Události / architektonické soutěže

Mladý obal 2009

Za podpory Mezinárodní rady organizací grafického designu ICOGRADA a ve spolupráci se Slovenským centrem dizajnu Bratislava a Design Cabinetem CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze, odbornými garanty soutěže, vyhlašuje společnost Model Obaly XIV. ročník mezinárodní soutěže mladých designérů prezentovaný pod názvem MLADÝ OBAL 2009.

Design Cabinet CZ , 5. 1. 2009

Preambule Mladý obal se v průběhu uplynulých třinácti ročníků stal uznávanou mezinárodní soutěží. Jejím cílem bylo a je setkávání mladých tvůrců z různých částí světa na soutěžním poli. Toto pole je vymezeno materiálem, s nímž soutěžící pracují - kartonem a lepenkou. O tom, že se s ním dají dělat kouzla, dokázaly stovky autorů doposud přihlášených prací.

Vyhlašovatelé nového ročníku Mladého obalu však nevylučují kombinaci základních soutěžních materiálů s materiály jinými, zajímavými a nevšedními. V každé přihlášené práci musí ale kartón a lepenka převažovat. Stejně tak vymezení soutěže pojmem „obal“ není třeba chápat jako dogma. Obal je slovo, s nímž se dá v tvůrčí fantazii téměř neomezeně pracovat. Obal může být v konstrukci, tvaru, povrchové a grafické úpravě a v poskytované informaci funkční ochranou produktu, může ale být i uzpůsobeným nositelem společensky a filozoficky nosné myšlenky. Ten, kdo rád tvoří a experimentuje, kdo nesnáší kazajku formulářů, vyhlášek a nařízení má možnost představit soutěžní porotě a následně široké odborné i laické veřejnosti v mnoha zemích světa své dílo na téma hra s materiálem. Tím se rozumí tvorba výtvarných a užitných předmětů, kolik jich na Zemi může najít své zdobné nebo užitné uplatnění. Tato svoboda však není absolutní, protože je nutné ctít výchozí suroviny soutěže, tedy kartón a lepenku v případné kombinaci s jinými materiály.

Výše uvedeným je vyznačeno soutěžní pole čtrnáctého ročníku Mladého obalu. Slovo „mladý“ v názvu soutěže by pak mělo vést každého z účastníků k tomu, aby jeho práce byla neotřelá, nápaditá, ambiciózní, seriózní, humorná či satirická.

 

Spolupracující subjekty Instytut Wzornictwa Przemyslowego Warszawa, Veletrhy Brno, a.s. - veletrh EmbaxPrint, redakce časopisů, In – Store Marketing (mediální partner pro Českou republiku), Packaging, Opakowanie (mediální partner pro Polskou republiku), Designum.(mediální partner pro Slovenskou republiku).

 

Předmět XIV. ročníku soutěže Návrh obalu (zabalit se dá cokoliv) nebo jakéhokoliv užitného nebo zdobného předmětu z papíru (kartónu a lepenky v případné kombinaci s jakýmkoliv doplňkovým materiálem).

 

Doplňkové téma XIV. ročníku soutěže Návrh obalu nebo jakéhokoliv užitného předmětu z papíru (kartónu a lepenky v případné kombinaci s jinými materiály) pro seniory - důchodce; zcela vážně, případně s citlivým humorem a nadsázkou. Nejlepší návrhy doplňkového tématu budou zařazeny do projektu Design pro zlatý věk (design pro seniory).

 

Účastníci XIV. ročníku soutěže • A/ Mladí designéři do 30 let • B/ Studenti vysokých škol • C/ Studenti středních škol

 

Podmínky účasti v soutěži • Zaslání soutěžní práce prezentované a dokumentované modelem, výkresy a texty, případně doplněné prezentací na CD ROM nebo DVD • Zaslání vyplněné písemné přihlášky (u studentů potvrzené razítkem školy); přihláška je na internetových stránkách Slovenského centra dizajnu Bratislava (www.scd.sk) a na internetových stránkách Design Cabinetu CZ (www.designcabinet.cz) • Zaslání všeho výše uvedeného do data uzávěrky soutěže na adresu agentury ANTIPOL • Zasláním a podpisem přihlášky vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s bezúplatným následným vystavením soutěžních prací i jejich publikováním. Zachování autorských práv není vystavením a publikováním dotčeno. • Materiál na výrobu soutěžních prací je k dispozici bezplatně ve společnosti Model Obaly a.s. Upozornění pro zahraniční účastníky Prohlášení pro celní úřady musí obsahovat informaci o tom, že se jedná o předmět zaslaný do mezinárodní soutěže Mladý obal a jeho hodnota pro celní účely je maximálně 10 EUR.

 

Termín uzávěrky XIV. ročníku soutěže • Práce, splňující podmínky pro přihlášení do soutěže, musí být doručeny do 24. března 2009 do 16 hodin na adresu agentury Antipol Brno nebo musí být do téhož data a hodiny podány doručovací poště. • Práce, které nebudou oceněny, je možné vyzvednout do jednoho měsíce po oficiálním vyhlášení výsledků, to je do 30.6. 2009, a po předchozí domluvě v agentuře Antipol Brno.

 

Kritéria hodnocení • koncepčnost, kreativita, tvarová a myšlenková originalita a původnost, konstrukční nápaditost, funkčnost, dopady na životní prostředí, sociální rozměr, dobrá úroveň prezentace – výtvarná i verbální.

 

Členové jury • Budou jmenovaní do 31. 1. 2009. Složení poroty bude uveřejněno na internetových stránkách Slovenského centra dizajnu a Design Cabinetu CZ.

 

Ocenění vítězných prací 1) Podle rozčlenění do kategorií obdrží první tři soutěžící v každé kategorii diplom; vítěz kategorie „mladý designér do 30 let“ obdrží 25.000 Kč, vítěz kategorie „vysoké školy“ obdrží 20 000 Kč, škola obdrží 5 000 Kč, vítěz kategorie „střední školy“ obdrží 15 000 Kč, škola obdrží 5 000 Kč. 2) Dle výběru společnosti Model Obaly a.s. bude jednomu z oceněných soutěžících umožněna stáž v konstrukčním oddělení v průběhu července nebo srpna roku 2009 včetně ubytování a stravy. 3) Zástupce časopisu In – Store Marketing může na základě doporučení jury udělit zvláštní cenu v hodnotě 5.000 Kč. 4) Zvláštní cenu udělí jednomu ze soutěžících Slovenské centrum dizajnu.

 

Vyhlášení výsledků Slavnostní vyhlášení výsledků XIV. ročníku mezinárodní soutěže mladých designerů, spojené s výstavou nejlepších prací, se uskuteční ve dnech 19. – 22. 5. na veletrhu EmbaxPrint v Brně (termín bude upřesněn)

 

Prezentace výsledků Informace o výsledcích soutěže zveřejní partnerská česká i zahraniční média, dále budou od července 2009 na internetové adrese Slovenského centra dizajnu; uskuteční se výstavy oceněných a vybraných soutěžních prací a bude vydán informační katalog a CD ROM, který obdrží všechny soutěžící školy a autoři prací přihlášených do kategorie „mladý designér do 30 let“.

 

 

Důležité kontakty: Antipol Brno, spol. s r.o., Maříkova 1, 621 00 Brno, Česká republika, (Ing. Miriam Šebková), tel.: 00420 603 162 854, fax: 00420 541 229 076, e-mail: miriam.sebkova@antipol.cz nebo antipol@antipol.cz

Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, (RNDr. Margita Michlíková), tel.: 00421 2 529 31 523, fax: 00421 252 931 838, e-mail: scd@scd.sk

Design Cabinet CZ, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1, Česká republika (PhDr. Lenka Žižková), tel.: 00420 222 246 587, 00420 222 225 001, e-mail: info@designcabinet.cz

Model Obaly a.s., Těšínská 2675/102, 746 01 Opava, Česká republika, (Ing. Vanda Myšáková), tel.: 00420 553686412, fax: 00420 553686640, e-mail: vanda.mysakova@model.cz)

Instytut Wzornictwa Przemyslowego, (Izabella Borowicz) ul. Swietojerska 5/7, 00 – 236 Warszawa, Polska, tel.: 0048 22 8312221, fax: 0048 22 8316478, e-mail: iwp@iwp.com.pl

Klíčová slova:

design studentská soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři