Události /

LIDSKÝ ROZMĚR ARCHITEKTURY: jakou mají architekti společenskou odpovědnost? A jaké etické problémy řeší?

V poslední části přednáškového cyklu představí architektka, urbanistka a kurátorka Karolína Plášková projekt Drazí architekti…, jenž se zaměřuje na etický rozměr a sociální a politické přesahy architektury. Karolína, která se o vztah architektury a urbanismu s oblastí společenských věd a umění zajímá dlouhodobě, se formou dialogu odborníků z oblasti společenských věd s autory projektů pokouší ukázat, s jakými etickými dilematy se architekti a architektky v rámci své praxe potýkají.

Pěstuj prostor , 8. 5. 2019

Během akce, která se uskuteční ve středu 15. května 2019 od 18 hodin v někdejším bytu Willyho a Gertrudy Krausových, jednom z tzv. Loosových interiérů, návštěvníci zhlédnou záznamy dvou rozhovorů z celkových osmi. Jeden z nich – dialog mezi sociologem Petrem Matouškem a architektem Jaroslavem Dokoupilem, spoluautorem projektu obchodního centra Plzeň Plaza – se přímo dotýká plzeňského prostředí. V rozhovoru se oba protagonisté pokoušejí dospět k odpovědím na otázky, jak jsou v projektech nákupních center nastaveny mantinely pro architekty či zda by se měli architekti navrhování staveb tohoto typu vyhýbat.  

Ve druhém z videozáznamů diskutovala socioložka Kateřina Sidiropulu Janků se zahradním a krajinářským architektem Zdeňkem Sendlerem o návrhu a realizaci Hvězdičky – parku Eugena Horvátha v Brně, který vznikl v zanedbaném vnitrobloku obytných domů. Na projekci naváže diskuze s autorkou projektu Drazí architekti… Karolínou Pláškovou. 

Vstupné na akci je 70,- Kč. Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.  

Aktualizované informace k dispozici na facebookové stránce události.  

Foto: eArch

Karolína Plášková, M. A. po absolvování architektury a urbanismu na FA VUT v Brně (Bc.), kde také aktivně působila ve Studentské obci Fakulty architektury (SOFA), pokračovala v roce 2015 ve studiu ve Vídni. V roce 2017 úspěšně dokončila studium oboru Social Design na Universität für angewandte Kunst Wien (M. A.), v současné době zpracovává diplomní projekt na fakultě architektury Technische Universität Wien. Kromě ročního studijního pobytu na Universität Liechtenstein ve Vaduzu absolvovala také několik pracovních stáží, například v týmu dérive – Verein für Stadtforschung ve Vídni, ale také v Plzni 2015 a spolku Pěstuj prostor, s nímž spolupracuje dodnes. Dlouhodobě se zajímá o přesahy architektury a urbanismu a jejich vztah s oblastí společenských věd a umění. V mezioborové spolupráci na různých projektech se pokouší zvyšovat povědomí o současných (skrytých) problémech v průsečíku urbanismu, umění a společenských věd a reagovat na ně pomocí uměleckých strategií. Svůj zájem o společenský rozměr a etické aspekty práce architektů promítla do projektu Drazí architekti… (2017, 2018).  

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři