Novinky a názory / zprávy

Výsledky architektonické soutěže CEMEX Beton v architektuře 2013 byly odtajněny!

Architektonická soutěž Beton v architektuře 2013 vypsaná společností CEMEX zná své vítěze. Ty porota vybírala ze soutěžních návrhů, které odevzdaly soutěžní týmy vzešlé z workshopu. Workshop s mezinárodní účastí se uskutečnil koncem března (23. – 26. března) a hostila jej Katedra architektury Fakulty stavební TU v Ostravě. Workshopu se zúčastnilo na čtyři desítky studentů architektury z Polska, Slovenska a Česka.

ARCH FOR PEOPLE, z .s. , 26. 6. 2013

Společnost CEMEX, přední celosvětový výrobce a dodavatel hotových betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů navázal na spolupráci s občanským sdružením ARCH FOR PEOPLE a i v roce 2013 vypsal architektonickou soutěž na téma beton v architektuře. Její koncept je postaven na atraktivním zadání, těsné spolupráci s vysokými školami vyučujícími architekturu a workshopu pod vedením respektovaných architektů.

„Letošní ročník jsme se rozhodli zorganizovat v Ostravě, neboť společnost CEMEX, která se dlouhodobě věnuje vývoji speciálních betonových produktů, přišla s nápadem spojit nové materiálové možnosti betonu s revitalizací industriálních památek. Proto musela padnout volba na Dolní oblast Vítkovic, kde již započala zdařilá revitalizace v podobě realizací od architekta Josefa Pleskota. Do workshopu a na něj navazující soutěže se zapojilo pět vysokých škol z České republiky, dvě ze Slovenska a jedna z Polska“, vysvětluje hlavní organizátor akce architekt Jaroslav Sládeček z občanského sdružení ARCH FOR PEOPLE.

Jaké jsou tedy výsledky? První (sníženou) cenu porota přiřkla týmu č. 9 – Haně Davídkové a Miladě Vorzové z Fakulty umění a architektury TU v Liberci, druhá a třetí cena pak putují obě do Polska. Konkrétně druhé místo získal soutěžní tým č.10 – Michal Nawrot, Patrycja Niewiadomska a třetí místo si odnáší Magdalena Preisner, Katarzyna Sapota – soutěžní tým č.1. Všichni studenti Fakulty architektury Slezské polytechniky v Gliwicích. Porota se rozhodla ještě udělit odměnu soutěžnímu týmu č. 12 – Ondřej Kutěj, Miroslav Talaša, kteří reprezentovali katedru architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

O výsledcích však nerozhodovala jen porota soutěže. Vypisovatel soutěže připravil možnost hlasování také pro fanoušky facebookové stránky Beton v architektuře, ve kterém mohli, pro ně nejsympatičtějšímu soutěžnímu návrhu, dát svůj hlas. Nejvyšší počet - 1059 hlasů a první místo si odnáší tým č.1 -Magdalena Preisner a Katarzyna Sapota. Druhou cenu pak získal soutěžní tým č. 12 Ondřej Kutěj a Miroslav Talaša s celkovým počtem 1011 hlasů.

Slavnostní předání cen vítězi i oceněným proběhne se začátkem nového akademického roku 2013/ 2014 na „místě činu“ v Ostravě na půdě Fakulty stavební TU v Ostravě. Dějiště předávání cen bude zároveň slavnostním zahájením výstavy všech soutěžních návrhů.

Výsledky (ceny a odměny)

První cena/snížená: 20 000 Kč tým č. 9: Hana Davídková, Milada Vorzová (FUA TU v Liberci)

Druhá cena: 15 000 Kč tým č. 10: Michal Nawrot, Patrycja Niewiadomska (FA, SUT v Gliwicích)

Třetí cena: 10 000 Kč tým č. 1: Magdalena Preisner, Katarzyna Sapota (FA, SUT v Gliwicích)

Odměna: 5 000 Kč tým č. 12: Ondřej Kutěj, Miroslav Talaša (FSv ČVUT v Praze)

Výsledky hlasování fanoušků Betonu v architektuře na Facebooku

1. cena hlasování fanoušků: 10 000 Kč tým č. 1: Magdalena Preisner, Katarzyna Sapota (FA, SUT v Gliwicích)

2. cena hlasování fanoušků: 5 000 Kč tým č. 12: Ondřej Kutěj, Miroslav Talaša (FSv ČVUT v Praze)

 

O soutěži, hlasování fanoušků i o projektech se dozvíte více zde a zde.

Generální partner a vypisovatel soutěže: skupina CEMEX

Partneři: RECKLI

IT Partneři: Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR / HP

Organizátor: ARCH FOR PEOPLE o.s.

Produkce akce: art Echo

Zaštiťující organizace: Statutární město Ostrava / Dolní oblast VÍTKOVICE / Česká komora architektů / Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě / Svaz zkušeben pro výstavbu

Zaštiťující - zúčastněné školy: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební / Slezská polytechnika v Gliwicích - Fakulta architektury / Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Fakulta architektury / Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Stavební fakulta / Technická univerzita v Liberci - Fakulta umění a architektury / Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury / Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

Spolupráce: Polský institut v Praze / SMART Communication

Hlavní mediální partneři: BETON TKS / EARCH.CZ

Mediální partneři: Archicakes / ArchiNEWS / ASB / STAVITEL / Design Cabinet CZ / STAVBA / StavbaWEB / 4stav.cz / Stavební fórum / Project & Property / Nejlepsi-adresa.cz

Skupina CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice skupina CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz a www.specialni-produkty.cz.

ARCH FOR PEOPLE o.s. vzniklo za účelem popularizace architektury. Architektury jako fenoménu, jakož i kultivované možnosti vnímání prostoru, který se spolupodílí na formování člověka. ARCH FOR PEOPLE se etablovalo jako občanské sdružení vzešlé z aktivit organizovaných lidmi okolo internetového časopisu EARCH.CZ (dříve e-architekt.cz). ARCH FOR PEOPLE spolupracuje při organizaci přednášek, workshopů, konferencí atd. s veřejnými institucemi, vysokými školami i komerčními subjekty tak, aby tyto akce byli finančně realizovatelné, splnili svůj vzdělávací a popularizační charakter a měli současně i další kulturní přesah.

Klíčová slova:

soutěž beton v architektuře

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři