Události /

Lidé v Praze a Středočeském kraji mohou přispět ke zlepšení veřejného prostoru

„Proměň své město“ je výzva určená iniciativám, které usilují o rozvoj veřejného prostoru ve městech a obcích, a současně název nového grantového programu Nadace Proměny Karla Komárka. Ta nabízí podporu aktivním lidem a organizacím, jež chtějí upozornit na nevyužitý potenciál sdíleného městského prostoru, nastartovat proces přeměny či uskutečnit konkrétní zásah do podoby nějakého místa. První ročník programu se zaměří na Prahu a Středočeský kraj. Vybrané záměry se budou realizovat během příštího roku.

EARCH.CZ , 4. 10. 2016

Hlavním cílem programu Proměň své město je podpora projektů iniciovaných tzv. zdola, které přispívají ke zlepšení prostředí ve městech a obcích. „Chceme upozornit na důležitou roli těchto aktivit a ukazovat, že i malými kroky se dá dospět k zásadním změnám – jak konkrétních míst v našem okolí, tak vztahu lidí k veřejnému prostoru i způsobů, jak ho rozvíjet,“ přibližuje poslání programu ředitelka nadace Jitka Přerovská. „S pomocí nového programu bychom také rádi pokračovali v šíření povědomí o tom, jak městské prostředí ovlivňuje kvalitu našeho života.“

Aktuální grantová výzva Proměň své město 2016 se zaměří na oživení a rozvoj veřejného prostoru ve městech a obcích Středočeského kraje a na území Prahy. O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace a občanské iniciativy, včetně neformálních uskupení. Nadace v první výzvě přerozdělí celkem až 527 tisíc Kč, maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc Kč.

Žádosti je možné podávat do 16. 11. Podrobnosti zde.

Předkládané záměry mohou mít různou podobu – od komunitních akcí a debat, přes vzdělávací aktivity, workshopy nebo výstavy, po menší proměny konkrétních míst i rozjezd větších projektů. „Každý se může zapojit do rozvoje svého okolí a i zdánlivě malá aktivita může mít významný dosah. Například na začátku jednoho z projektů, který teď podporujeme v jiném našem programu, stála drobná iniciativa školáků. Na jejím základě se dnes řeší rekonstrukce celého náměstí, do níž je vedle radnice zapojeno několik dalších subjektů,“ dokládá Jitka Přerovská význam „malých proměn“.

Bez ohledu na formu předkládaného projektu by cílem žadatelů mělo být vedle samotného oživení městského prostředí také prohlubování vztahu lidí k místu, kde žijí, případně i širší osvěta veřejnosti. O získání nadační podpory bude rozhodovat zejména kvalita, smysluplnost a přínos projektu, míra i způsob zapojení místních lidí nebo využití dalších zdrojů, ať už finančních, nebo třeba zapojením dobrovolníků. „Stejně jako v jiných našich projektech chceme klást důraz na spolupráci občanské veřejnosti s odborníky, jako jsou třeba architekti nebo specialisté na participaci, a také s veřejnou správou. Zkušenosti nám ukazují, že právě to je jeden z předpokladů dlouhodobé udržitelnosti,“ upřesňuje ředitelka Nadace Proměny. Jedním z hodnotících kritérií bude rovněž představa žadatelů o dalším rozvoji svého projektu či navazujících aktivitách.

Nadace zveřejní vybrané projekty na začátku příštího roku, jejich realizace se uskuteční do konce roku 2017. Úspěšní žadatelé mohou kromě finanční podpory od Nadace Proměny využít také její nabídku odborných konzultací a vzdělávání. Inspiraci k možnostem rozvoje městského prostředí a dobré příklady z praxe nadace zveřejňuje na tematickém portálu www.promenypromesta.cz.

Nadace plánuje opakovat grantovou výzvu v programu Proměň své město každoročně, její konkrétní zaměření se bude obměňovat.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 4. 10. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři