Události / architektonické soutěže

Olověný Dušan 2011 | nominovaný ateliér Stempel & Beneš

Dnes Vám EARCH představuje poslední nominovaný ateliér na titul Olověného Dušana 2011 - dlouhá léta zavedený ateliér Stempel & Beneš.

EARCH.CZ , 20. 4. 2011

Ing.arch.Jáno Stempel po studiu v Budapešti a práci v libereckém Sialu, spoluzakládá na základě výhry v soutěži na Československý pavilon do Sevilly mimořádně úspěšný ateliér ADNS (rekonstrukce Obecního domu, novostavba administrativního objektu v Balbínově ulici, novostavba budovy Rozhlasu). Ing.arch.Ondřej Beneš, absolvent FA ČVUT, po praxi v Sialu a práci v D.A. studiu se věnuje vlastní projekční činnosti, kombinovanou s potýkáním se s teorií a historií architektury (s doc.Ševčíkem), výukou na FA ČVUT, a prací v DR ČKA.

Ing.arch.Ondřej Beneš, absolvent FA ČVUT, po praxi v Sialu a práci v D.A. studiu se věnuje vlastní projekční činnosti, kombinovanou s potýkáním se s teorií a historií architektury (s doc.Ševčíkem), výukou na FA ČVUT, a prací v DR ČKA.

Lázně na Dětském ostrově

Zadání navazuje na úspěšnou sérii studií drobných kulturních, nebo společenských objektů na exponovaná místa v centru, nebo v těsné blízkosti centra Prahy. Patří sem „kostel a komunitní centrum na sídlišti Invalidovna“ a „Dětské komunitní centrum na Kampě“. Výhodou všech těchto zadání je mimo nespornou atraktivitu, všeobecnou obeznámenost s místem, snadnou dostupnost, obtížný kontext. Na Dětském ostrově (dříve Maltézský, Hykyšův, Funkovský, Židovský) je v současnosti komplex dětských hřišť spravovaných městskou částí Praha 5 - malé fotbalové hřiště, ping-pongové stoly a Skatepark. Na severní straně ostrova stojí pylon s alegorickou sochou Vltavy a jejích přítoků (Sázava, Lužnice, Berounka, Otava z roku 1916).

Zadáním byly malé městské lázně –bazén, sauna, výřivky, masáže. Místo, kde můžeme být sami se sebou, přestože jsme v samém centru rušné metropole. Svou velikostí měly navazovat na drobné říční lázně, které na Vltavě byly v minulosti poměrně obvyklé (u Žofínského ostrova plovárna, na Střeleckém ostrově lázně) a které se se zlepšující kvalitou vody do Prahy postupně vracejí.

Mezi návrhy jsou jednak objekty na ostrově samostatně stojící, tak objekty, které různým způsobem do ostrova zasahují. Asi nejradikálnějším návrhem je rozříznutí ostrova objektem lázní do dvou částí.  

 

Navrhovaná řešení jsou mimořádně různorodá – jak se i při závěrečné prezentaci vyslovil i kolega Jaroslav Wertig z Atelieru 69. Opět je tu patrné to, co je pro práci v našem ateliéru charakteristické. Naším cílem je rozvoj individuálních přístupů každého studenta.

Zastáváme názor, že „pravda místa“ – v kombinaci s limitujícími podmínkami zadání a kontextů se ve svém „silném významu“ každému studentovi vyjevuje, přistupuje k ní, jinak. Našim cílem je pokusit se pomoci při jejím rozlišování a pak dbát na to, aby zadání bylo v maximálně možné míře dotaženo do všech prostorových, dispozičních, konstrukčních, materiálových fines..

O reálnosti uchopení tohoto úkolu se pak většina studentů přesvědčuje tento semestr při rozpracování studie do Bakalářské práce.

Hodnocení poroty

Na první pohled upoutá jednotná prezentace projektů, která svědčí o jasném pedagogickém vedení. Jedno zadání pro všechny umožňuje dobře porovnat kvalitu návrhů, ateliérová prezentace se stává mnohohlasým dialogem, který odhalí osobní inklinace jednotlivců i různé aspekty zadání. Říční lázně na ostrově v centru Prahy jsou vynikající téma pro školní práci: relativně malý dům s poměrně exkluzívním programem má široké urbanistické a krajinné souvislosti.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři