Události / architektonické soutěže

Národní galerie v Praze hledá autora nového vizuálního stylu

Národní galerie v Praze vypisuje mezinárodní veřejnou soutěž na tvorbu nové grafické identity. Nový vizuální styl by měl splňovat potřeby současné komunikace při zachování odkazu na historické poslání a význam galerie.

Národní galerie Praha , 17. 3. 2015

„Naším cílem je vybudovat z Národní galerie v Praze moderní a vůči návštěvníkům přátelskou instituci, která se opírá o mnohaletou tradici, ale současně dokáže dramaturgickou otevřeností oslovit široké spektrum návštěvníků. Proměna vizuální identity galerie je jedním z nepostradatelných kroků směrem ke kýženému stavu,“ uvádí Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze a zadavatel veřejné zakázky.

Součástí zadání výběrového řízení je i klíčový vizuál galerie – její logo. „Stávající logo přestalo splňovat nároky moderního muzea výtvarného umění a je z našeho pohledu konzervativní, příliš historizující. Chceme, aby nová značka byla otevřená a dokázala emotivním způsobem oslovit širokou veřejnost,“ říká Jiří Fajt. Uplatnění nové grafické identity předloží uchazeči na návrzích plakátu stálé expozice Francouzského umění 19. a 20. století a letáku k připravované výstavě sochařky Márie Bartuszové. Kromě tištěných komunikačních kanálů je součástí požadavků mezinárodní veřejné soutěže rovněž návrh inovovaných webových stránek galerie a vizualizace venkovního označení budovy Veletržního paláce.

Ve sbírkách Národní galerie v Praze jsou zastoupena všechna výtvarná média od antiky po současnost. Stálé expozice a krátkodobé výstavy prezentuje galerie v šesti, respektive sedmi památkově chráněných budovách hlavního města Prahy. Vedle budování sbírek a realizace výstav jsou pro galerii stěžejní také činnost ediční, výzkumná a vzdělávací. „Hledáme řešení, které pokryje rozsáhlé potřeby vizuální prezentace Národní galerie v Praze,“ dodává Jiří Fajt.

Veřejná zakázka malého rozsahu je koncipována jako dvoukolové výběrové řízení. První kolo výběrového řízení probíhá od 13. března do 30. dubna 2015. V druhém kole budou vybraní uchazeči pozváni k osobní prezentaci nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena v maximální výši 800.000 Kč bez DPH. 

Další informace najdete na internetových stránkách Národní galerie v Praze.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři