Události /

Alarmující situace v územním plánování

Diskusní vystoupení Josefa Panny a Milana Košaře v La Fabrice v rámci konference Křižovatky architektury.

Česká komora architektů , 24. 9. 2012

Česká komora architektů si Vás dovoluje pozvat na diskusní setkání věnované současným otázkám územního plánování a urbanismu v České republice, které proběhne v rámci odpoledního bloku konference Křižovatky architektury v úterý 25. září 2012 od 14 h v prostorách La Fabrika.

konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY

blok II. UDRŽITELNÝ ROZVOJ A INDUSTRIÁLNÍ DĚDICTVÍ

téma diskuse ALARMUJÍCÍ SITUACE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

kdy

    1. 2012 od 14 h

kde La Fabrika, Komunardů 30, Praha-Holešovice

web www.krizovatkyarchitektury.cz

Předseda České komory architektů Ing. arch. Josef Panna a Ing. arch. Milan Košař, předseda Pracovní skupiny pro urbanismus, územní plánování a krajinu fungující při ČKA, představí aktuální problémy této oblasti, mezi které patří především:

- podhodnocování nabídkových cen za zpracování územních plánů obcí; nejlevnější projekty nemohou přinést kvalitu;

- stále častěji odbornou veřejností kritizované tzv. soutěže o nejnižší cenu – odborníci nabízejí alternativu – tzv. bezpečnou cenu;

- přeurčenost (přeregulovanost) územních plánů, která může vést k omezování rozvoje obcí,

- zastavování předměstí velkých měst a revitalizace industriálních území – téma suburbií a brownfieldů.

A další související témata.

Diskuse naváže na vystoupení Ing. Dana Jiránka, primátora města Kladna a předsedy Svazu měst a obcí ČR, který se bude ve své přednášce „Kladno pod tíhou brownfields“ zabývat především nevyužívanými průmyslovými stavbami a zónami Kladna, finanční náročností jejich konverze i problematickému napojováním na žijící město.

Kromě diskuse Vám budou výše uvedení odborníci k dispozici pro Vaše dotazy a interviews. Pokud byste se nemohli na konferenci dostavit, Česká komora architektů je Vám pro výše uvedená témata k dispozici i v jiných termínech.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři