Technologie / služby

CEMEX dodal speciální těžký beton na stavbu PET centra

Nové centrum pozitronové emisní tomografie by mělo v budoucnu zvýšit dostupnost diagnostiky onkologických onemocnění v ČR

CEMEX , 11. 7. 2012

Společnost CEMEX, přední světový výrobce betonu a kameniva, dodal bezmála 460 m3 speciálního těžkého betonu na výstavbu PET centra v Řeži u Prahy. Ta byla dokončena a úspěšně zkolaudována 30. května 2012. Nově postavené PET centrum poslouží především výzkumu a vývoji radiofarmak, která jsou tolik důležitá pro diagnostiku onkologických, kardiovaskulárních a jiných závažných onemocnění. Provoz PET centra bude spuštěn, po zavedení a otestování všech zařízení, na počátku roku 2013.

Společnost CEMEX je autorem, ale i výrobcem a dodavatelem těžkého betonu pro stavbu PET centra v Řeži, na něž získal dotaci z OP Podnikání a inovace od Evropské unie a státního rozpočtu České republiky Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (ÚJV). Těžký beton byl vyroben přesně na míru. Tento speciální materiál se většinou dováží například z Polska, Slovenska nebo Švédska. Společnost CEMEX však těžký beton vyrobila podle vlastní receptury a vystačila si s českými domácími surovinami. Tím snížila náklady na jejich přepravu ze zahraničí.

Těžké betony jsou betonové směsi se zaručenou objemovou hmotností větší než 2800 kg/m3 (standardní beton má hustotu cca 2200-2300 kg/m3). Dosahuje se jí hlavně použitím kameniva vysoké hustoty – nejčastěji čedičem, limonitem, magnetitem, barytem (nerost obsahující síran barnatý), ferofosfory nebo upravenými kusy oceli – a speciálního cementu. Těžké betony se používají do masivních konstrukcí určených pro stínění rentgenového záření (nemocnice) nebo pro stavby související s jadernou energií (elektrárny, výzkumná centra, atp.).

V České republice pracují v současné době dvě PET centra – PET Centrum Praha při Nemocnici Na Homolce a PET Centrum Brno při Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Výstavba PET centra Řež byla započata v listopadu roku 2010 pod záštitou Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., jež se věnuje mimo jiné výrobě, kontrole a vývoji radiofarmak využívaných oborem nukleární medicíny v oblasti diagnostiky nejrůznějších onemocnění. Nově vybudované PET centrum ÚJV se zaměří na vývoj nových generik radiofarmak určených především pro rozvoj diagnostiky a léčby onkologických, neurodegenerativních a kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtnosti v České republice.

Pozitronová emisní tomografie (PET) patří k nejmodernějším zobrazovacím technikám v nukleární medicíně, která využívá radioaktivního záření vycházejícího z těla pacienta po podání radiofarmak do krevního řečiště. Z výsledků PET vyšetření je lékař schopen například interpretovat a zhodnotit efekt léčby po chemoterapii a radioterapii. „PET metoda dává lékařům možnost jak včas odhalit počáteční stádia rakoviny a nádorová onemocnění operativně odstranit tak, aby šance na úplné vyléčení pacienta byla maximální. V neurologické oblasti umožňuje identifikovat ložiska mozkových nádorů nebo lokalizovat epilepsii. Čím je přesnější a rychlejší diagnostika civilizačních onemocnění, tím cílenější a účinnější léčba může být pacientovi nabídnuta,“ vysvětlil význam PET metody a výzkumu radiofarmak zástupce ředitele divize radiofarmak ÚJV Řež a. s. – doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.

CEMEXje přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 55 betonáren, 7 štěrkoven, 5 kamenolomů a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz.

  • Země: Česká republika (Česko)
  • Subdodavatel: CEMEX
  • Město: Řež
  • autor: CEMEX *
  • publikováno: * 11. 7. 2012

Klíčová slova:

beton zdravotnické stavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři