Události /

Na TUL vystoupí zahraniční členové Rady architektů v Liberci

Christoph Braumann a Peter Gero jsou dva zahraniční členové obnovené Rady architektů v Liberci. Jaké mají názory a zkušenosti? Co je jejich úkolem ve městě a jak k němu přistupují? Přijďte na veřejnou přednášku Rady architektů, která se bude konat 23. dubna 2018 od 18 hodin na půdě Technické univerzity v Liberci, budova G, sál 112.

EARCH.CZ , 18. 4. 2018

Úlohou Rady architektů je především posoudit předložené návrhy z pohledu kontextu města, architektonických kvalit a veřejného zájmu. Je poradním orgánem primátora a Odboru hlavního architekta. Přináší nezávislý expertní pohled na záměry a projekty, které ovlivňují a spoluvytvářejí obraz města. Rada může také sama vyvinout iniciativu a vytipovat problematická místa či iniciovat vznik architektonické soutěže. Na podobném principu fungují obdobné rady v Rakousku, Švýcarsku či Německu. Zde také působili zahraniční členové Rady – konkrétně v Salzburku a Hamburku. Rada má ale před sebou i další poměrně náročný úkol. Za přibližně 6 měsíců si musí získat podporu nejen současných, ale i budoucích zastupitelů, a také přízeň obyvatel Liberce.

I proto by ráda podrobně představila zahraniční členy Rady, jejich názory a přístup k plánování města na veřejné přednášce. Její součástí bude také krátké představení ostatních členů Rady a následná diskuze.

Kdo jsou tedy architekti, kteří pomáhají rozhodovat o velkých projektech v Liberci? Přijďte se s nimi seznámit.

Peter Gero, Hamburk

Architekt a urbanista, původem ze Slovenska. Působil 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Odborný garant projektu „Trenčín si TY“ (tvorba územního plánu centrální zóny města). Ve své přednášce bude hovořit o výstavbě Hafen city v Hamburku, základních principech v plánování měst, problematice měst postižených odchodem části obyvatel či plošnou devastací území, podobně jako Liberec.

Christoph Braumann, Salzburg

Architekt zabývající se územním plánováním a jeho historií a autor mnoha publikací a článků. Od roku 1991 do roku 2015 vedl oddělení „Regionální plánování a Geografický informační systém“ v Salzburku. Právě principy plánování v Salzburku budou hlavním tématem jeho přednášky.

Dalšími přednášejícími budou: Josef Smutný, Martin Kloda, Jakub Cígler, Jana Medlíková a Petr Kincl Přednášky doplní také krátká diskuze.

Na přednášku vás srdečně zvou primátor města Liberec Tibor Batthyány a rektor Techincké univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 18. 4. 2018
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

Liberec

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři