Události / architektonické soutěže

Hlasujte o nejsympatičtější soutěžní návrh BvA 2013

Autoři soutěžních návrhů v soutěži CEMEX Beton v architektuře jsou zcela jistě plni očekávání oficiálních výsledků vzešlých ze zasedání poroty. Organizátoři se přesto rozhodli výsledky ještě nezveřejňovat, tedy minimálně do 13. června, neboť by tím mohli být ovlivněni hlasující fanoušci, kteří se zapojí do hlasování o cenu veřejnosti! Vypisovatel soutěže skupina CEMEX však věří, že si účastníci soutěže i fanoušci betonu v architektuře rádi zkrátí nekonečnou dobu na dlouho očekávané oficiální vyhlášení výsledků hlasováním o cenu veřejnosti.

ARCH FOR PEOPLE, z .s. , 6. 6. 2013

Hlasování fanoušků na Facebooku

Až do 12. června 2013 mohou účastníci workshopu i jejich přátelé hlasovat na Facebooku pro nejsympatičtější soutěžní návrh. Pro svého favorita mohou fanoušci facebookové stránky Beton v architektuře (www.facebook.com/beton.v.architekture) hlasovat vždy jednou denně. Dva soutěžní návrhy, které získají v hlasování nejvíce hlasů získají Cenu veřejnosti. Ocenění veřejnosti bude předáno dvěma týmům s nejvyšším počtem hlasů během oficiálního vyhlášení výsledků a předání cen vítězům soutěže CEMEX Beton v architektuře na Katedře architektury FAST VŠB TU v Ostravě.

Vítězové veřejného hlasování si rozdělí 15.000 Kč

Cena veřejnosti jako zvláštní ocenění je spojeno s finanční odměnou. Dva soutěžní týmy s nejvyšším počtem hlasů v hlasování na facebookové stránce Beton v architektuře obdrží v součtu 15.000 Kč, přičemž 10.000 Kč získá soutěžní návrh s nejvyšším počtem hlasů a 5.000 Kč obdrží autoři soutěžního návrhu s druhým nejvyšším počtem hlasů od svých fanoušků. O tom, kdo získá cenu fanoušků Facebooku, můžete rozhodnout i Vy. Hlasovat můžete denně až do 12. června do půlnoci!

Facebooková stránka Beton v architektuře

Prezentace návrhů a hlasovací stránka

//-->

//-->

Generální partner a vypisovatel soutěže: skupina CEMEX

Partneři: RECKLI

IT Partneři: Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR / HP

Organizátor: ARCH FOR PEOPLE o.s.

Zaštiťující organizace:

Statutární město Ostrava / Dolní oblast VÍTKOVICE / Česká komora architektů / Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě / Svaz zkušeben pro výstavbu

Zaštiťující - zúčastněné školy:

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební / Slezská polytechnika v Gliwicích - Fakulta architektury / Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Fakulta architektury / Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Stavební fakulta / Technická univerzita v Liberci - Fakulta umění a architektury / Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury / Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

Spolupráce:

Polský institut v Praze / SMART Communication

Hlavní mediální partneři:

BETON TKS / EARCH.CZ

Mediální partneři:

Archicakes / ArchiNEWS / ASB / STAVITEL / Design Cabinet CZ / STAVBA / StavbaWEB / 4stav.cz / Stavební fórum / Project & Property / Nejlepsi-adresa.cz

Skupina CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice skupina CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici. Více info zde a zde.

ARCH FOR PEOPLE o.s. vzniklo za účelem popularizace architektury. Architektury jako fenoménu, jakož i kultivované možnosti vnímání prostoru, který se spolupodílí na formování člověka. ARCH FOR PEOPLE se etablovalo jako občanské sdružení vzešlé z aktivit organizovaných lidmi okolo internetového časopisu EARCH.CZ (dříve e-architekt.cz). ARCH FOR PEOPLE spolupracuje při organizaci přednášek, workshopů, konferencí atd. s veřejnými institucemi, vysokými školami i komerčními subjekty tak, aby tyto akce byli finančně realizovatelné, splnili svůj vzdělávací a popularizační charakter a měli současně i další kulturní přesah.

Klíčová slova:

beton v architektuře soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři