Události /

FSv ČVUT připravuje konferenci na téma specifik, výzev a limitů veřejného prostoru

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádá již 2. ročník konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství a jeho hostů. Téma letošního ročníku je „Architektura a veřejný prostor - specifika, výzvy a limity“.Akce se uskuteční dne 3. listopadu 2016 v místnosti B168 na Fakultě stavební.

EARCH.CZ , 26. 10. 2016

Kdy: 3. listopadu 2016 od 9:30 h (registrace od 8:45 h)Kde: místnost B168, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6

Cílem konference je vytvořit platformu pro předávání odborných znalostí, otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a odborníky z praxe. Konference bude prezentovat vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, z tohoto důvodu jsou voleny i specifické tematické okruhy:

Veřejný prostor v souvislostech městské zástavby Veřejný prostor v souvislostech venkovské zástavby a krajiny Veřejný prostor ve vztahu k průmyslovému dědičství Veřejný prostor a komunikace, umělecké aktivity apod

Definice pojmu veřejný prostor není dodnes jednoznačná. Popis jeho vlastností a kvalit se odvíjí od toho, pracuje-li s tímto pojmem teoretik, praktikující architekt či urbanista, sociolog, politik, městská správa, developer, běžný občan atd. Společnými kritérii ale bývají: konkrétní místo je přístupné veřejnosti, má specifické prostorové kvality, funkční využití je otevřené potřebám veřejnosti a přináší jí nejrůznější benefity. Často velmi specifická podoba veřejných prostor v daném časovém období může informovat o stavu společnosti - jeho podoba tedy vypovídá o daleko širších otázkách. Otázky k diskuzi jsou tak zejména: význam a role veřejného prostoru v kontextu udržitelného rozvoje sídelní struktury a společnosti, topografie a typologie veřejného prostoru, jeho tvorba, rozvoj a regenerace.

Cílem konference je pojednat i o výzvách i limitech zaniklých, existujících či plánovaných veřejných prostor, které jsou specifické zejména ve vztahu k industriálnímu i vesnickému prostředí – zde v současné době pociťujeme vlivem mnoha probíhajících změn jeho citelnou ztrátu a toto téma je zde nanejvýše aktuální.

Více informací najdete zde.

Konference vzniká za podpory grantu SVK 07/16/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 26. 10. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři