprávy

Ženy v architektuře, které jste neznali

Zdenka M. Nováková na Akademii výtvarných umění Foto: archiv Zdenky Novákové

Nová databáze Ženy v architektuře představuje okolo stovky architektek, které v Česku působily po roce 1945 – některá jména byla dosud prakticky neznámá. Databáze vznikla ve spolupráci Národní galerie a Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) , 5. 1. 2024

Dosud byla širší veřejnosti dobře známá jen hrstka českých architektek. Téma je relativně málo probádané, širší přehled o biografiích architektek a jejich díle zatím chybí. Nový online výzkumný katalog nyní představuje polovinu z plánovaných cca 100 biografií žen působících na poli tuzemské architektury a soupisy jejich děl, včetně obrazové galerie projektů. Mezi zastoupenými tvůrkyněmi najdete Alenu Šrámkovou, Evu Jiřičnou, Zdenku Novákovou, Růženu Žertovou, Vítězslavu Rothbauerovou, Danielu Fenclovou, Marii Davidovou, Jaromíru Šimoníkovou a mnohé další. K poslechu je připraveno prvních 5 podcastových rozhovorů s architektkami, a budou přibývat další.

Databáze Ženy v architektuře: architektura a emancipace v České republice po roce 1945 a související web vznikly jako součást výzkumu zaměřeného na mapování a interpretaci tvorby žen v architektuře v kontextu společensko-politických změn v České republice. V rámci výzkumu byl kladen důraz na mezioborové souvislosti a témata jako například výkon architektonické profese nebo syntéza profesního a osobního života. Projekt představuje ženy v celém spektru jejich aktivit, jako architektky-projektantky, teoretičky, historičky, designérky, ale i úřednice a mediátorky. Kromě databáze bude dalším klíčovým výstupem výzkumu monografie Ženy v architektuře, jejíž vydání je plánováno na jaro 2024.

Foto: Zdenka M. Nováková – Dagmar Šestáková, Chemapol Investa, pohled z ul. Kavkazská, 1966–1970

Za projektem stojí řešitelský tým ve složení Helena Huber-Doudová (odpovědná řešitelka za NGP), Klára Brůhová (odpovědná řešitelka za UMPRUM), Petra Hlaváčková, Šárka Malošíková, Nikola Zahrádková a Barbora Řepková.

Projekt podpořila Grantová agentura České republiky (projekt č. GA 21-22749S) a vznikl ve spolupráci Národní galerie v Praze (NGP) a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). 

Více informací najdete na www.zenyvarchitekture.cz.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři