Události /

Fenomén sídlišť a jejich budoucnost bude řešit konference na Fakultě architektury ČVUT

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 proběhne na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze mezinárodní konference nazvaná "Sídliště, jak dál?", která se pokusí nahlédnout na problematiku sídlišť způsobem, jaký doposud není v České republice obvyklý. Regenerace českých sídlišť se převážně zaměřují na domy a jejich stavebně-technologický standard. Řešení dlouhodobé strategie rozvoje těchto lokalit zůstává opomíjeno. Cílem konference je jednak představit evropské příklady komplexní regenerace sídlišť a současně prezentovat stav a možnosti řešení dané problematiky u nás.

EARCH.CZ , 15. 10. 2014

Sídliště tvoří v zemích střední a východní Evropy významný společenský fenomén. Odhady hovoří o tom, že v České republice žije na sídlištích asi jedna třetina obyvatel, v Praze je to dokonce necelá polovina. Jejich specifická prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti a vyvozuje minimálně potřebu specifického přístupu a zvýšené péče o veřejná prostranství ze strany veřejné správy. Jak by měla vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět dvoudenní mezinárodní konference, která účastníkům představí vybrané příklady regenerace sídlišť z Nizozemí, Německa a Francie. Pro komplexnější vhled do dané tématiky se organizátoři rozhodli projekty představit z úhlů pohledu více zájmových skupin – se svými příspěvky vystoupí přes dvacet odborníků, a to nejen architekti, ale i zástupci municipalit, státní správy, soukromého sektoru, případně zástupci bytových družstev. Druhý den je věnován problematice sídlišť v Čechách a na Slovensku, kterou odborníci představí v jednotlivých tematicky dělených blocích.

Mezinárodní konference je součástí rozsáhlého výzkumného projektu, který pod záštitou Státního fondu rozvoje bydlení organizuje Fakulta architektury ČVUT společně s Národní sítí Zdravých měst České republiky, Centrem kvality bydlení, Heinrich-Böll-Stiftung Praha a Česko-německým fondem budoucnosti. Do projektu se zapojili také studenti Fakulty architektury ČVUT, kteří v rámci semestrálních projektů vypracovali urbanistické studie regenerace sídlišť ve vybraných lokalitách. Lokality byly zvoleny ve spolupráci s městy Karlovy Vary, Vsetín, Mladá Boleslav a s pražskými městskými částmi Praha 10, 12, a 14. Součástí programu konference bude i vernisáž studentských projektů, které svým širokým záběrem osloví všechny zájemce o problematiku sídlišť.

Více informací najdete na: http://www.sidlistejakdal.cz/

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 15. 10. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři