Technologie / IT

ARCHICAD 22: BIM se vším všudy

Inovace byly vždy tím, co ARCHICAD odlišovalo od konkurence. ARCHICAD 21 přišel s unikátním nástrojem pro konstruování schodiště, založeným na patentované technologii Predictive Design. ARCHICAD 22 radikálně mění BIM navrhování fasád domů a zpracování jejich technické dokumentace. Současně přináší významná zlepšení při tvorbě konstrukčního modelu a správě informací a navyšuje výkon při manipulaci s 2D dokumenty.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 7. 3. 2019

BIM modelování

Přepracovaný nástroj pro navrhování fasád, resp. lehkých obvodových plášťů, umožňuje tvůrčím způsobem vymodelovat a následně zdokumentovat opláštění budov tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky dané normami a místně platnými předpisy. To lze díky uživatelsky nastavitelnému a na měřítku závislému zobrazení každého detailu. Výkaz prvků zahrnuje přesný výpis všech sloupků, trámků i doplňků. I tvarově sofistikovaná konstrukční řešení fasád lze BIM vymodelovat a zdokumentovat díky algoritmickému navrhování. Jako vzor schématu LOP lze použít libovolné uskupení 2D čar a to následně algoritmicky upravovat a přetvářet hlavně díky skutečnosti, že propojení ARCHICAD–Rhino-Grasshopper ovládá i vnitřní parametry LOP.

 

 

Vazba Rhino–Grasshopper–ARCHICAD propojuje ty nejlepší programy ve svých oborech (obecné modelování a BIM projektování), a to na obou platformách, Windows i Mac. Propojení zaručuje plynulý přechod od koncepčního návrhu k BIM projektu. Nová funkce „de-konstruktor“ umožňuje zpětné využití dat z ARCHICADu v prostředí Rhino-Grasshopper. Výsledkem je, že projektant může provádět optimalizaci svého návrhu pomocí rozsáhlé sady specializovaných doplňků pro Grasshopper a Rhino.

 

Soukromá rezidence, Londýn, Velká Británie; Scenario Architecture - scenarioarchitecture.com; vizualizace Fanis Anastasiadis v prostředí Maxon Cinerender

 

Profesionální vizualizace přímo z BIM modelu

Již od verze 19 naleznete v ARCHICADu interní rendrovací engine CineRender od Maxonu. Pochopitelně i v ARCHICADu 22 jej naleznete, a to v nejnovější verzi R19. CineRender umožňuje zpracovávat přesvědčivé vizualizace přímo v prostředí ARCHICADu, slouží k profesionálnímu výpočtu fotorealistických obrázků a animací, počítá průhlednost a průsvitnost, odrazy světla a měkké stíny. Stereoskopické a sférické rendery lze vytvářet složením pohledů více kamer. Technologii CineRender (engine Cinema 4D) lze obousměrně propojit se simulačně vizualizačním programem Twinmotion, ze specializovaných vizualizačních programů má ARCHICAD tradičně také těsnou vazbu na Artlantis. Kromě toho má ARCHICAD v sobě zabudován tzv. Sketch engine, který simuluje rukou kreslené skici.

 

V oblasti návrhu atypických fasád sází ARCHICAD 22 na propojení s Rhino-Grasshopper

 

BIM jsou hlavně informace

ARCHICAD 22 umožňuje zadat vztahy mezi vnitřními parametry jednotlivých prvků k získání dalších informací, např. možný počet osob v budově při znalosti požadované plochy pro jednu osobu. Tato novinka výrazně rozšiřuje informace získávané přímo z archicadovského BIM modelu bez nutnosti ručního, na chybu náchylného přepisování dat. Výsledky mohou být použity v ARCHICADu pro tagování nebo filtrování prvků a lze je zobrazit v libovolném výkresovém, tabulkovém nebo 3D výstupu. Hodnoty vlastností, které obsahují platnou adresu URL, se stanou aktivním hypertextovým odkazem v interaktivních tabulkách, což umožňuje rychlý přístup k připojeným webovým stránkám nebo online datům. Přepracovaný editor profilů spojuje efektivitu parametrického navrhování s volností navrhování grafického. Profily stěn, nosníků a sloupů získaly „inteligenci“ díky možnosti parametrizace jejich hran. Lze tak odsadit jednu hranu nebo výběr hran profilu od jeho osy v Editoru profilů. Taková úprava se projeví u všech prvků s daným profilem. Nebo lze upravit jeden prvek graficky ve výkresu nebo dialogu nastavení prvku. Změny v nastavení profilu automaticky reflektují popisky „dotčených“ konstrukcí.

Nejlepší OPEN BIM pracovní postupy

ARCHICAD 22 podporuje import těles, jejichž tvar je ve formátu IFC4 definován křivkami non-uniform rational basis splines (NURBS). Vlastnosti, plochy a objemy prvků (povrchy vrstev sendvičů, složené profily, prvky složené z více těles) lze exportovat do výkazu výměr a aplikací pro zpracování rozpočtu. Během importu lze všechny vlastnosti z IFC dokumentu, nebo jejich výběr, namapovat na vlastnosti ARCHICADu. To znamená, že načtené vlastnosti lze použít jako kritéria pro nastavení grafických stylů a kontrolu kolizí nebo jako hodnoty ve vzorcích, tabulkách a popiskách. Rovněž IFC vrstvy lze namapovat na stávající vrstvy ARCHICADu a zamezit tak načtení těch, jež jsou nežádoucí. 

Tento článek byl převzat z časopisu ERA21.

 

Foto: EARCH

 

Klíčová slova:

BIM ArchiCAD BIM modelování ERA21

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři