Události /

LIDSKÝ ROZMĚR ARCHITEKTURY: jak vytvořit kvalitní prostředí i pro starší lidi se zhoršenou schopností orientace?

Tak jako v minulých letech zahajuje plzeňský spolek Pěstuj prostor s probouzejícím se jarem nový cyklus přednášek o současné české architektuře a veřejném prostoru. Tématem nadcházející čtyřdílné série bude „lidský rozměr“ architektury. Každá z přednášek zdůrazní jinou fasetu tohoto rozměru, ať už půjde o navrhování prostředí vstřícného k seniorům či hendikepovaným, o možné role architektů v řešení problémů spojených s bezdomovectvím, o nezištnou pomoc architektů obyvatelům vesnic a menších měst či o etický rozměr architektury a její sociální a politické přesahy.

Pěstuj prostor , 4. 4. 2019

V úvodním dílu série vystoupí architektka a profesorka pražského ČVUT Irena Šestáková. Ve své přednášce, která se uskuteční ve středu 3. dubna 2019 od 18 hodin v malém sále kulturního prostoru Moving Station v Plzni, se soustředí na to, jak v roli architekta vytvořit prostředí, v němž se budou dobře cítit a pohybovat i starší lidé se zhoršenou schopností orientace. Nečitelné a špatně přístupné prostředí totiž může vyvolat i „architektonicky vytvořenou“ závislost. 

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl cyklu Lidský rozměr architektury se uskuteční ve středu 17. dubna 2019 od 18 hodin v univerzitní kavárně Družba. S přednáškou nazvanou Má architekt co říci k bezdomovectví? vystoupí architektka Karolína Kripnerová, která se dlouhodobě zajímá o sociální přesahy svého oboru. 

Foto: eArch

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. 

Aktualizované informace k dispozici na facebookové stránce události. 

prof. Ing. arch. Irena Šestáková po ukončení studia na FA ČVUT absolvovala jednoroční stáž na Katedře teorie a vývoje architektury FA ČVUT, následně pracovala jako projektantka ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Od roku 1991 je společnicí v architektonickém ateliéru Atelier Šesták. Od roku 1993 je členkou České komory architektů. V roce 1992 nastoupila na FA ČVUT jako odborná asistentka v ateliéru doc. Karla Fořtla, od roku 2004 vede vlastní ateliér (s Ondřejem Dvořákem) zaměřený zejména na stavby pro sociální služby. V roce 2003 převzala výuky bezbariérového řešení staveb v rámci předmětu Nauky o stavbách I a postupně zavedla kromě teoretické i praktickou výuky bezbariérovosti ve vazbě na architektonický kontext. Dále definovala zásady pro navrhování staveb pro sociální služby, toto téma přednáší v rámci předmětů Nauka o stavbách II a III. Věnuje se problematice přístupnosti prostředí a sociálního začlenění. V roce 2006 byla jmenována docentkou, v roce 2014 profesorkou pro obor Architektura. 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři