Události /

Pražské priority. CAMP ukazuje 25 projektů, které změní tvář hlavního města

Zajímá vás, jak bude vypadat metropole za 20 let? Výlet do budoucnosti nabízí výstava Praha zítra? Pražské priority představující 25 ambiciózních stavebních projektů, které v příštích 20 letech výrazným způsobem promění tvář Prahy. Expozici připravilo hlavní město Praha a IPR Praha. Začíná 23. září a potrvá do 20. prosince 2020 v prostorách pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP) a na Mariánském náměstí, kde jsou projekty představeny formou panelové výstavy. Výstava, do které se mohou interaktivně zapojit sami návštěvníci, mapuje 5 základních kategorií stavebního vývoje hlavního města Prahy, a to nové čtvrti, nová dopravní propojení, nové příležitosti, nová náměstí a ulice a nové parky. Každou kategorii přitom reprezentuje 5 konkrétních projektů.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) , 24. 9. 2020

Projekty se liší svou velikostí a nachází se v různých částech města. Jedno však mají téměř vždy společné – jsou z velké části investicí města. Právě proto je v dramaturgii výstavy věnována pozornost pražským politikům, a to členům Rady hl. m. Prahy, kteří v krátkých video rozhovorech vyjadřují svůj pohled na to, jak může vypadat Praha v budoucnosti.  

Holešovická tržnice, vizualizace, CMC Architects

„Pražské priority jsou modelovým výběrem pětadvaceti zajímavých projektů, které promění výraz Prahy, jak jej známe dnes. Ukazují nám vnitřní rezervy města a jeho potenciály. Nabízí základní vizi rozvoje hlavního města Prahy směrem k sebevědomé metropoli, která zvyšuje kvalitu života svých obyvatel, stejně jako ulic, náměstí, veřejných prostor a dopravních spojení," popisuje výstavu Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.  

Metro D, vizualizace. Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Jednotlivé stavební projekty představí širokoúhlá projekce v CAMPu. Kromě velkých stavebních projektů jako je metro D, pražský okruh, revitalizace Karlova náměstí nebo stavba Vltavské filharmonie ukazuje výstava také méně známé proměny budoucí Prahy. Jednou z nich je také Drážní promenáda na Praze 10. Rekonstrukcí opuštěné trati spojující Vršovice a Strašnice vznikne příjemný městský park, který bude připomínat newyorskou High Line. Hradební korzo nacházející se na rozhraní Starého a Nového Města přinese lepší propojení a podmínky pro chodce, cyklisty či městskou dopravu na jedné z nejstarších pražských promenád.

Novou podobu získá dostavba Kongresového centra Praha, která vzešla z otevřené architektonické soutěže s mezinárodní účastí. Nová spojení reprezentuje Dvorecký most, který překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Most je navíc tvarován jako socha – architekti ve spolupráci s umělcem Krištofem Kinterou předpokládají realizaci výtvarného díla ve formě multifunkční kubistické krajiny a botanické zahrady pouličního osvětlení. Rozvojové oblasti reprezentuje vedle velkých brownfieldů jako jsou Bubny-Zátory nebo Smíchov City například méně známá nová čtvrť Bohdalec-Slatiny ohraničena železničními tratěmi a tělesem Městského okruhu, která by se v budoucnu měla proměnit v příjemné místo k životu. 

Smíchov City, vizualizace. Zdroj: Sekyra Group

„Jako prioritu vnímám celkové zlepšení kvality života v Praze. Myslím, že největším problémem Prahy je krize dostupnosti bydlení. Jako zásadní téma rozvoje města proto vidím otevřít pro výstavbu největší brownfield, tedy Bubny-Zátory,“ dodává primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. 

„Když se stavěly symboly Prahy 19. století jako je Národní divadlo nebo Rudolfinum, předcházela tomu výstavba nábřeží, která radikálně proměnila tvář celého místa, jež byla do té doby vlastně periferie zmáčená každé jaro povodní. Dnes stojíme před podobnou příležitostí s plánem na novou koncertní síň na Vltavské, která by se společně s rozvojem tohoto území mohla stát symbolem Prahy 21. století. První zásadní krok ve výstavbě filharmonie jsme učinili již toto léto, kdy ve veřejné soutěži vyhrálo konsorcium vedené proslulým architektonickým studiem Henning Larsen, které pro ni vypracuje analýzu využitelnosti,“ popisuje jeden z významných projektů pražské budoucnosti 1. náměstek primátora Petr Hlaváček. 

Místo obvyklých karet jednotlivých projektů najdou návštěvníci v sále podrobné katalogy každé z pěti kategorií. Zapojit do hledání pražských priorit se přitom může každý. Sami návštěvníci mohou hlasovat o největší prioritě nebo navrhnout svůj vlastní prioritní projekt, který jim chyběl na kurátorském seznamu. 

Výstavu lze zdarma navštívit od 23. září do 20. prosince 2020 v CAMPu a na Mariánském náměstí, kde jsou projekty stručně představeny formou panelové výstavy.

Vltavská filharmonie. Zdroj: IPR Praha 

Zeptali jsme se členů Rady hlavního města Prahy, jaká je pro ně Praha zítra a jaké jsou podle nich priority rozvoje hlavního města. 

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

„Jako prioritu vnímám celkové zlepšení kvality života v Praze. Naopak si myslím, že největším problémem Prahy je skutečně krize dostupnosti bydlení. Jako zásadní téma rozvoje města proto vidím otevřít pro výstavbu největší brownfield, tedy Bubny-Zátory.“ 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje

„Když se stavěly symboly Prahy 19. století jako je Národní divadlo nebo Rudolfinum, předcházela tomu výstavba nábřeží, která radikálně proměnila tvář celého místa, jež byla do té doby vlastně periferie zmáčená každé jaro povodní. Dnes stojíme před podobnou příležitostí s plánem na novou koncertní síň na Vltavské, která by se společně s rozvojem tohoto území mohla stát symbolem Prahy 21. století. První zásadní krok ve výstavbě filharmonie jsme učinili již toto léto, kdy ve veřejné soutěži vyhrálo konsorcium vedené proslulým architektonickým studiem Henning Larsen, které pro ni vypracuje analýzu využitelnosti.“

Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí

„Myslím, že je podstatné, aby každý projekt na území Prahy reflektoval přicházející klimatickou změnu. Praha chce do roku 2030 snížit produkci CO2 o 45 procent a do roku 2050 se stát uhlíkově neutrální. Také bychom byli velmi rádi, aby se ještě v tomto volebním období začal budovat nový velký park na Rohanském ostrově, který spolu s revitalizací ostrova Štvanice výrazně zvýší rekreační potenciál břehu řeky. Současně bude fungovat jako přirozená protipovodňová ochrana města, neboť umožní řece, aby se při povodni rozlila sem, místo do ulic Karlína.“

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora pro oblast dopravy

„Prahu zítra si představuji jako město plné udržitelných způsobů dopravy. To znamená, že máme maximální podporu pěší a cyklistické dopravy, zklidněné centrum města po vzoru západních metropolí a automobilisté mají město jak objet tak, aby nejezdili skrz. Z velkých infrastrukturních staveb začínáme s metrem D. Současně se snažíme všemožně podporovat vylepšování veřejného prostoru takovým způsobem, aby pro lidi nebylo nebezpečné po městě chodit či jezdit na kole. Naopak aby si to užívali a cestu do práce brali jako procházku.“

Pavel Vyhnánek, M.A., náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu

„Mou aktuální prioritou je udržení rozpočtu navzdory těžké době. Budu se tedy snažit zajistit dostatek finančních prostředků, jak na služby, tak na investice – hlavně tedy na to, aby skutečně krásné projekty, které uvidíte na výstavě, nezůstaly jen na papíře, ale aby byly skutečně zrealizovány. Ze svých konkrétních úkolů bych zmínil rozvoj Pražské tržnice a Výstaviště Praha – oba tyto areály sdílí těžký osud a dlouhodobě byly zanedbávány a my se teď soustředíme na to, abychom jim navrátili původní krásu a abychom je vrátili Pražanům.“

Mgr. Adam Zábranský, radní pro oblast bydlení a transparentnosti

„Naprostou prioritou je zlepšení dostupnosti bydlení v Praze. Potřebujeme k tomu právě proměnu brownfieldů, kterých tu máme hned několik, ale dlouhé desítky let ležely ladem. Nelze ovšem spoléhat na to, že problém vyřeší sám trh. Byty za tržní ceny si dnes nemůže dovolit koupit téměř nikdo. Je potřeba řešit také legislativní změny, např. vyčlenění 15 nebo 20 % z nového developmentu pro fond dostupného bydlení a podobně.“ 

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

„Rád bych viděl Prahu jako město, kde lidi baví sportovat jak venku, tak i uvnitř. Jezdí na kole v zeleni, využívají cyklostezky, mají dostatek plaveckých bazénů, zimních stadionů a sportování je přirozené i dostupné. Stejně tak bych rád, aby byla Praha vzdělaná, inovativní a naplňovala náš klimatický závazek.“ 

JUDr. Hana Kordová Marvanová, radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

„Za jednu z nejdůležitějších priorit považuji dostupné bydlení. Dala jsem si za úkol konkrétní projekt výstavby družstevního bydlení s účastí města. Ráda bych, aby každý rok vzniklo nejméně několik set družstevních bytů v jednotlivých městských částech. V současné době jednáme s městskými částmi – pilotní projekt řešíme na Praze 5, 8, 12, 13 nebo 14. Chtěla bych, aby se lidé do těchto bytů stěhovali už v příštím volebním období.“

Mgr. Jan Chabr, radní pro oblast správy majetku a majetkových podílů

„Hned v příštích měsících začne přeměna několika lokalit za účasti města. Jedná se o Smíchov, Rohanský ostrov, ale také třeba dvě nádherné pražské tržnice. Ta Pražská v Holešovicích postupně ožívá a mohlo by se z ní stát velmi silné obchodně-společenské místo, ta Staroměstská byla dosud užívána pouze jako zázemí pro supermarket. Teď ale město chystá velkou rekonstrukci celého objektu, kterému by se měla vrátit původní role. Tržnice není jen místo gastronomie, ale i kultury a setkávání.“ 

MgA. Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

„Já si představuji Prahu zítra jako zdravé město, které je plné lidí, kteří spolu umějí žít, organizují různá sousedská setkávání a kulturní akce, umějí se spolu nejen bavit, ale také se společně zapojit do plánování a rozvoje vlastní lokality. Proto je důležité podporovat komunitní aktivity a spolupráci s městskými částmi. Důležité je, že kultura rozhodně není jenom v centru, ale také na okrajích Prahy. A právě tuto komunitní kulturu mimo centra Prahy chceme podporovat. Kultura by měla být dostupná všem občanům.“

Mgr. Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví

„Pro kvalitu života není důležitá jen dobrá infrastruktura jako chodníky, silnice, parkoviště, kavárny, ale také služby, a to i ty sociální a zdravotní. Právě o těch je potřeba stále více přemýšlet. Musíme myslet na to, aby bylo město přívětivé pro všechny generace, tedy i generaci nejstarší.“ 

Klíčová slova:

CAMP výstavy a expozice Praha

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři