Technologie / IT

Nové geografické aplikace pro Prahu

IPR Praha představuje dvě nové specializované aplikace. První z nich, Atlas Praha 5000, prezentuje podrobná data z průzkumu současného stavu využití území a technické infrastruktury. Druhá z nich úplně poprvé prezentuje pestrou nabídku inženýrskogeologických map vzniklých na základě geologického mapování.

EARCH.CZ , 29. 10. 2015

Atlas Praha 5000

Atlas 5000 slouží k prezentaci podrobných informací a dat o hl. m. Praze interaktivní formou ve webovém prostředí a později také formou tištěné publikace. Jedná se především o data ze současného stavu využití území, obohacená o další demografická či statistická data.

Prezentace umožňuje zobrazení dat různými formami i jejich kombinací. Mezi základní formy prezentace dat patří mapa, tabulka, graf, text a fotografie. Aplikace by měla podporovat i zobrazení dat v 3D.

Prezentovaná data je možné z webového prostředí stáhnout v jejich surové podobě, nebo exportovat přehledný souhrnný report o vybraném území či tématu. Uživateli je zpřístupněna i možnost nahlášení chyby v prezentovaných datech. Více o aplikaci >>>

Inženýrskogeologické mapy

Unikátní aplikace dává uživateli možnost podívat se pod povrch Hlavního města Prahy. V aplikaci jsou zpřístupněny naskenované výkresy podrobného inženýrskogeologického mapování, které na území Prahy probíhala od roku 1969 do konce 20. století (některé mapové listy byly aktualizovány po roce 2007). Uživatel má k dispozici 4 typy výkresů - mapu geologických poměrů, mapu mocností pokryvných útvarů, mapu hydrogeologických poměrů a mapu dokumentačních bodů. Součástí aplikace je také legenda a odkaz do badatelny IPR Praha, kde je možné si prohlédnout daný mapový list s doplňujícími údaji o jeho pořízení.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 29. 10. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři