Technologie / IT

ArchiCAD 16 přináší BIM bez omezení

Každá nová verze ArchiCADu představuje zásadní inovaci, která se okamžitě stává standardem a základem pro rozvoj budoucích kvalitativních zlepšení. Nyní je nově na trhu šestnáctka.

Jan Beneš , 5. 2. 2013

Zatímco její předchozí verze přinesla Skořepinu a Komplexní střechu, ArchiCAD 16 kompletuje neomezené BIM (Building Information Modeling) nástrojem Morf. K němu přidává platformu BIMcomponents.com pro správu knihovních prvků a integrovaný nástroj pro vyhodnocování energetické náročnosti.

Stále více průzkumů a zejména praktických zkušeností ukazuje, že BIM definitivně nahradí tradiční CAD projektování, kdy 2D výkresy a 3D model jsou oddělené informace. Výhody BIM jsou nesporné, ta hlavní je v efektivní a chyby eliminující spolupráci stavařů se specialisty. BIM projekt má logicky větší hodnotu, než být „jen“ zdrojem stavební dokumentace, nabízí se pro energetické analýzy či správu majetku.

ArchiCAD je tahounem aliance OpenBIM, jejímž krédem je komunikace mezi profesními aplikacemi napříč stavebnictvím prostřednictvím otevřeného datového formátu.

Morf modeluje jakýkoliv tvar

ArchiCAD 16 téměr uzavírá jeden z cílů Graphisoftu: program musí umět vymodelovat prostřednictvím BIM jakýkoliv tvar. Nástroj Morf skutečně umožňuje vymodelovat jakoukoliv volnou formu, způsob modelování by se dal přirovnat ke SketchUpu.

Ve srovnání s typovými konstrukcemi jako zeď a sloup, nemá Morf žádné tvarové omezení. Každá hrana, každý polygon tělesa lze přesunout či zdeformovat. Lze jej použít pro vymodelování nového objektu nebo jakýkoli stávající (i knihovní) prvek, jež lze na Morf převést, a dále jej tvarovat tak, že je k nepoznání od původního tvaru.

Tvarovat lze celý Morf objekt najednou, nebo pouze jeho segmenty, jako jsou plochy, hrany a body. Operace, jež jsou k dispozici, závisejí na tom, zda je označen celý Morf či jen jeho elementy. Jedná se o akce Tlačit/Táhnout, Extrudovat, Vyboulit, Offsetovat všechny hrany, Zkosit či Zaoblit roh. Do stávajících polygonů lze vložit polygon další a tím, např. pomocí operací Tlačit/Táhnout, upravovat původní tvar. Morf lze potáhnout texturou a lze na něj aplikovat všechny boolean operace. Jeho objektům lze stejně jako všem ostatním archicadovským konstrukcím přiřadit vlastnosti typu nosná/nenosná či vnější/vnitřní konstrukce pro nastavení exportu do profesních aplikací pro statiku, TZB nebo analýzy energetické náročnosti.

BIMComponents.com rozšiřuje knihovnu

Knihovna ArchiCADu je nově rozšířena o on-line uložiště BIMComponents.com, jež by se dalo přirovnat k internetovému skladu objektů 3D Warehouse pro SketchUp. Uživatelé sem mohou prvky ukládat, sdílet je a stahovat, a to i přímo do archicadovských projektů. Do BIMComponents. com lze vstoupit rovnou z ArchiCADu prostřednictvím dialogového okna nastavení knihovního prvku, nebo nezávisle na ArchiCADu z prostředí internetového prohlížeče. Vyhledávat lze zadáním jména, typu či vlastnosti hledaného prvku nebo jazykovou verzí. Kvalita objektů umístěných na BIMComponents.com je prověřována ve třech stupních: softwarovým nástrojem, manuálně a „lajkováním“ uživatelů.

Optimalizace energetické náročnosti

Zabudované prostředí k vyhodnocení energetické náročnosti vychází z EcoDesigneru, kdy jeho původní funkcionalita byla rozšířena. Záměr zůstává stejný – dát archicadistům do rukou nástroj pro optimalizaci budovy v úvodní fázi projektu, kdy je to finančně nejvýhodnější.

Vyhodnocení probíhá na základě geometrie BIM modelu a klimatických údajů lokality projektu. Analýza konstrukce probíhá z velké míry automaticky, systém sám detekuje obálku a vnitřní konstrukce. Analýza jepřesná, např. jeden prvek je automaticky rozdělen na dva, nadzemní a podzemní část. Vyhodnocení je zobrazeno graficky, případné ruční donastavení je tak jednoduché a přehledné.

Materiálové charakteristiky a další potřebné údaje jsou převzaty z archicadovského modelu a rovněž je lze doplnit ručně. To se týká hlavně zastínění budovy okolím, typu budovy, ochrany před větrem, typu TZB systému zahrnujícího topení, chlazení a ohřev vody, metod větrání a zelených zdrojů energie, jako jsou solární kolektory a tepelná čerpadla, a místně platných cen energie. Klimatická data jsou získávána z databáze, která je součástí ArchiCADu, a následně z on-line internetové databáze (výchozím zdrojem je databáze NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center) či je lze importovat.

Vlastní výpočet realizuje mechanismus VIPCore, jenž je validován podle IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST a CEN- 15265, ale hlavně více než dvacetitiletým výzkumem a používáním. Přesný dynamický výpočet vyhodnocuje průchod tepla obálkou budovy každou hodinu. Výsledky jsou zobrazeny graficky v měsíční bilanci energetických zisků a ztrát, spotřebě energie podle typu spotřeby (topení, chlazení, svícení a provoz) a CO2 emise. Detailní numerická dala lze exportovat do *.xls souboru.

V ArchiCADu 16 vše stojí na BIM projektování – od zjednodušení nastavení severu projektu po automatické a komplexní zálohování, jehož součástí je nastavení pracovního týmu. Vizualizace unikátním způsobem rozšiřuje BIMx. Knihovna je stále více propracovanější, při práci ve 3D se na sebe váží logicky objekty (např. stůl na podlahu).

Snadnější a přehlednější je i práce s formátem IFC (Industry Foundation Classes – standardizovaný a plně dokumentovaný formát modelu). Je podporováno více IFC standardů, včetně IFC databází, rozšířených o nové parametry. Možnost importu IFC do objektu Morf (nikoli GDL) obecně zrychluje import IFC dat.

Uživatelské rozhraní dále zjednodušuje a zpříjemňuje práci, což se týká hlavně projektování ve 3D, kde grafika nahrazuje číselné zadávání. Silnou pozici ArchiCADu dokládá rozrůstající se množství API doplňků a knihovních prvků od nezávislých výrobců.

Klíčová slova:

ArchiCAD BIM

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři