Události /

Inteligentní budovy 2014

11. ročník tradiční odborné konference pořádané nakladatelstvím Sdělovací technika se koná 23. dubna 2014 na Výstavišti Brno.

EARCH.CZ , 10. 4. 2014

Odborná konference zaměřená na integraci nových koncepcí energetického managementu umožňujícího vytvoření ekosystému zelené energie pro udržitelný rozvoj chytrých aglomerací. Nedílnou součástí problematiky inteligentních budov jsou technologie inteligentní elektroinstalace a měření spotřeby, zabezpečovací systémy majetku i osob a automatizační procesy v moderní soukromé i investiční výstavbě, komerčních i průmyslových budovách, zdravotnických zařízeních, obchodních domech i hotelových komplexech.

Koncepce inteligentních budov překračují rámec tradičního stavebního inženýrství a architektury. Využívají nových metodických přístupů a nástrojů, inteligentních materiálů i systémů a spojují tak praktická řešení s filosofickými a sociologickými úvahami.

Hlavní témata konference:

- inteligentní budovy a energetické sítě Smart Grid- inteligentní budovy, fenomén Smart City a udržitelný rozvoj- IP a automatizace služeb v budovách- systémové elektroinstalace a sběrnice- systémy řízení vytápění a osvětlení- zabezpečovací zařízení a CCTV- kybernetická bezpečnost a komunikace mezi systémy- multimediální a zábavní systémy a Smart TV

Konference se uskuteční ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, která je součástí World Business Council for Sustainable Development, s Veletrhy Brno a.s, ČVUT Praha, VUT Brno, Českomoravskou elektrotechnickou asociací ELA, ICT Unií a Českým svazem stavebních inženýrů.

Navazuje na úspěšné konference pořádané nakladatelstvím Sdělovací technika.

Prezentaci z předchozího ročníku můžete shlédnout zde

Přední české odborné nakladatelství Sdělovací technika, spol. s r. o., na českém trhu působí od roku 1995. V současné době nabízí odborný měsíčník Sdělovací technika se specializovanými tematickými přílohami a působí jako pořadatel odborných konferencí a výstav, panelových diskuzí a odborných seminářů.

P R O G R A M:

10:30 registrace účastníků11:00 Úvodní slovo - RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika11:10 zástupce České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj11:30 O sítích, nikoliv však rybářských aneb inteligentní obec - Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí11:45 Bezdrátová elektroinstalace xComfort pro chytré domy se neobejde bez Smart Manageru - Ing. Jaromír Pávek, Eaton Elektrotechnika12:15 Foxtrot v inteligentním domě očima stavaře - Ing. Jaromír Klaban, Tecomat12:45 přestávka na občerstvení13:00 Smart řízení - inteligentní regulace spotřeby a výrovy elektřiny - Ing. Radek Němec, Nano Energies Trade13:30 RNDr. Jana Ryšlinková CSc., Nupharo Park14:00 Návratnost investice energetického systému rodinného domu - Ing. Milan Hošek, ActivHouse

Klíčová slova:

Brno výstaviště

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři