Události /

Velkomětské paláce

Jednodenní mezioborová vědecká konference sleduje architektonickou formu reprezentující moderní životní styl a hledá uplatnění městského paláce v organizmu dnešního města.

EARCH.CZ , 3. 11. 2014

PROGRAM

Jednodenní konference bude složena z jednotlivých 20 minutových příspěvků. Osloveni jsou studenti doktorského studia univerzit v ČR a SR věnující se tématu z perspektiv různých oborů (architektura a urbanismus, historie, ekonomie, sociologie a stavební technologie). Na závěr konference své zkušenosti představí přizvaní hosté, kteří se tématu věnují v praxi. Program zakončí společná diskuze.

Registrace pro posluchače je možná zdarma do 1.12.2014.

Více informací na http://cargocollective.com/velkomestskepalace

Odborný garant konference: Zdeněk Zavřel

Zahajovací přednáška: Michaela Brožová

HOSTÉ

Jakub Cígler"Přemýšlím o tom, proč jsou velké projekty dnes tak žádané a co jsou jejich přednosti pro život ve městě i na jeho okraji."

*1962, Praha/ Absolvent FA ČVUT v Praze. Po roční praxi ve Sportprojektu, absolvoval praxi v ateliérech Richard Horden Associates a Future Systems v Londýně. V roce 1990 založil vlastní Studio Jakub Cigler. V roce 1991 působil jako prorektor VŠUP v Praze, kde se v roce 1993 habilitoval. Mezi lety 1992–1999 byl spolumajitelem architektonické a projekční společnosti AIM. Poté byl krátce spolu s Vítem Máslem a Davidem Chisholmem majitelem ateliéru CMC Architects, z něhož v roce 2001 odešel a se společníkem Vincentem Maranim založil společnost Cigler Marani Architects, která dnes patří k největším českým architektonickým kancelářím. Nedávno otevřela novodobý pražský palác Florentinum a právě dokončuje polyfunkční dům Quadrio v samotném jádru Prahy.

www.ciglermarani.cz

Stanislav Fiala

*1962, Most/ Absolvent FA ČVUT v Praze . V letech 1985–1986 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Poté krátce působil v Praze (1986–1988), následně nastoupil do D. A. Studia Martina Rajniše, v němž se v roce 1990 stal partnerem. V roce 1999 založil spolu s Tomášem Prouzou a Jaroslavem Zimou architektonickou kancelář D3A , kde se seznámil se svým současným partnerem Petrem Němcem. Pro Petra Němce, zakladatele společnosti PharmaSwiss, navrhl pět rodinných sídel a Golf klub Čertovo Břemeno (Stavba roku 2011). Postupně se jejich vztah přesunul z roviny architekt - klient do vyrovnané partnerské dvojice architekt – stavebník a vedou kancelář Fiala + Němec. V současnosti Stanislav Fiala projektuje Palác na Národní a rekonstruuje Šporkův palác v Hybernské ulici.

www.fialanemec.cz

Pavel KochBudoucnost velkoměstského paláce coby developerského projektu ve světě architektury řízeném ekonomikou a finančními tlaky.

*1949/ Bývalý ředitel ING Real Estate Development pro Českou republiku a pro Francii. Pavel Koch má více než 40 let zkušeností s městským developmentem, investicemi, obnovou a správou nemovitostí ve veřejném i soukromém sektoru. Po ukončení studií na TU Delft pracoval pro město Rotterdam na obnovách velkých městských celků, v devadesátých letech přešel k ING Group, kde byl nejprve zodpovědný za Českou republiku a Maďarsko, později vybudoval divizi pro Francii. Za jeho řízení přivedla ING do střední Evropy architekty světových jmen - Franka Gehryho a Vlada Miluniće nebo Jeana Nouvela. Během posledních 25 let také přednáší, mimo jiné v Šanghaji, Paříži, Abú Dhabí a v Praze. V současnosti se věnuje poradenství na poli městského developmentu a ekonomie.

INTERNÍ

Michaela BrožováVelkoměstský palác s pasáží - pražský fenomén 1. poloviny 20. století

Narodila se v Praze, absolvovala ČVUT v Praze, Fakultu stavební (1981) a Postgraduální studia na Škole architektury Akademie výtvarných umění v Praze a na Fakultě architektury Univerzity v Ženevě (1981-85). Od roku 1995 působí na FA ČVUT, kde v roce 2001 obdržela docenturu v oboru Teorie architektury. V současnosti zde vede ateliér ZAN a koordinuje daný předmět. Je členkou vědecko-umělecké rady a od roku 2014 proděkanka pro vnější vztahy. Paralelně s projektovou a pedagogickou činností samostatně publikuje (např. Brožová M., Hebler A., Scaler Ch., Prague – Passages et Galeries, Institut de l´architecture francaise, Paris, 1993), autorsky se podílela na několika dokumentárních filmech (Pražské průchody a pasáže, Euro Art, Praha, 2000) a výstavách o architektuře (např. Pražské pasáže / Prague Arcades, Praha, Berlín 2000, Vídeň, Bratislava 2005, Bojnice 2006.

PŘISPĚVOVATELÉ

Lenka DočekalováProjekty bydlení v Intenzivních městských strukturách

*1969 / Absolventka FA VUT v Brně. Kromě své architektonické praxe se věnovala i databázi a průzkumu brownfields v Brně v rámci územního plánu. V současnosti působí jako odborná asistentka na Ústavu architektury FAST VUT. Její doktorské studium na Fakultě architektury VUT v Brně je zaměřeno na bydlení v Československu po roce 1945.

Ľubica DubeňováNávraty železničných palácov

Absolventka FA STU v Bratislavě (2012). Na stejné fakultě se věnuje i svému doktorskému studiu. V praxi spolupracuje na projektech a soutěžích s několika autorskými týmy.

Peter HorákVeľkomestský palác

*1988 / Absolvent FA STU v Bratislavě. Semestr strávil na Newcastle University, kde se zaměřil na urban design.Tématem jeho doktorského studia na FA STU v Bratislavě je Urbanismus 20. století na Slovensku. Ve volném čase se věnuje bojovým uměním.

Veronika KommováVelkoměstský palác vs. shopping mall

Absolventka FA ČVUT v Praze (2012). Po studiu ve Vídni a praxi ve vídeňské kanceláři Querkraft nastoupila v roce 2012 jako architektka do rotterdamské kanceláře Maxwan, kde se podílela na řadě mezinárodních soutěžních a výzkumných projektů. V současnosti se vedle architektonické praxe věnuje vlivu shopping mallů na centra měst jako studentka doktorského studia na Ústavu urbanismu FA ČVUT.

Zuzana KrmelováMyšlenky konceptu města krátkých vzdáleností a jejich užití v polyfunkčních celcích

*1988 / Absolventka FA ČVUT v Praze. Kromě externí spolupráce při tvorbě architektonických projektů vyučuje na Ústavu prostorového plánování FA ČVUT. Ve svém doktorském studiu na stejné fakultě se zaměřuje na vymezení a aktualizaci konceptu „Města krátkých vzdáleností“ pro užití v diskuzi o řešení udržitelného rozvoje měst.

Magdaléna KvasnicováVšetko pod jednou strechou alebo skúsenosti s bratislavskou Ymkou

Absolventka FF UK v Bratislavě (1980). Historička umění a architektury, vyučuje na FA STU v Bratislavě a externě na dalších školách na Slovensku. Specializuje se na umělecko-, architektonicko- a urbanisticko- historický výzkum a kritiku obnovy památek.

Dana LinhartováPaláce ateliéru Fellner a Helmer

*1976 / Absolventka FF UK v Praze, oboru Dějiny umění. Od roku 2000 pracuje na pozici památkového garanta NPÚ pro územní odborné pracoviště Střední Čechy. Doktorskému studiu se věnuje na FA ČVUT v Praze se zaměřením na dějiny architektury a památkovou péči.

Barbora MikitováMinulost, současnost a budoucnost městských paláců

*1985 / Absolventka FA ČVUT v Praze. Za svůj diplomní projekt Rezervy centra obdržela Cenu Josefa Hlávky. Pracovní zkušenosti získala v holandském ateliéru Neutelings Riedijk Architects a českých ateliérech Kuba, Pilař architekti a Jiran Kohout architekti / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založila společně s Pavel Buryškou studio XTOPIX. Paralelně s projekční praxí zpracovává doktorskou práci Současný městský dům a jeho pozice v historické struktuře města.

Martina MlčochováLokalizace struktur palácového charakteru v závislosti na vitálních procesech ve městě

*1989 / Absolventka Katedry architektury FAST VŠB-TU v Ostravě. Studentka doktorského programu na stejné fakultě, obor Městské stavitelství a inženýrství.

Ondřej PleštilPřeměna kina Varšavy v Liberci na městský palác

*1982 / Absolvent FUA TU v Liberci. Samostatně působící architekt a jeden z pěti členů spolku „Zachraňme kino Varšava“, který si vytkl za cíl zachránit historicky cennou budovu kina Varšavy v Liberci. V současné době studuje doktorský studijní program na FA ČVUT.

Jakub PotůčekMinimum z dějin meziválečného velkoměstského paláce

Absolvoval Katedru teorie a dějin výtvarných umění na FF, Univerzity Palackého v Olomouci, kde poté působil v Muzeu umění jako kurátor architektury. Od roku 2013 je kurátorem sbírky architektury SMSU Národní galerie v Praze. Současně je doktorandem na KTDU, VŠUP. Je autorem řady textů o architektuře, v roce 2009 vydal publikaci Hradec Králové. Architektura a urbanismus 1895-2009. Aktuálně jako kurátor spolupracoval na výstavách Kotěra. Po stopách moderny, Hradec Králové 2013 a Příběh Veletržního paláce, Praha 2014.

Eva RusňákováSociálna udržateľnosť a univerzálnosť architektúry v procese transformácie sociálnych služieb.

Absolventka FA STU v Bratislavě (2012). Věnuje se architektonické praxi v ateliéru SPDe a je členkou Výzkumného a školícího centra bezbariérového navrhování (Centre of Design for All). Tématem jejího doktorského studia je architektonická podpora transformace sociálních služeb.

Pavel ŘihákTransformace socialistického kulturního domu na kulturní palác v urbanistické struktuře města Kyjova

*1989 / Absolvent Katedry architektury FAST VŠB-TU v Ostravě. Tématem jeho doktorské práce na stejné fakultě je vliv udržitelnosti lokálního ohniska na utváření území měst. Architektonické praxi se věnuje spoluprací v ateliéru Vysloužil architekti.

Martin ŠtěpánekEfektivní stavby

*1985 / Absolvent FA VUT v Brně. Od roku 2011 se v rámci doktorského studia věnuje tématu efektivních staveb, spoluzaložil volnočasovou uměleckou školu ArtSchool.cz a pracuje jako architekt.

Ladislav Zikmund-LenderSoumrak monumentu

*1985 / Absolvent FF MU v Brně. Historik umění, architektury a památkář. Zabývá se architekturou 20. století, především osobností Jana Kotěry. V roce 2013 inicioval neúspěšný podnět k zapsání hotelu Praha jako kulturní památky. Přednáší dějiny designu na FF Jihočeské univerzity. Jeho disertační výzkum se zabývá dílem architekta Ladislava Machoně.

Kontaktní osoba: MArch Ing. arch. Yvette Vašourková, vasourkova@ccea.cz, tel.00420 604 847 510

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři