Události / architektonické soutěže

Olověný Dušan 2011 | vítěz v kategorii ateliéry

V kategorii ateliéry zvítězili Hájek Hulín ateliér. Co zaujalo porotu na práci v jejich ateliéru?

EARCH.CZ , 11. 4. 2011

Komentář poroty:

Strategie jediného zadání pro celý ateliér se ukazuje jako velmi efektivní: paradoxně posiluje individualitu studentů, kteří si ve vzájemné konfrontaci tříbí vlastní názor. Oproti širším vztahům se zde klade důraz na rozvíjení tvůrčích schopností a imaginace. Návrhy jsou dotažené do jednotné úrovně zpracování: vizualizace a plány doplňují rozměrné fyzické modely.

Ing. akad. arch. Petr Hájek, 1970 Karlovy Vary

/1988 – 1995/ Fakulta architektury ČVUT – Praha; /1995 – 1998/; Akademie výtvarných umění – Praha, Škola architektury AVU; /1998/ založil spolu s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti ; /2001 - 2005/ člen redakční rady časopisu Architekt a časopisu Ad architektura; /2009/ založil architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti (www.hajekarchitekti.cz); oceněné práce: 1995 - 1.místo v soutěži za řešení úprav Horního náměstí v Olomouci; 1997 - 1.místo v soutěži za návrh řešení výdlažby Jiřského náměstí a Vikářské ulice na Pražském hradě; 1998 - 1.místo v soutěži za návrh Arcidiecézní muzeum v Olomouci; 2001 - Čestné uznání Piranesiho ceny za realizaci úprav Horního náměstí v Olomouci; 2002 - Cena v Grand Prix OA za realizaci úprav Horního náměstí v Olomouci; 2004 - 1.místo v soutěži /Freiraum no2/ za úpravy Jiřského náměstí a Vikářské ulice na Pražském hradě; 2005 - Bauwelt-Preis, čestné uznání za realizaci /Villa in Beroun/; 2006 - nominace za ČR realizace Arcidiecézního muzea na evropskou cenu /Mies van der Rohe Prize/; 2007 - 3. místo v soutěži na /Národní knihovna ČR v Praze/; 2007 - cena Archiwebu; 2008 – 2. Místo v soutěži na budovu Fakulty humanitních studií KU v Praze; 2009 - 1. místo ve vyzvané soutěži – Nový pavilón Nemocnice v Mariánských Lázních; 2010 - 1. místo ve vyzvané soutěži Experimentální divadelní a hudební sál - Pfalz ;

Ing. arch. Jaroslav Hulín, 1981 Třebíč

Jaroslav Hulín studoval na FA ČVUT a TU Delft. Po stáži u Renza Piana v Janově se učil pod vedením Cecila Balmonda v Arup Advanced Geometry Unit a nakonec ve studiu Thomase Heatherwicka, kde pracoval mimo jiné na britském pavilonu pro Světovou výstavu v Šanghaji. V rámci své doktorské práce na FA ČVUT zkoumá algoritmy v procesu navrhování. Je spoluzakladatelem projektu Digitální architekt a skupiny Echorost.

Téma a program školního ateliéru Hájek Hulín:

Téma: Spojení Holešovic, Karlína a ostrova Štvanice je třetím ze semestrálních úkolů, které zkoumají téma výzkumu potenciálu zvláštních „ne-míst“ v prostoru města. Jde nám o systematické prověřování limitů těchto lokalit, kdy všichni studenti ateliéru řeší stejné zadání, ale každý se svým vlastním programem. Tento program bez výjimky čerpá z rozdílných potenciálů míst, které spojuje.

Práce v ateliéru: Konzultace probíhali půl semestru podle předem stanoveného harmonogramu a druhou polovinu hromadně ve škole a virtuálně na jednotlivých blozích. Přestože každý pracuje na svém úkolu, je v ateliéru kladen důraz na týmovou spolupráci. Semestrální projekty byly uzavřeny veřejnou obhajobou před „porotou“ složenou z externích odborníků.

Prezentace prací: Ateliér klade důraz na vysokou úroveň prezentace projektů. Kromě výkresů a vizualizací je vyžadován fyzický model a digitální prezentace na veřejně přístupném blogu. Prezentace touto formou není samoúčelná, ale slouží k hlubšímu pochopení navrženého prostoru, místa, atmosféry a vazeb mezi hmotnými objekty. Je velmi cenným nástrojem pro týmovou spolupráci a umožňuje daleko intenzivnější zpětnou vazbu.

Více na: http://hatelier.blogspot.com/

Zadání: „MOST“ Holešovice / Karlín

Město Praha má řadu míst, která spolu téměř sousedí, a přesto fungují odděleně. Rozděluje je řeka, topografie nebo infrastruktura. Jedním z příkladů jsou čtvrti Holešovice a Karlín. Nabízíme k prověření jejich propojení přes Vltavu v místě ostrova štvanice. Možnosti řešení jsou různé: most jako dům, vyhlídková lávka, přívoz, lanovka …

Studenti prověřili nejrůznější možnosti spojení Holešovic a Karlína a ostrova Štvanice (například lávkou, náměstím, galerií, lanovkou, balónem, přívozem nebo osadou rybářských chat.) Cílem bylo prověřit a navrhnout propojení obou břehů Vltavy způsobem, který by dal tomuto místu nový smysl. Funkční náplň odpovídala potřebám místa a vycházela z analýz. Každý student a každá studentka tak měli možnost ve svém projektu prozkoumat vlastní alternativu.

Nominace v kategorii ateliéry:

FLO(W) / Ateliér Florián Ateliér Hájek – Hulín Ateliér Stempel – Beneš

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři