Události / architektonické soutěže

Grand Prix architektů 2012 : vítěz kategorie krajinářská architektura

V kategorii krajinářská architektura, zastoupené 3 projekty, porotu nejvíce zaujala realizace Parku Chrpová na Praze 10 - Zahradním městě.

EARCH.CZ , 14. 6. 2012

(Převzato z časopisu ARCHITEKT č. 2 / 2012)

Původní koncept městského lineárního parku byl páteří celého Zahradního Města a měl délku několika městských bloků. Tento koncept byl porušen jednak výstavbou tenisových kurtů a klubovny a jednak příčnou ulicí Fialková.

Návrh parku odstraňuje ulici Fialková, park sceluje a navrací mu původní městský a pobytový charakter. Do parku je vloženo „náměstí“ jako zpevněná mlatová pobytová plocha s podélným vodním prvkem – vodní kaskádou s vodotrysky, tvořenou panely z bílého betonu. Na obou vstupních hranách náměstí, v podélné ose tohoto prostoru, jsou umístěny dvě vysoké brány – Sally Terreny, které vizuálně organizují prostor parku a nabízejí místo pro setkání a ochrany před deštěm. Rovina travnatých ploch parku je doplněna několika nízkými pahorky s novými stromovými hájky. Asfaltová vlna pro cyklistiku a bruslení, která protíná plochu náměstí a vodní kaskádu spojuje obě mlatové plochy podél komunikací. K ploše náměstí přiléhají dvě dětská hřiště a bludiště. Pěší osa v místě odstraněné ulice Fialková je řešena jako velká „klávesnice“ složená z bílých betonových panelů.

Podél ulic Jahodová a Jabloňová jsou navrženy větší mlatové plochy s novými alejemi. Celá travnatá plocha je uměle zavlažována a využívána pro rekreaci. V oblasti parku je nově navrženo parkování a okolní komunikace byly rekonstruovány.

Hodnocení poroty

Park nabízí velmi příjemné prostředí, které nepochybně dobře slouží různým skupinám návštěvníků. Nové prvky drobné architektury i formování terénu pozdvihly estetické kvality místa, ale zároveň zůstávají v souladu s praktickými požadavky. Přínosem je i dopravní zklidnění a nová prostorová organizace pohybů. Porota ocenila nejen architektonický koncept, ale i zásluhu investora – městské části Prahy 10 o zlepšení úrovně veřejného prostoru.

název PARK CHRPOVÁ

místo Chrpová ulice, Praha 10, Zahradní město

autor Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fescu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Jaroslav Šafer / Šafer Hájek architekti spol. s.r.o.

spoluautor Ing. arch. Mikoláš Vavřín

investor Městská část Praha 10

realizace 04/2011

Foto: eArch

Výsledky Grand Prix architektů 2012

Klíčová slova:

Grand Prix park

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři